Plagiaat

Plagiaat master- of bachelorproefHoe kan je plagiaat voorkomen?

Plagiaat is volgens Van Dale:

Het zich toe-eigenen van het geestelijk werk van anderen en het als eigen werk openbaar maken

Je pleegt plagiaat:

  • als je teksten, ideeën, redeneringen, afbeeldingen, schema's, etc. van een ander gebruikt met de bedoeling te laten uitschijnen dat ze jouw eigen creatie zijn.
  • als je geen bron vermeldt bij het gebruiken van een anders ideeën, redeneringen, tekst, afbeeldingen, schema's... Ook als je daarbij wijzigingen aanbracht aan woorden of zinnen in de tekst die je overnam, blijft dit plagiaat. Je moet in dat geval de bronvermelding onmiddellijk na de passage aangeven.
  • als je teksten gaat vertalen zonder adequate bronvermelding. 
  • als je, al dan niet letterlijk, overvloedig gebruik gaat maken van andermans teksten, zelfs met een correcte bronvermelding. Met andere woorden, zelfs als je telkens na een overgenomen passage de bron vermeldt, wordt het veelvuldig overnemen van teksten als plagiaat beschouwd!   

Plagiaat wordt in academische kringen als een hoofdzonde beschouwd en als dusdanig bestraft. Zo kan plagiaat ertoe leiden dat je een volledig academiejaar opnieuw moet afwerken. Bovendien maken Vlaamse universiteiten en hogescholen steeds vaker gebruik van software om plagiaat te detecteren. Zorg dus steeds voor een goede bronvermelding! 

Ga verder