Journalistiek artikel

journalistiek artikel

Heel wat scripties kwijnen weg in een archief, zonder dat iemand ooit zal weten wat erin staat. Dat hoeft helemaal niet! Bij je deelname aan de Vlaamse Scriptieprijs stuur je ons daarom, naast je scriptie, ook een tweede tekst door: een zelfgeschreven Nederlandstalig journalistiek artikel van maximaal 1.000 woorden. Deze keer schrijf je voor een publiek van gewone mensen. Met deze tips zetten we je op de goede weg. Succes!

  Wat is het doel van je artikel?

  In het artikel leg je uit wat je gedaan hebt, waarom, hoe en met welk resultaat. Ook zonder het volledige werk te lezen, moet de lezer de essentie en het belang van je thesis vatten.

  Wie is je pubiek?

  Je schrijft niet voor een promotor of een prof, maar een publiek van gewone mensen die niets van je onderwerp afweten. Wetenschappers en academici schrijven over complexe, abstracte (technische) zaken, maar de gewone lezer is geïnteresseerd in een begrijpelijke, concrete, persoonlijke tekst

  Je publiek is ook niet verplicht je artikel te lezen. Jij moet je publiek prikkelen om je tekst te lezen. Dus eerst moet je zélf goed weten: wat maakt je werk boeiend, uniek en interessant?

  Beeld je bij het schrijven het volgende doelpubliek in: 

  • Een intelligente 16-jarige
  • Hij/zij kent niks van je onderwerp of studiegebied

  Schrijftips

  • Gebruik eenvoudige taal (wees zuinig met bijwoorden en adjectieven)
  • Schrijf geen schrijffouten, taalfouten, tikfouten (check je tekst op schrijfassistent.be)
  • Schrijf korte zinnen en korte alinea's
  • Vermijd jargon. Leg vaktermen onmiddellijk kort en bondig uit
  • Illustreer abstracte wetenschappelijke fenomenen met concrete voorbeelden, vergelijkingen of beelden die de gewone lezer begrijpt 
    

  Structuur

  Niemand leest graag een lange, grijze lap tekst. Maak gebruik van tussentitels, citaten en rechtenvrij beeldmateriaal om je tekst extra aantrekkelijk te maken.

  Een pakkende titel

  Maak van je titel een eyecatcher: je titel moet in het oog springen, de aandacht trekken en eventueel intrigeren.

  Een sterke inleiding

  In je inleiding verleid je de lezer én leg je al kort uit waarover je werk gaat. Maak je inleiding niet te lang! Twee of drie zinnen is meer dan genoeg.

  De hoofdtekst (of body)

  In je hoofdtekst sla je een brug tussen je werk en je lezer. Je mag hierbij gerust creatief zijn. Daarna ga je dieper in op je werk.

  1 Waarom moet je lezer dit artikel lezen? 
  Zet je publiek ertoe aan het artikel te lezen door je onderzoek/ je thema aantrekkelijk voor te stellen: om je lezer daarvan te overtuigen zoek je op welke manier de lezer met jouw onderzoek in aanraking komt. Bij de extra tips hieronder vind je een aantal sterke openers die altijd werken.

  2 Waar gaat je artikel over?
  Nu je lezer weet waarom je werk belangrijk is, kan je dieper ingaan op je werk zelf. Waarover gaat je scriptie? Focus op de belangrijke punten en geef voorbeelden. En niet vergeten: geef zeker het eindresultaat mee van je werk. De resultaten van je enquête tot een aantal treffende reacties van de doelgroep: voor ieder werk zal dit er anders uitzien.
   

  Maak het spannend

  Extra tips

  Hoe maak je de lezer nieuwsgierig?

  Stel je voor: je hebt de hele dag gewerkt, je bent moe en je wil even ontspannen met een tijdschrift of een krant. Welk artikel lees je wel volledig en welk artikel lees je niét? Een uniek en interessant artikel schrijven is eigenlijk niet zo moeilijk: je moet alleen de juiste technieken kennen.

  Wil je je artikel op een hoger niveau tillen? Probeer dan één van deze tips...

  • Citaat
   Begin je artikel met een opvallend citaat. Voorbeeld
    
  • Sfeerbeschrijving
   Begin je artikel met een beschrijving van een persoon, plaats, voorwerp of gebeurtenis. Voorbeeld
    
  • Vraag
   Open je artikel met een vraag die je als schrijver (aan je lezer) stelt. Voorbeeld
    
  • U-opening
   Je kan je artikel beginnen door je lezer direct aan te spreken: 'Stel dat u ...' Voorbeeld
    
  • Anekdote
   Het artikel begint met een voorval dat illustratief is voor het onderwerp. Voorbeeld
    
  • Mysterie
   Het artikel begint met een handeling maar er wordt nog niet verklapt om wie of wat het precies gaat. 
    
  • Met de deur in huis (In medias res)
   Het artikel begint midden in het verhaal, op een spannend/interessant punt. De voorgeschiedenis (hoe het tot dat punt gekomen is) wordt pas daarna verteld. 
    
  • Contrast
   Het artikel begint met een voorbeeld van een treffend contrast, ter illustratie van je artikel. Voorbeeld
    
  • Raadsel of paradox
   Het artikel begint met een raadsel of schijnbare tegenstelling. Uiteraard wordt verderop in het artikel de oplossing gegeven. Voorbeeld
    
  • Schokkend cijfer
   Het artikel begint met een schokkend cijfer. Het moet wel een cijfer zijn dat de lezer niet eerder heeft gehoord of gelezen, want dan is de verrassing weg.
    

  Hoe rond je een artikel af?

  In het slot geef je een heel beknopte samenvatting van wat je in de rest van je artikel hebt uiteengezet. 
  Dat kan in een (paar) eenvoudige zin(nen) of op een iets originelere manier via:

  • Anekdote
   Het artikel eindigt met een (grappig) voorval dat het probleem of de oplossing subtiel samenvat.
    
  • Actie
   Het artikel eindigt met een actie (handeling) waarin hele verhaal is samengevat.
    
  • Citaat
   Het artikel eindigt met een krachtig citaat, dat het verhaal mooi samenvat. Voorbeeld
    
  • Cirkel
   Het einde grijpt terug naar een gebeurtenis uit de opening (maak de cirkel rond).
    
  • Sfeerbeschrijving
   Het artikel eindigt met de beschrijving van een persoon, plaats, voorwerp of handeling die subtiel weergeeft wat er naar aanleiding van het verhaal misschien zal gaan gebeuren…
    
  • Uitsmijter
   Het artikel eindigt met een doordenker, een paradox of een knipoog naar de lezer. Voorbeeld
    

  Stuur je afgewerkte tekst door naar een paar kritische proeflezers en haal hem nog een laatste keer door de schrijfassistent. Trots op het resultaat? Tijd voor de volgende stap...

  Deelnemen