Restauratie en Conservatie van cellulose-esters

Marieke Verboven
Persbericht

Restauratie en Conservatie van cellulose-esters

 

Restauratie en Conservatie van cellulose esters
 
 
Steeds meer kunstenaars maken gebruik van allerhande kunststoffen, waardoor we als restaurateur vaker met deze materialen in contact komen. Literatuur betreffende de conservatie van kunststoffen is uiterst miniem en vele onderzoeksprojecten staan nog in hun kinderschoenen. In talrijke depots van musea beginnen vele kunstwerken uit kunststof echter tekenen van verval te vertonen of zijn ze al volledig verdwenen. Er bestaat dus een duidelijke noodzaak aan informatie om dergelijke problemen aan te pakken.
De kunststofproblematiek is echter zó uitgebreid, dat een afbakening van dit onderwerp zich opdringt.
 
De groep van kunststoffen die ik bespreek in mijn thesis, zijn de cellulose-esters. Aangezien zij de eerste semi-synthetische kunststoffen zijn, vertegenwoordigen ze historisch de meest belangrijke, maar spijtig genoeg ook meest agressieve groep.
De bekendste voorbeelden van deze belangrijke groep van de éérste semi-synthetische kunststoffen zijn cellulosenitraat (beter bekend onder de naam celluloid) en cellulose-acetaat.
Bij deze kunststoffen zijn vele problemen vastgesteld op gebied van veroudering. Bij veroudering scheiden deze kunststoffen zuren uit. Deze zuren, waaronder nitraatzuur (bij cellulosenitraat) en azijnzuur (bij cellulose-acetaat), kunnen andere kunstobjecten, die zich in de nabijheid bevinden, aantasten en zelfs volledig vernietigen.
 
Het is dus zéér belangrijk om deze kunststoffen te kunnen identificeren en te voorzien van een geschikte opslagmethode. De identificatie van transparante kunststoffen enkel en alleen op het zicht is haast onmogelijk. Hierdoor is men genoodzaakt zich te richten tot labo’s met gespecialiseerde analytische instrumenten. Aangezien niet iedereen hier toegang toe heeft zijn er ook subjectieve identificatietests uitgevoerd, welke een identificatie kunnen garanderen.
 
Naast de preventieve conservering zit men ook op het gebied van restauratie met vele vragen. Hoe hecht men een transparant sheet van cellulose-acetaat?
Met deze problematiek werd ik geconfronteerd, door mijn stage aan het S.M.A.K. in Gent met de restauratie van het kunstwerk “A Ghent abbiamo aperto una finestra” (In Gent heb ik een raam geopend) van Carla Accardi.
De restauratie en conservatie van het kunstwerk van Carla Accardi ‘A Ghent abbiamo aperto una finestra’ stelt zich als voorbeeld doorheen de ganse thesis van hoe er in de praktijk gewerkt kan worden.
Het kunstobject ziet eruit als een kamerscherm dat bestaat uit 4 panelen. De constructie is opgebouwd uit een houten skelet, waarop langs de voorzijde kunststoffolie, meer specifiek cellulose-acetaat, is bevestigd. De kunststoffolie is langs de achterzijde beschilderd met grijze verfstreken. De kunstenares heeft de kunststoffolie gebruikt als drager voor het schilderij. Echter is deze transparante folie gescheurd.
Om terug een hechting te verzekeren tussen de vele scheuren in deze transparante kunststoffolie was een volledig begrijpen nodig van de chemische en fysische eigenschappen van deze kunststof. Nadien is er een innovatief onderzoek opgestart waarbij er tests zijn uitgevoerd, gaande van de meest voor de hand liggende oplossingen zoals het verlijmen tot het sealen en hechten met enkel en alleen een solvent.
 
Om te weten te komen hoe deze restauratie tot een esthetisch en bijna onzichtbaar resultaat is gekomen zal men deze thesis tot zich moeten nemen. Het is een belangrijk en zeer volledig document geworden met nog nooit geziene oplossingen en illustraties over de niet te vergeten pioniersgroep onder de kunststoffen, namelijk de cellulose-esters.

Bibliografie

Boeken en congressen

Blank, S., “In Saving the Twentieth Century :Practical Answers to Plastic Problems”

Los Angeles County Museum of Art: The Conservation of Modern Materials,

Proceedings of a Conference: Symposium 91 – Canadian Conservation Institute,

1992

Beek E.S., Quaadgras D., “Welke kunststof is dit? Een eenvoudige methode voor de

herkenning van een aantal belangrijke kunststoffen”, Stam Technische Boeken B.V.,

1975

Browning. B.L., “Analysis of Paper”, 2nd Marcel Dekkers, New York and Basel, 1977

Brydson, J.A., “Plastic Materials”, Butterworth & Heineman, Oxford, 1997

Coxon, H. C. “In Saving the Twentieth Century: Practical Pitfalls in the Identification

of Plastics”, The Conservation of Modern Materials, Proceedings of a Conference:

Symposium 91 – Canadian Conservation Institute, 1993

Crook J.,Learner T, “The impact of Modern Paints: P. Blake, P. Caulfield, R. Hamilton,

D. Hockney, J. Hoyland, R. Lichtenstein, M. Louis, B. Riley, F. Stella, A. Warhol,” Tate

Gallery, London, 2000

Fenn., J., “Plastics, Collecting and Conserving: The Cellulose Nitrate Time Bomb”,

NMS Publishing Limited, 1999

Fenn, J., “Resins Ancient and Modern: Secret sabotage: reassessing museum plastics

in display and storage”, The Scottish Society for Conservation and Restoration,

Edinburgh , 13-14 September 1995

Germano C., “Carla Accardi”, Edizioni Charta, Milano, 2001

Germano C., “Roma-New york, 1948-1964”, Milan, Edizioni Charta, 1993

Hackney S., Towsend J., Eastaugh N., “Dirt and Pictures separated”, The United

Kingdom Institute for Conservation, 1990

Horie, C.V., “Materials for Conservation, organic consolidants, adhesives and

coatings”, Butterworth & Heinemann, Oxford, 1995

Jordan, O. “Het lijmen van en met kunststoffen”, Argus, Munchen, 1966

Kebler, K., “Plastics in Art: History, Technology, Preservation; De opslag voor

celluloid objecten”, Kölner Beiträge zur Restaurierung und Konservierung von Kunstund

Kulturgat Band 15, Siegl München, 2002

Keneghan, B., “Plastics in Art: History, Technology, Preservation; Plastics in

Archives: History, degradation and Preservation” Kölner Beiträge zur Restaurierung

und Konservierung von Kunst- und Kulturgat Band 15, Siegl München, 2002

Keune P., de Keijzer M., “Pigmenten en Bindmiddelen, restauratie

schildertechnieken”, Stichting Nationaal restauratie centrum, Amsterdam, 2001

Krause, A., Lange A., M. Ezrin M.,” Plastics Analysis Guide”. Hanser Pub.,

New York, 1983.

Kooistra Ir. M. F., “Moderne verven en lakken”, Kluwer Technische Boeken BV

Deventer, Antwerpen, 1991

Lippard L., “Women artists, 1550-1950”, New York, Alfred Knopf pub., 1976

Mossman S., “Simple methods of identifying plastics”, Department of Physical

Science Museum, London, 1994

Morgan J., “A survey of Plastics in Historical Collections” Plastics Historical Society

and The Conservation Unit of the Museums & Galleries Commission, 1994

Morgan J., “Conservation of Plastics, An Introduction to their history, manufacture,

deterioration, identification and care”, Plastics Historical Society, The Conservation

Unit Museums & Galleries Commission, Gainsborough, Lincolnshire, oktober 1991

Pullen, D., Heuman J., “Modern Organic Materials: Cellulose acetate deterioration in

the sculptures of Naum Gabo”, The Scottish Society for Conservation & Restroration,

Preprints of the Meeting, Edinburgh, 1988

Roff W. J., Scott J. R., Pacitti J., “Fibres, Films, Plastics and Rubbers, A handbook of

Common Polymers”, Butterworths & Co, London, 1971

Saunders, K.J., “The identification of Plastics and Rubbers,” Chapman & Hall, 1966

Stewart, R., Littlejohn, D., Pethrick, R., Tennent, N., Quye, A., , “Plastics, Collecting

and Conserving: Degradation studies of Cellulose Nitrate Plastics”, NMS Publishing

Limited, 1999

Tennent, H.R., “Preprints of contributions to the modern organic materials meeting:

An introduction to Polymer Chemistry relevant to Plastic Collections”, University of

Edinburgh, 14-15 april 1988

Van Oosten T., “Uitgangspunten bij het gebruik van synthetische materialen voor

conservering en restauratie: Problemen op het gebied van verstevigen, lijmen en

vernissen”, verslag van de 19

e themadag van het laboratorium voor Onderzoek van

Internetbronnen

http://inventors.about.com/od/pstartinventions/a/plastics.htm

(04-08-2007)

http://www.elevatedwetlands.com/plastics-art.htm

(04-08-2007)

http://www.axa-art.co.uk/cwh/cwh012.asp

(10-08-2007)

http://plastiquarian.com/styr3n3/pqs/pq8.html

(10-08-2007)

http://www.sphnhc.org/opencms/export/sites/default/spnhc/publications/l…

(10-08-2007)

http://calbears.findarticles.com

(05-09-2007)

http://www.azom.com/details.asp?ArticleID=882

(12-09-2007)

www.artdreamguide.com

(20-09-2007)

http://www.answers.com/cellulose%20acetate

(11-09-2007)

talasonline.com/photos/instructions/lascaux_textile_welding.pdf

(3-10-2007)

http://www.nla.gov.au/anica/Guide_pg3.html

(4-10-2007)

http://palimpsest.stanford.edu/byauth/fischer1.html

(4-10-2007)

http://www.zelfoaustralia.com/en/zelfo_history_plastics.shtml

(20-10-2007)

http://www.ccq.mcc.gouv.qv.ca/formulaires/test_iode_ang.pdf

(6-11-2007)

http://awamolding.nl

(07-11-2007)

albisbenelux@albis.com

(08-11-2007)

http://www.eastmann.com

(08-11-2007)

http://www.la-es.com

(08-11-2007)

http://www.ccq.mcc.gouv.qc.ca/formulaires/microtest_ang.pdf

(24-11-2007)

http://www.spnhc.org/opencms/export/sites/default/spnhc/publications/li…

documents/leaflet3.pdf (05-12-2007)

http://www.intertek-cb.com/chemicals/formaldehyde.shtml

(9-12-2007)

http://www.mazzucchelli1849.it/newsite/inglese/datitecnici/Xelox-L.pdf

(15-12-2007)

http://de.wikipedia.org/wiki/Celanese

(19-12-2007)

http://park.org/Pavilions/WorldExpositions/london.text.html

(12-01-2008)

http://www.metmuseum.org/TOAH/hd/mome/hd_mome.htm

(02-02-2008)

http://icomcc.icom.museum/Documents/WorkingGroup/ModernMaterials/mmcNew…

etter08.pdf (02-02-2008)

http://www.foremostmachine.com/plastics.htm

(11-02-2008)

www.sandretto.it/museo (12-02-2008)

http://www.collectdolls.about.com

(20-02-2008)

www.plastiquarian.com

(20-02-2008)

http://www.fisherci.com

(01-03-2008)

http://www.conservationresources.com/Main/S%20CATALOG/Oxidation%20of%20C

ellulose.htm (06-03-2008)

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_1178620770031…

(17-03-2008)

http://www.lubesolutions.co.uk/shell_rust_preventative.htm

(17-03-2008)

http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07autumn/lodder…

(20-03-2008)

http://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene

(20-03-2008)

http://pslc.ws/macrog/property/solpol/ps4.htm

(24-03-2008)

www.museoarteplastica.it

(12-04-2008)

www.macro.roma.museum

(12-04-2008)

http://www.univa.va.it/varesefocus/vf.nsf/web/282878FA1D6D8F91C1256EB50…

A45?OpenDocument (13-04-2008)

http://modelships-beagle.eu/NL/FAQ/map3/a330.htm

(01-05-2008)

Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, Amsterdam, 3 december 1991

Van Oosten T., “Plastics, Collecting and Conserving: analytical methods”, NMS

Publishing Limited, 1999

Vervenne, P., “Technologie”, Departement Architectuur en Audiovisuele Kunst,

Hogeschool Gent, 1998

Waentig, F.,“Plastics in Art, History, Technology, Preservation; Plastics: Consumer

Goods or Precious Objects”, Kölner Beiträge zur Restaurierung und Konservierung

von Kunst- und Kulturgat Band 15, Siegl München, 2002

Universiteit of Hogeschool
Conservatie/Restauratie van Schilderijen en Polychromie
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Publicatiejaar
2008
Kernwoorden
Share this on: