Automatisering van een batch systeem voor massaspectrometrie

Jeroen Maes
Persbericht

Automatisering van een batch systeem voor massaspectrometrie

De installatie is een massaspectrometer die werkt via handkranen. Deze installatie is erg arbeidsintensief en vooral operatorafhankelijk, vandaar de keuze om het systeem te automatiseren. Het project omvatte het automatiseren van het batch inlaatsysteem: ontwerpen van een systeem, bestellen van componenten, implementatie, opbouw, programmeren van de sturing. Het mag beschouwd worden als een totaal project.
Er werd gekozen voor een volledig nieuw inlaatsysteem in bypass over het huidige systeem. Hierdoor blijft het huidige systeem steeds bruikbaar. Een moeilijkheid bij dit systeem is dat het een batch proces is: er is geen continue meting, maar er wordt telkens een deel van het gas (batch) ingelaten uit een ampul met een beperkt volume. Om het systeem te automatiseren werd enkel een PC gebruikt. De sturing werd geprogrammeerd in Visual Basic
Om ontmenging van de verschillende gascomponenten te voorkomen werd niet gewerkt met proportionele ventielen, maar werd de drukregeling uitgevoerd met geijkte volumes. Aangezien alles via de Visual Basic applicatie gestuurd wordt zal de operatorafhankelijkheid geen probleem meer zijn.
De conclusie is hierbij dat de vooropgestelde doelstellingen gehaald zijn. De ontwikkeling van dit project was voor mij zeer leerrijk omdat ik zelfstandig het volledige project heb kunnen uitvoeren.

Bibliografie

Pfeiffer Vacuum (2006). Components: Vacuum Technologie. Asslar: Pfeiffer Vacuum GmbH.
Pfeiffer Vacuum (2005). Catalog: Mass spectrometer. Asslar: Pfeiffer Vacuum GmbH.
VAT (2007). Vacuum: Valves 2008. Haag: VAT Vakuumventile AG.
Vermeylen, R. (2000) [Power Point Presentatie]. Pfeiffer Vacuum België: Vacuümtechnologie in de praktijk.
Pfeiffer Vacuum (2005). MaxigaugeTM: Operating instructions. Asslar: Pfeiffer Vacuum GmbH.
Pfeiffer Vacuum (1999). Quadstar 32-bit: Operating instructions. Asslar: Pfeiffer Vacuum GmbH.
Verpoucke, G., Van Eyck, H. (2005). Massaspectrometrie van gassen. Onuitgegeven werkinstructie, SCK-CEN Dessel.
VAT (2007). Gate valves with orifice, window, foil or filter in the valve gate. Haag: VAT Vakuumventile AG.
VAT (2003). UHV Angle Valve: Installation, operating and maintanance instructions. Haag: VAT Vakuumventile AG.
National Instruments (1999). DAQ: 6527 User manual. Austin: National Instruments Corporation.
Velleman-kit (2004). Universal relay card: Illustrated assembly manual. Gavere: Velleman Kit nv.

Universiteit of Hogeschool
Industrieel Ingenieur Elektromechanica
Publicatiejaar
2007
Kernwoorden
Share this on: