Journalistiek artikel

journalistiek artikel

Bij jouw deelname aan de Vlaamse Scriptieprijs stuur je ons, naast je scriptie, ook een tweede tekst door: een zelfgeschreven Nederlandstalig journalistiek artikel. Een stevige uitdaging, maar via deze tips zetten we jou op de goede weg. Succes! 
 

Wat is het doel van je artikel?

Ook zonder het volledige werk te lezen, moet de lezer de essentie en het belang van je thesis vatten. En dat in minder dan duizend woorden.

Dus eerst moet je zélf goed weten: wat maakt je werk boeiend, uniek en interessant? Stel jezelf daarom een aantal vragen voor je begint:

 • Wat is de context of probleem?
 • Wat heb ik onderzocht of toegevoegd?
 • Wat zijn mijn conclusies, wat is het resultaat van mijn werk?
 • Waarom zijn deze bevindingen belangrijk (voor de lezer)?
   

Wie is je pubiek?

Je schrijft niet voor een promotor of een prof, maar een publiek van gewone mensen die niets van je onderwerp afweten. Wetenschappers en academici schrijven over complexe, abstracte (technische) zaken, maar de gewone lezer is geïnteresseerd in een begrijpelijke, concrete, persoonlijke tekst. Je publiek is ook niet verplicht je artikel te lezen. Jij moet je publiek prikkelen om je tekst te lezen (en belangrijk: verder te blijven lezen).

Beeld je bij het schrijven het volgende doelpubliek in: 

 • Een intelligente 16-jarige.
 • Hij/zij kent niks van je onderwerp.
 • Hij/zij hoeft je scriptie niet te lezen. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat hij/zij dat wel doet.
   

Schrijftips

 • Gebruik een eenvoudige taal (wees zuinig met bijwoorden en adjectieven)
 • Geen (géén) schrijffouten, taalfouten, tikfouten (check je tekst op schrijfassistent.be)
 • Korte zinnen, korte alinea's
 • Vermijd jargon. Leg vaktermen onmiddellijk kort en bondig uit
 • Illustreer abstracte wetenschappelijke fenomenen met concrete voorbeelden, vergelijkingen of beelden die de gewone lezer begrijpt 
   

Structuur

Niemand leest graag een lange, grijze lap tekst. Schrijf daarom in korte alinea's. Maak gebruik van tussentitels, citaten en beeldmateriaal om je tekst extra aantrekkelijk te maken.

Een pakkende titel

De titel moet een eyecatcher zijn: je titel moet in het oog springen, de aandacht trekken en eventueel intrigeren.

Een sterke inleiding

In je inleiding verleid je de lezer én leg je al kort uit waarover je werk gaat. Maak je inleiding niet te lang! Twee of drie zinnen is meer dan genoeg.

De hoofdtekst (of body)

In je hoofdtekst sla je een brug tussen je werk en je lezer. Je mag hierbij gerust creatief zijn. Daarna ga je dieper in op je werk.

Waarom moet je lezer dit artikel lezen? 
Zet je publiek ertoe aan het artikel te lezen door je onderzoek/ je thema aantrekkelijk voor te stellen: om je lezer daarvan te overtuigen zoek je op welke manier de lezer met jouw onderzoek in aanraking komt. Bij de extra tips hieronder vind je een aantal sterke openers die altijd werken.

Waar gaat je artikel over?
Nu je lezer weet waarom je werk belangrijk is, kan je dieper ingaan op je werk zelf. Waarover gaat je scriptie? Focus op de belangrijke punten en geef voorbeelden. En niet vergeten: geef zeker het eindresultaat mee van je werk. De resultaten van je enquête tot een aantal treffende reacties van de doelgroep: voor ieder werk zal dit er anders uitzien.
 

Maak het spannend

Hoe maak je de lezer nieuwsgierig?

Stel je voor: je hebt de hele dag gewerkt, je bent moe en je wil even ontspannen met een tijdschrift of een krant. Welk artikel lees je wel volledig en welk artikel lees je niét? Een uniek en interessant artikel schrijven is eigenlijk niet zo moeilijk: je moet alleen de juiste technieken kennen.

Wil je je artikel op een hoger niveau tillen? Probeer dan één van deze tips...

 • Citaat
  Begin je artikel met een opvallend citaat. Voorbeeld
   
 • Sfeerbeschrijving
  Begin je artikel met een beschrijving van een persoon, plaats, voorwerp of gebeurtenis. Voorbeeld
   
 • Vraag
  Open je artikel met een vraag die je als schrijver (aan je lezer) stelt. Voorbeeld
   
 • U-opening
  Je kan je artikel beginnen door je lezer direct aan te spreken: 'Stel dat u ...' Voorbeeld
   
 • Anekdote
  Het artikel begint met een voorval dat illustratief is voor het onderwerp. Voorbeeld
   
 • Mysterie
  Het artikel begint met een handeling maar er wordt nog niet verklapt om wie of wat het precies gaat. 
   
 • Met de deur in huis (In medias res)
  Het artikel begint midden in het verhaal, op een spannend/interessant punt. De voorgeschiedenis (hoe het tot dat punt gekomen is) wordt pas daarna verteld. 
   
 • Contrast
  Het artikel begint met een voorbeeld van een treffend contrast, ter illustratie van je artikel. Voorbeeld
   
 • Raadsel of paradox
  Het artikel begint met een raadsel of schijnbare tegenstelling. Uiteraard wordt verderop in het artikel de oplossing gegeven. Voorbeeld
   
 • Schokkend cijfer
  Het artikel begint met een schokkend cijfer. Het moet wel een cijfer zijn dat de lezer niet eerder heeft gehoord of gelezen, want dan is de verrassing weg.
   

Hoe rond je een artikel af?

In het slot geef je een heel beknopte samenvatting van wat je in de rest van je artikel hebt uiteengezet. 
Dat kan in een (paar) eenvoudige zin(nen) of op een iets originelere manier via:

 • Anekdote
  Het artikel eindigt met een (grappig) voorval dat het probleem of de oplossing subtiel samenvat.
   
 • Actie
  Het artikel eindigt met een actie (handeling) waarin hele verhaal is samengevat.
   
 • Citaat
  Het artikel eindigt met een krachtig citaat, dat het verhaal mooi samenvat. Voorbeeld
   
 • Cirkel
  Het einde grijpt terug naar een gebeurtenis uit de opening (maak de cirkel rond).
   
 • Sfeerbeschrijving
  Het artikel eindigt met de beschrijving van een persoon, plaats, voorwerp of handeling die subtiel weergeeft wat er naar aanleiding van het verhaal misschien zal gaan gebeuren…
   
 • Uitsmijter
  Het artikel eindigt met een doordenker, een paradox of een knipoog naar de lezer. Voorbeeld
   

Deelnemen