Maak kennis met Kawtar Bakir - genomineerd voor de Klasseprijs