The use of the European Language Portfolio in a Belgian (inter)national business context

Jana Vinck
Persbericht

The use of the European Language Portfolio in a Belgian (inter)national business context

Het Europese Taalportfolio is een programma opgezet door de Raad van Europa met de bedoeling mensen de kans te geven om hun talenkennis en culturele ervaringen te rapporteren. Het Portfolio bestaat uit drie delen: Taalpaspoort, Taalbiografie en een Dossier. Allemaal maken ze gebruik van het Europese Referentiekader. Dit is een systeem waarbij de taalvaardigheden worden onderverdeeld in zes verschillende niveaus, gaande van A1 tot C2, op het gebied van spreken, luisteren, schrijven en begrijpen. Het Referentiekader is gebaseerd op de niveaus van Wilkins (1977) en op de ESOL examens van de Cambridge Universtiteit (1913-1991). De Raad van Europa heeft met het Europese Taalportfolio onder andere de doelstelling om Europese mobiliteit te creëren. Hoewel de meeste literatuur over dit onderwerp veronderstelt dat met 'Europese mobiliteit' het uitwisselen van scholieren en studenten wordt bedoeld, moet deze term ook worden toegepast op het uitwisselen van Europese werknemers. In dit onderzoek wordt het gebruik van het Europese Taalportfolio binnen de Belgische bedrijfswereld onderzocht.

 

Om het gebruik van het Taalportfolio na te gaan, werden er afgevaardigden, bij voorkeur HR managers, van twintig bedrijven geïnterviewd. Voorts werden er bij de selectie alleen bedrijven uitgekozen die in zekere mate internationaal werken. De selectie moest bovendien verschillende sectoren vertegenwoordigen: uiteindelijk waren er twintig bedrijven voor vijftien verschillende sectoren. In het interview werd nagegaan of het Portfolio gekend was in de bedrijven, wat hun huidige talenbeoordeling inhoudt, of ze het Portfolio eventueel in de toekomst zouden gebruiken en of ze enkele aanpassingen aan het Portfolio zouden willen aanbrengen.

 

19 van de 20 bedrijven gaven initieel aan nooit te hebben gehoord van het Europese Taalportfolio. Tijdens het interview bleek dat drie bedrijven toch al eerder in contact waren geweest met het Europese Referentiekader. Hieruit kon besloten worden dat er iets schort aan de promotie van het Portfolio. Uit navraag bij de Vlaamse verantwoordelijke voor het Portfolio bleek dat er helemaal geen inspanning werd gedaan om het Taalportfolio te promoten in de bedrijfswereld. De afgevaardigde haalde aan dat, na een korte voorstelling aan enkele bedrijven, er niet echt interesse bleek te zijn omdat het Portfolio omslachtig was, het alleen talenkennis test en omdat bedrijven meestal hun eigen methode aangepast aan de bedrijfscultuur hebben. Deze ondervinding werd ook in dit onderzoek bevestigd. De helft van de bedrijven reageerden negatief op het voorstel om het Portfolio te implementeren omdat het veel te lang is, alleen op talen is gericht en omdat ze al een succesvolle selectieprocedure hebben. Dezelfde opmerkingen komen ook terug bij de suggestieve aanpassingen van de bedrijven. De Raad van Europa zou het Portfolio in eerste plaats toch best inkorten en betrekken in een groter geheel dat verschillende competenties van de kandidaat beoordeelt. Bovendien worden het Dossier en de Taalbiografie als overbodig beschouwd en vindt men in het algemeen dat ze mogen worden geschrapt.

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het implementeren van het Europese Taalportfolio niet zo evident is. Hoewel er een zekere interesse bestaat in een objectieve taalbeoordeling wordt het Taalportfolio in de Belgische bedrijfswereld eerder lauw onthaald. Misschien kan de Raad van Europa een gelijksoortig korter document opstellen waarin verschillende competenties worden opgenomen.

 

Bibliografie

6.1. Literature

 

Abbott Laboratories, (2008a). About Abbott. Retrieved March 20, 2008, from Abbott Web site: http://www.abbott.com/global/url/content/en_US/10:10/general_content/Ge….

 

Abbott Laboratories, (2008b). About Abbott Vascular. Retrieved March 20, 2008, from Abbott Vascular Web site: http://www.abbottvascular.com/av_dotcom/url/content/en_US/50:50/general….

 

Alderson, J. ed. (2006). Analysing Tests of Reading and Listening in Relation to the Common European Framework of Reference: The Experience of The Dutch CEFR Construct Project. Language Assessment Quarterly 3. 1, pp. 3-30.

 

Alderson, J. (2007). The CEFR and the Need for More Research, Modern Language Journal 91. 4, pp. 659-663.

 

ALTE, (2008). About ALTE: Introduction to ALTE. Retrieved January 22, 2008, from Association of Language Testers in Europe Web site: http://www.alte.org/about_alte/index.php.

 

Bell, J. (1999). Doing Your Research Project, A guide for first-time researchers in education and social science. 3rd Ed. Buckingham. Open University Press.

 

Bonnet, G. (2007). The CEFR and Education Policies in Europe. Modern Language Journal 91. 4, pp. 669-672.

 

Boston Scientific Corporation, (2008a). About Us. Retrieved March 20, 2008, from Boston Scientific Web site: http://www.bostonscientific.com/AboutUs.bsci/,,/navRelId/1000.1004/seo….

 

Boston Scientific Corporation, (2008b). Locations. Retrieved March 20, 2008, from Boston Scientific Web site: http://www.bostonscientific.com/AboutUs/Locations.bsci/,,/navRelId/1004….

 

British Council, s.a. a. CAE: Certificate in Advanced English. Retrieved January 28, 2008, from British Council Serbia Web site: http://www.britishcouncil.org/serbia-exams-cae.htm.

 

British Council, s.a. b. KET: Key English Test. Retrieved January 28, 2008, from British Council Serbia Web site: http://www.britishcouncil.org/serbia-exams-ket.htm.

 

Brussels Airlines, (2007). Brussels Airlines – a new generation airline. Retrieved March 20, 2008, from Brussels Airlines Web site: http://company.brusselsairlines.com/en/brands/.

 

Byrnes, H. (2007). Developing National Language Education Policies: Reflections on the CEFR. Modern Language Journal 91. 4, pp. 679-685.

 

Cambridge University, s.a. a. Certificate of Proficiency in English (CPE). Retrieved January 27, 2008, from University of Cambridge: ESOL Examinations Web site: http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html.

 

Cambridge University, s.a. b. Certificate in Advanced English (CAE). Retrieved January 28, 2008, from University of Cambridge: ESOL Examinations Web site: http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html.

 

Cambridge University, s.a. c. First Certificate in English (FCE). Retrieved May 2, 2008, from University of Cambridge: ESOL Examinations Web site: http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/fce.html.

 

Cambridge University, s.a. d. Key English Test (KET). Retrieved January 27, 2008, from University of Cambridge: ESOL Examinations Web site: http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/ket.html.

 

Cambridge University, s.a. e. Preliminary English Test (PET). Retrieved January 27, 2008, from University of Cambridge: ESOL Examinations Web site: http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html.

 

Cambridge University, s.a. f. University of Cambridge ESOL Examinations. Retrieved December 13, 2008, from University of Cambridge: ESOL Examinations Web site: http://www.cambridgeesol.org/index.html.

 

Cebir, s.a. Wie zijn we. Retrieved April 16, 2008, from Cebir: Center for basic interactive research Web site: http://www.cebir.be/Cebir.php.

 

Ceran, (2008). About presentation. Retrieved April 15, 2008, from Ceran immersion course Web site: http://www.ceran.com/en/about/presentation.php.

 

Council of Europe (2000). Passport de Langues, Language Passport. Strasbourg. Brochure.

 

Council of Europe (2001a). A Common European Framework of reference for Languages: learning, teaching and assessment. Cambridge. Cambridge Open University Press.

 

Council of Europe (2001b). Dossier Section. Strasbourg. Brochure.

 

Council of Europe (2001c). Language Biography. Strasbourg. Brochure.

 

Council of Europe, (2008, January 03). About the Council of Europe. Retrieved January 22, 2008, from Council of Europe Web site: http://www.coe.int/T/e/Com/about_coe/.

 

Council of Europe, s.a. a. Council of Europe language education policy. Retrieved May 3, 2008, from Council of Europe Web site: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_EN.asp.

 

Council of Europe, s.a. b. Introduction. Retrieved January 22, 2008, from Council of Europe: European Language Policy Division Web site: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/introduction.html.

 

Council of Europe, s.a. c. Reference Level Descriptions (RLD) for national and regional languages. Retrieved May 2, 2008, from Council of Europe Web site: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/DNR_EN.asp#P26_2797.

 

Council of Europe, s.a. d. Resolution on the European Language Portfolio. Retrieved December 14, 2007, from Council of Europe Web site: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/ResolutionELP.doc.

 

Council of Europe, s.a. e. Welcome to the European Language Portfolio. Retrieved December 14, 2007, from Council of Europe Web site: http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/default.asp?l=e&m=/main_pages/welcom….

 

Council of Europe, (May 2007). What’s what. Retrieved May 3, 2008. From Council of Europe Web Site: http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/whatswhat.asp.

 

Datascope Corporation, (2008). About Datascope. Retrieved March 20, 2008, from Datascope Web site: http://www.datascope.com/about/index.html.

 

DIALANG, s.a. DIALANG. Retrieved March 15, 2008, from DIALANG Web site: http://www.dialang.org/dutch/index.htm.

 

DHL International, (2008a). DHL country details: DHL office addresses and local advice. Retrieved March 21, 2008, from DHL Web site: http://www.dhl.be/publish/be/en/information/countrydetails.high.html.

 

DHL International, (2008b). DHL network: The world’s largest express and logistics network. Retrieved March 21, 2008, from DHL Web site: http://www.dhl.be/publish/be/en/about/network.high.html.

 

DHL International, (2008c). DHL our history: Company portrait. Retrieved March 21, 2008, from DHL Web site: http://www.dhl.be/publish/be/en/about/history.high.html.

 

Figueras, N. Ed. (2005). Relating examinations to the Common European Framework: a manual. Language Testing 22. 3, pp. 261-279.

 

Ford Motor Company Belgium , (2007a). Ford in België. Retrieved March 21, 2008, from Ford Motor Company Web site: http://www.nl.ford.be/spg/images/21_35/A4FordGenk_9.pdf.

 

Ford Motor Company Belgium , (2007b). Ford in de wereld. Retrieved March 21, 2008, from Ford Motor Company Web site: http://www.nl.ford.be/spg/images/21_35/A4FordinWereld_12.pdf.

 

Ford Motor Company Belgium , (2007c). Ford in Europa. Retrieved March 21, 2008, from Ford Motor Company Web site: http://www.nl.ford.be/spg/images/21_35/A4FordinEurope_7.pdf.

 

Ford Motor Company Belgium , (2008). Ford in België: Voorstelling. Retrieved March 20, 2008, from Ford Motor Company Web site: http://www.nl.ford.be/ie/ford_belgie/-/-/-/-/-/-.

                                                                                                   

Fulcher, G. (2004). Deluded by Artifices? The Common European Framework and Harmonization. Language Assessment Quarterly 1. 4, pp. 253-266.

 

GITP Belgium. s.a. HRM services. Retrieved May 4, 2008, from GITP Web site: http://www.gitp.be/introduction.asp?id=10116.

 

Goullier, F. (2007). The Common European Framework of Reference for Languages: a Tool for Normalisation or a Reference Document Exploited to Reach Normalisation in Teaching and Evaluation?. Les Cahiers de l’Apliut 26. 2, pp. 12-22.

 

HarperCollins Publishers (2003). Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. 4th Ed. Beccles and London. William Clowes Ltd.

 

Hulster, J. (2007). The Shaky Ground Beneath the CEFR: Quantitative and Qualitative Dimensions of Language Proficiency. Modern Language Journal 91. 4, pp. 663-667.

 

Isaberg Rapid , (2006). Rapid. Retrieved March 22, 2008, from Rapid Web site: http://www.isaberg-rapid.com/.

 

Jan De Nul, s.a. Projects / activities. Retrieved March 21, 2008, from Jan De Nul: Dredging, Civil, Heavy Lift and Environmental Projects Web site: http://www.jandenul.be.

 

Johnson & Johnson, (2008). About Johnson & Johnson. Retrieved March 22, 2008, from Johnson & Johnson Web site: http://www.jnj.com/connect/about-jnj/.

 

Kohonen, V. s.a. Developing the European Language Portfolio as a pedagogical instrument for advancing student autonomy. Retrieved December 14, 2008 from University of Tampere Web site: https://yliopistojentt.fi/laitokset/okl/tokl/projektit/eks/pdf/kohonen2….

 

Krumm, H. (2007). Profiles Instead of Levels: the CEFR and Its (Ab)Uses in the Context of Migration. Modern Language Journal 91. 4, pp. 667-669.

 

Laurent, P., s.a. De-Mystifying the European Language Portfolio. Retrieved December 3, 2007, from British Council Brussels Web site: http://www.britishcouncil.org/brussels-learning-elp-colloquium.htm.

 

Little, D. (2005). The Common European Framework and the European Language Portfolio: involving learners and their judgements in the assessment process. Language Testing 22. 3, pp. 321-336.

 

Little, D. (2007). The Common European Framework of Reference for Languages: Perspectives on the Making of Supranational Language Education Policy. Modern Language Journal 91. 4, pp. 645-655.

 

Mortelmans, D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven. Acco.

 

Norris, J. & Papageorgiou, S. (2005). Book reviews: Council of Europe 2001: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. Language Testing 22. 3, pp. 399-411.

 

North, B. (2000). The Development of a Common Framework Scale of Language Proficiency. New York. Lang.

 

North, B. (2006). The Common European Framework of Reference: Development, Theoretical and Practical issues. Strasbourg. Council of Europe.

 

North, B. (2007a). The CEFR Common Reference Levels: validated reference points and local strategies. Strasbroug. Council of Europe Language Policy Division.

 

North, B. (2007b). The CEFR Illustrative Descriptor Scales. Modern Language Journal 91. 4, pp. 656-659.

 

Petit, M. (2007). Linguistic Accuracy in the Common European Framework: What Conception, What Criteria?. Les Cahiers de l’Apliut 26. 2, pp. 62-80.

 

Profile Group, (2003a). Adres: Hoe ons bereiken. Retrieved March 24, 2008, from Profile Group Web site: http://www.profilegroup.com/NL/Access/Access.asp.

 

Profile Group, (2003b). Klanten: Uw garanties. Retrieved March 24, 2008, from Profile Group Web site: http://www.profilegroup.com/NL/Clients/Clients.asp.

 

Profile Group, (2003c). Over ons: Doelstellingen. Retrieved March 24, 2008, from Profile Group Web site: http://www.profilegroup.com/NL/AboutUs/AboutUs.asp.

 

Raes, C. (2006). Linguistic Auditing: A Guide to Identifying Foreign-Language Communication Needs in Corporations: A Case Study into Telindus’ Linguistic Competence. Brussel. Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Departement Applied Linguistics. Dissertation.

 

Randstad, s.a. a. Historiek: Randstad in België door de jaren heen. Retrieved March 22, 2008, from Randstad Web site: http://www.randstad.be/nl/informatie/randstad/nieuws-en-informatie/hist….

 

Randstad, s.a. b. Hier zijn we te vinden: adres- en andere informatie. Retrieved March 22, 2008, from Randstad Web site: http://www.randstad.be/nl/informatie/randstad/randstad-vinden.

 

Rantz, F. & Horan, P. (2005). Exploring Intercultural Awareness in the Primary Modern Language Classroom: The Potential of the New Model of European Language Portfolio Developed by the Irish Modern Languages in Primary Schools Initiative (MLPSI). Language and Intercultural Communication 5. 3&4, pp. 209-221.

 

Rapid (2007). Rapid: the quickest way to home improvements. Waardenberg. Rapid Benelux B.V. Brochure.

 

Saville, N. (2005). An Interview With John Trim at 80. Language Assessment Quarterly 2. 4, pp. 263-288.

 

Secretary Plus, s.a. Secretary Plus. Retrieved March 22, 2008, from Secretary Plus Web site: http://www.secretary-plus.com/.

 

Siemens, (2007). Siemens: Company history. Retrieved March 22, 2008, from Siemens Web site: http://w4.siemens.de/archiv/en/dokumente/company_history_long.pdf.

 

Siemens, (2008). Siemens: Global web site. Retrieved March 22, 2008, from Siemens Web site: http://w1.siemens.com/entry/cc/en/.

 

Simon, J. (1985). Basic research methods in social science: The art of empirical investigation. 2nd Ed. New Brunswick. Transaction Publishers.

 

s.n., (2008, February 12). Certificate of Proficiency in English. Retrieved February 22, 2008, from Wikipedia Web site: http://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_of_Proficiency_in_English.

 

s.n., (2008, January 03). Cultural Pluralism. Retrieved January 23, 2008, from Wikipedia Web site: http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_pluralism.

 

s.n., (2008). Council of Europe: Cultural policies and trends in Europe. Retrieved January 23, 2008, from Compendium: Cultural policies and trends in Europe Web site: http://www.culturalpolicies.net/web/coe.php.

 

s.n., (2008). Common European Framework of Reference for Languages. Retrieved January 23, 2008, from Wikipedia Web site: http://en.wikipedia.org/wiki/CEFR.

 

s.n., (2008, March 10). First Certificate in English. Retrieved March 29, 2008, from Wikipedia Web site: http://en.wikipedia.org/wiki/First_Certificate_in_English.

 

Sweco, (2007). About. Retrieved March 22, 2008, from Sweco Web site: http://www.sweco.com/about_separators.html.

 

Syral, (2008a). Syral key figures. Retrieved March 24, 2008, from Syral Web site: http://www.syral.com/Site/SYRAL_we.nsf/Frameset3D?readform&V=vNavNiveau…;.

 

Syral, (2008b). Profession. Retrieved March 24, 2008, from Syral Web site: http://www.syral.com/Site/SYRAL_we.nsf/Frameset3D?readform&V=vNavNiveau…;.

 

Taillefer, G. (2007), The professional language needs of Economics graduates: Assessment and perspectives in the French context, English for Specific Purposes 26, 2, pp. 135-155.

 

Taylor, L. & Jones, N. (2006). Cambridge ESOL exams and the Common European Framework of Reference (CEFR). Research Notes 24. pp. 2-5.

 

Thigh, D. (2006). Placing the International Legal English Certificate on the CEFR. Research Notes 24. pp. 5-7.

 

Thomas Cook Belgium s.a. Over Thomas Cook Belgium. Retrieved March 24, 2008, from Thomas Cook Belgium Web site: http://tcbinfopegase.rack66.com/nl/general/organisatie.htm.

 

Trends, (2008). Trendstop Home. Retrieved February 12, 2008, from Trends Top 100.000 Web site: http://www.trendstop.be/index.asp?l=N.

 

Turck, (2008a). Über uns: Gesellschaften. Retrieved March 24, 2008, from Turck Web site: http://www.turck.de/de/11.aspx.

 

Turck, (2008b). Über uns: Wir sichern die Effizienz Ihrer Produktion. Retrieved March 24, 2008, from Turck Web site: http://www.turck.de/de/turck_ueber_uns.aspx.

 

Unamec, (2008). Wie zijn we?. Retrieved May 3, 2008, from Unamec Web site: http://www.unamec.be/nl/Who.awp.

 

Unique, s.a. Over Unique. Retrieved April 11, 2008, from Unique Web site: http://www.unique.be/634/default.aspx.

 

Ushioda, E. (2006), Language Motivation in a Reconfigured Europe: Access, Identity, Autonomy, Journal of Multilingual and Multicultural Development 27, 2, pp. 148-161.

 

Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands (2002). Utrecht/Antwerpen. Van Dale Lexicografie bv. CD-ROM.

 

Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Engels (2002)). Utrecht/Antwerpen. Van Dale Lexicografie bv. CD-ROM.

 

Van de Velde, (2008a). Bedrijfsprofiel. Retrieved March 24, 2008, from Van de Velde Web site: http://www.vandevelde-nv.be/about/default.aspx?l=NL&r=1524&s=1533.

 

Van de Velde, (2008b). Fast Facts. Retrieved March 24, 2008, from Van de Velde Web site: http://www.vandevelde-nv.be/about/default.aspx?l=NL&r=1524&s=1537.

 

Van Woensel, C. (2008). RE: Onderzoek naar het Europese Taalportfolio binnen de Belgische bedrijfswereld, March 28, to Jana Vinck. Jana.vinck@student.vlekho.wenk.be. Retrieved April 26.

 

Verslype, K. (2006). Entrance and evaluation tests. Retrieved April 11, 2008, from Eurospeak Web site: http://www.eurospeak.be/eng.html.

 

VPK Packaging (2006a). Jaarverslag 2006. Oudegem. VPK Packaging Group.

 

VPK Packaging, (2006b, May 30). Missie, visie en waarden. Retrieved March 24, 2008, from VPK Packaging Group Web site: http://www.vpkgroup.com/nl/8 .

 

Walker, T. (2006). Linking learners to the CEFR for Asset Languages. Research Notes 24. pp. 8-10.

 

Weir, C. (2005). Limitations of the Common European Framework for developing comparable examinations and tests. Language Testing 22. 3, pp. 281-300.

 

Westhoff, G. (2007). Challenges and Opportunities of the CEFR for Reimagining Foreign Language Pedagogy. Modern Language Journal 91. 4, pp. 676-679.

 

 

6.2. Interviews

 

 

Buggenhout, I. (2008), Interview. February 26.

 

Cauwenberghs, D. (2008). Interview. March 20.

 

Colson, K. (2008). Interview. February 28.

 

De Bonte (2008). Interview. March 15.

 

De Cuyper, K. (2008). Interview. March 7.

 

De Hauwere, L. (2008). Interview. March 5.

 

Demoulin, A. (2008) Interview. March 11.

 

De Smet, D. (2008). Interview. March 14.

 

Janssen, P. (2008). Interview. February 17.

 

Laeveren, F. (2008). Interview. February 20.

 

Meyer, K. (2008). Interview. February 26.

 

Moens, A. (2008). Interview. March 3.

 

Pauli, C. (2008). Interview. March 12.

 

Scholiers, N. (2008), Interview. March 3.

 

Smeets, G. (2008). Interview. March 19.

 

Steenland, M. (2008). Interview. February, 29.

 

Van Borm (2008). Interview. March 17.

 

Van Impe (2008). Interview. April 3.

 

Verdievel, S. (2008). Interview. March 14.

 

Wellemans, N. & Vanden Eede (2008). Interview. March 5.

 

Universiteit of Hogeschool
Master Meertalige Communicatie
Publicatiejaar
2008
Share this on: