Elke Debrie: genomineerd voor de EOS-prijs 2017

Artikel

Op 18 december maken we in Gent de winnaars van Vlaamse Scriptieprijs en van de deelprijzen bekend. In aanloop naar de uitreiking stellen we de kandidaten aan de hand van vijf vragen aan u voor. Vandaag: Elke Debrie - genomineerd voor de EOS-prijs.

Elke DebrieELKE DEBRIE

Master in de Wiskunde - Universiteit Gent

Scriptie "Een grondige statistische studie van het Belgische kustklimaat"

Debrie ging in haar thesis op zoek naar patronen in het Belgische kustweer door gegevens van 1950 tot heden te analyseren. Ze kwam zo tot de vaststelling dat gemiddelde temperaturen stijgen aan een tempo van meer dan 2 °C per eeuw en dat de windsnelheid aan onze kust -gemiddeld genomen- daalt. 
Lees meer "Wordt de Belgische kust het nieuwe Aruba?

 

Weken ben ik bezig geweest om één enkele figuur te genereren

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?     
Mijn grootste wetenschappelijke interesses zijn wiskunde (wat ik studeerde) en meteorologie (waarover ik ook vakken volgde). Ik zocht dus een thesisonderwerp dat beide combineerde, waarop David Dehenauw voorstelde om de historische weerdata van Koksijde en Oostende statistisch te analyseren.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?    
Om zeker te zijn dat de omgeving rond de meetapparatuur niet veranderd was, mailde ik naar de militaire luchtmachtbasis in Koksijde. Groot was mijn verrassing toen ik na enkele dagen in mijn inbox een antwoord vond van de adjudant-chef met de uitgebreide geschiedenis van het meetstation, gebaseerd op werk van de voormalige chef van het Meteo Station.

Wat was het moeilijkste moment bij je scriptieonderzoek?     
De opstartfase van mijn onderzoek had veel voeten in de aarde. Pas op 18 november kreeg ik de KMI-data en dan begon een groot werk: tijdens de beschrijvende data-analyse vaststellen dat sommige meetgegevens duidelijk fout waren, dat de meetgewoonten in de loop van de decennia veranderd waren… en dat in een softwareprogramma waarmee ik nog vertrouwd moest worden. Weken ben ik bezig geweest om één figuur te genereren. Driekwart van het werk gebeurde in het laatste kwart van de tijd!

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?    
Iedereen kent de kust en vraagt zich wel eens af welk weer het er zal zijn. Al wie zich daarin wil verdiepen, zal in mijn thesis een wetenschappelijke analyse vinden van de merkbare evoluties in temperatuur en windsnelheid over de voorbije 60 jaar, in tijden van klimaatverandering. Bovendien kan je je statistische bagage bijspijkeren: mijn masterproef is in zekere zin een toegankelijke tutorial over de Weibullverdeling en diverse methoden om trends in weerdata te onderzoeken.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?
Na mijn afstuderen werd ik assistent aan de vakgroep Toegepaste wiskunde, informatica en statistiek van de UGent. Ik heb onder andere lesopdrachten statistiek in de opleidingen wiskunde, biomedische wetenschappen en farmacie. En ik blijf een gepassioneerd fotografieliefhebber.