DI 24/10 (Kortrijk): -Wetenschapscafé- De oceanen van de toekomst. Is het vijf voor twaalf?

Agenda

Wetenschapscafé oceanenWetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint. Geen aula of monoloog, academische sfeer of klassiek debat, maar een informele bijeenkomst waar wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd. 

De oceanen beslaan 70 procent van het aardoppervlak en zijn nog nauwelijks door de mens verkend. Maar dat verandert in snel tempo, en dat kan een serieus probleem worden voor een van de meest ongerepte ecosystemen die we hebben.

Zonder de oceanen is er volgens onze gasten geen leven mogelijk zoals we dat nu kennen. Ze laten u tijdens het wetenschapscafé graag meedenken over hun passie, oceanen. Volgende vragen komen onder andere aan bod: wat is het belang van oceanen? Wat zijn de gevolgen van visserij en specifiek van overbevissing? Hoe is het gesteld met de biodiversiteit van onze zeeën en oceanen? Moeten we aan de alarmbel trekken? Wat is de invloed van klimaatverandering? Wat kunnen we ermee en kunnen we het tij keren? Hoe zit het met de vervuiling op zee?

De twee gastsprekers zijn prof. dr. Ann Vanreusel (hoofd van de onderzoeksgroep Mariene Biologie aan de UGent) en prof. dr. Colin Janssen (ecotoxicoloog aan de UGent, faculteit bio-ingenieurswetenschappen).

Het gesprek wordt gemodereerd door Kim Verhaeghe (wetenschapsredacteur bij het maandblad EOS).

Het Wetenschapscafé Kortrijk vindt plaats in VC Mozaïek om 19u30 , Overleiestraat 15A, Kortrijk.

Meer info op: http://www.wetenschapscafe.be/nl/kortrijk/kortrijk-cat/de-oceanen-van-de-toekomst-1.htm