De Vlaamse ScriptieKrant

De Vlaamse ScriptieKrant is een driemaandelijkse uitgave waarin Scriptie vzw sterke bachelor- en masterproeven van deelnemers van de Vlaamse Scriptieprijs in de kijker zet. De uitgave is gratis te verkrijgen in alle Vlaamse openbare bibliotheken, maar kan hier ook digitaal worden geraadpleegd:

Editie September 2018

 

Editie Juni 2018

 

 

Studenteneditie 2018

 

 

Editie Maart 2018

 

 

Editie December 2017

 

 

 

Editie September 2017

 

 

Editie Juni 2017


Editie Maart 2017


Editie 2016


Editie 2015

 

Editie 2014