WOE 18 OKT (ANTWERPEN) - Wetenschapscafé - Hebben we meer ongelijkheid nodig?

Agenda

Wetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint. Geen aula of monoloog, academische sfeer of klassiek debat, maar een informele bijeenkomst waar wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd. 


Hebben we meer ongelijkheid nodig?


Ive MarxModerator Sven Pichal legt deze vraag voor aan Ive Marx, hoogleraar aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van Universiteit Antwerpen. Sven Pichal legt een aantal heikele vragen rond armoede voor aan armoedespecialist Ive Marx. Hoe moeten we de cijfers interpreteren, is er een stijgende inkomensongelijkheid of gaat het om 'relatieve' armoede? Al decennia proberen we de oorlog tegen de armoede te winnen, maar welk wapenarsenaal hebben we daarvoor ter beschikking?  Is het mantra loonlastenverlaging en werk dé oplossing en hoe zorgen we ervoor dat onze verzorgingsstaat niet nog meer onder druk komt.  En wat met het basisinkomen? Ive Marx pleit voor een serieus debat over onze sociale bescherming en de impact van onze welvaartsstaat op armoedebestrijding en herverdeling.      

Het Wetenschapscafé Antwerpen start om 19u30 en vindt plaats in Take Off Antwerp (Kleine Kauwenberg 19, 2000 Antwerpen).

Meer info op www.uantwerpen.be/nl/onderzoek-en-innovatie/wetenschap-voor-iedereen/lezingen/wetenschap-centraal/programma/