Klasseprijs 2016 is voor Jop Van der Auwera (KU Leuven)

Artikel
Jop Van der Auwera ontvangt de Klasseprijs
Jop Van der Auwera ontvangt de Klasseprijs

Jop Van der Auwera heeft de Klasseprijs voor de beste onderwijsscriptie van Vlaanderen gewonnen. De KU Leuven-alumnus krijgt de erkenning voor zijn pestonderzoek bij 1800 middelbare scholieren. “Een erg actuele en maatschappelijk relevante scriptie”, aldus de jury.

Van der Auwera, een kersverse criminoloog, ging in zijn scriptie na of allochtonen een risicogroep voor pestgedrag vormen. “De homogene klasgroep uit een niet zo ver verleden is zeker in stedelijke contexten geëvolueerd naar heterogene samenstellingen met verschillende talen en culturen. Ik wou bekijken of culturele verschillen in de klas ook een potentiële voedingsbodem voor pestgedrag vormen”, aldus de laureaat. Uit zijn studie blijkt dat jongeren met migratieachtergrond vaker slachtoffer zijn van pestgedrag, maar zelf ook meer pestslachtoffers maken.

Jop Van der Auwera

Jongeren met een gekleurde huid vallen op. Dat maakt hen een makkelijk doelwit voor pesters. 
Laureaat Jop Van der Auwera

Van der Auwera ziet daar ook mogelijke redenen voor. “Typisch voor pestslachtoffers is dat zij ‘anders’ zijn: de ‘jongen met het rode haar’ of ‘het meisje met de beugel’. Maar ook jongeren met een gekleurde huid vallen op. Dat maakt hen een makkelijk doelwit voor pesters. En ze worden dus ook meer gepest dan autochtone jongeren.” Nieuw is dat Van der Auwera aantoont dat allochtone jongeren ook significant meer pesten dan autochtone jongeren. Van der Auwera ziet dit mogelijks als een drang tot emancipatie, te verklaren door het ‘wij vs. zij’-gevoel.

Van der Auwera kijkt ook vooruit in zijn scriptie. Betekent meer vluchtelingen in de klas meer pestgedrag? Niet noodzakelijk, oordeelt de auteur. Hij verwijst naar cijfers die aantonen dat de verschillen in pestgedrag tussen autochtonen en allochtonen afnemen als het aantal allochtone leerlingen in een klas of school toeneemt. Een gezonde mix van culturen verkleint de ‘wij vs. Zij’-kloof en reduceert het gevoel van ‘anders-zijn’.

Onze samenleving verandert, waarom wij dan niet?
Laureaat Jop Van der Auwera

De laureaat pleit in zijn scriptie voor een mentaliteitswijziging. “Door personen met een andere taal, ander uiterlijk of andere culturele gebruiken een label op te kleven van ‘anders’, zal het ‘wij vs. zij’-gevoel blijven bestaan en zelfs sterker worden. Onze samenleving verandert, waarom wij dan niet?”, werpt Van der Auwera op. “Een besluit waar Klasse zich erg in kan vinden en zich mee wil achter scharen”, stelt de jury. Dat zal de Klasse-redactie doen door het winnende werk in de komende maanden via haar kanalen te belichten. Naast die redactionele aandacht levert de winst in de Klasseprijs Van der Auwera ook een reischeque van 500 euro op.