Bezoekersstudie. Educatie bij de mensapen.

kelly cogen
Persbericht

Bezoekersstudie. Educatie bij de mensapen.

 

Een dagje uit naar de zoo?(R)Aap je kennis bijeen.

Wie dacht dat een zoo alleen een dagje dieren kijken betekent, zit goed fout. Een heel belangrijke taak van een dierentuin is namelijk de bezoeker informeren over de diersoorten met het oog op het behoud van de soort, ook wel “conservatie” genoemd. Derdejaarsstudente Agro- en biotechnologie, Kelly Cogen, onderzocht in de Zoo van Antwerpen de kennis van de gemiddelde bezoeker. Dit kadert in een grotere studie waarin ze onder andere ook de perceptie van bezoekers ten opzichte van mensapen bestudeerden. Kelly ging na of een campagne rond mensapen effect heeft op de bezoeker. Tot slot observeerde Kelly hoe de bezoekers hun tijd verdelen binnen het apengebouw, met het oog op het optimaliseren van de educatie. In dit artikel bespreken we de resultaten van de kennis ”test”.

Ontspannen, leren of allebei?

Na een dagje zoo moeten de bezoekers uiteraard geen examen afleggen. Toch is het voor een dierentuin en voornamelijk voor de dieren, belangrijk dat mensen ook dingen bijleren. Dit noemen we informeel leren. De zoo moet er dus voor zorgen dat de nieuwsgierigheid van een zo groot en heterogeen mogelijk publiek geprikkeld wordt. Om dit te bereiken moet de educatie zo divers mogelijk zijn, bv. een film, een poster, een computer waarop de bezoeker spelletjes mag spelen, voorwerpen die hij mag aanraken … De boodschap die de zoo toont, moet kort en krachtig zijn.

Kennis over mensapen

Kelly Cogen nam een enquête af bij 150 bezoekers. Zij maakte hierbij onderscheid tussen bezoekers die die dag het mensapengebouw reeds bezocht hadden en diegene die dit (nog) niet hadden gedaan. De bezoekers kregen onder andere zes kennisvragen voorgeschoteld, waarvan het antwoord terug te vinden is in het

‘De meeste bezoekers komen wel met enige voorkennis naar de zoo. Dit zien we duidelijk in het percentage correcte antwoorden voor hun bezoek, dat algemeen vrij hoog ligt. We zien echter wel dat de scores op vragen 3, 5 en 6 dan weer wat lager zijn. Hier ligt een uitdaging voor toekomstige educatie ‘ vertelt Kelly …

Doe zelf de test!Antwoorden vindt u op het einde van dit artikel.

1: Mensapen in het wild kunnen geen werktuigen gebruiken.2: Chimpansees eten termieten.3: Mensen stammen af van chimpansees.4: Chimpansees zijn genetisch meer verwant met mensen dan met gorilla’s.5: Het hersenvolume van een mens is 3 x groter dan dat van een chimpansee.6: Hoe groot is het genetisch verschil tussen chimpansees en mensen (procentueel)?

Besluit

De Zoo van Antwerpen neemt haar rol als educator zeer serieus. De medewerkers doen hun uiterste best om de bezoekers voldoende kennis aan te reiken. Er wordt rekening gehouden met het feit dat mensen ook op verscheidene manieren leren door veel verschillende soorten educatie aan te bieden. De bezoekers zijn natuurlijk vrij om te beslissen wat ze met deze aangereikte kennis doen. Om te weten te komen hoeveel van deze educatie de bezoeker bereikt, zijn onderzoeken als die van Kelly Cogen noodzakelijk.

‘Het grote probleem voor een dergelijk onderzoek is het feit dat geen enkele bezoeker als een ongeschreven blad toekomt: ieder individu heeft zijn eigen persoonlijke context, zijn eigen voorkennis, persoonlijke interesses en motivatie. We kunnen dus moeilijk inschatten wat de bezoeker effectief bijleert tijdens zijn bezoek.’

Onderzoeken als deze geven wel aan waar het gebrek aan kennis zit. Op die manier kunnen de educatoren van de zoo educatieve elementen ontwerpen die de ontbrekende kennis bevatten of, deze meer in het oog te laten springen.

Education is what remains after one has forgotten what one has learned in schools” (Albert Einstein)

Image removed.

Antwoorden kennisvragen

1: Niet waar.2: Waar.3: Niet waar.4: Waar.5: Waar.6: 1,3 %

 

Bibliografie

 

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIESAAdams, M., Moussouri, T. (2002). Interactive learning in museums of art and design. Conference Proceeding. Gevonden op 14 februari 2012 op het internet: http://www.vam.ac.uk/files/file_upload/5748_file.pdfAdelman, L.M., Falk, J.F., James, S. (2000). Impact of National Aquarium in Baltimore on visitors’ conservation attitudes, behavior, and knowledge. Curator, 43 (1), 33-61.Annema J-H., Sannen A., Derboven J. (2011). Handvaten voor het meten van gebruiksaspecten. TETRA-Project MIWIP. Intern Rapport.BBanks, J.A., Au, K.H., Ball, A.F., Bell, P., Gordon, E.W., Guttiérez, K.D. et al. (2007). Learning in and out of school in diverse environments: Life-long, life-wide, life-deep. Seattle: LIFE-center.Barriault, C., Pearson, D. (2010). Assessing exhibits for learning in science centers: A practical tool. Visitor Studies, 13 (1), 90-106Bitgood, S. (1986). Variables influencing visitor behaviour: Physical qualities of the exhibit object/species. Visitor behavior, 1 (1), 5.Bitgood, S. (1988). An overview of the methodology of visitor studies. Visitor Behavior, 3 (3), 4-6.Bitgood, S. (1989). Deadly sins revisited: A review of the exhibit label literature. Visitor Behavior,4 (3), 4-11.Bitgood, S. (1991a). The ABCs of label design. Visitor Studies: Theory, research and practice, 3 (1), 115-129.Bitgood, S. (1991b). Suggested guidelines for designing interactive exhibits. Visitor Behavior, 6 (4), 4-11.Bitgood, S. (2000). The role of attention in designing effective interpretive labels. Journal of interpretation research, 5 (2), 31-45.Bitgood, S. (2002). Environmental psychology in museums, zoos, and other exhibition centers. In Bechtel, R. & Churchman, A. (Editors), Handbook of Environmental Psychology. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 461-480.Blaney, E.C., Wells, D.L. (2004). The influence of camouflage net barrier on the behavior, welfare and public perceptions of zoo-housed gorillas. Animal welfare, 13, 111-118.Borum, M. (1977). Measuring the immeasurable: A pilot study of museum effectiveness.Philadelphia: Franklin Institute.Borun, M., Chambers, M., Cleghorn, A. (1996). Families are learning in science museums. The Museum Journal, 39, 123-138Borun, M. (2002). Object-based learning and family groups. In S. G. Paris (Eds.), Perspectives onobject-centered learning in museums (p. 245–260). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Boyd, N. (2009). Visitor studies and audience development. Gevonden op 15 november 2011 op het internet: www.museumse.org.uk/ABC_working_with_schools/downloads/Visitor_Studies_… C.L. (2001). Visitors’ use of computer technology in children’s museums: Research methods and their implications. Visitor Studies Today! 4 (1), 13-15.Briseño-Garzón, A., Anderson, D., Anderson, A. (2007). Adult learning experiences from an aquarium visit: The role of social interactions in family groups. The Museum Journal, 50, 299-318.Broad, G. (1996). Visitor profile and evaluation of informal education at Jersey Zoo. Dodo Journal of the Wildlife Preservation Trusts, 32, 166-192.Buckingham, D., Scanlon, M. (2000). That is edutainment: Media, pedagogy and the market place. Paper presented to the International Forum of Researchers on Young People and the Media. Sydney.CCaulton, T. (1998). Hands on exhibitions: Managing interactive museums and science centers. New York: RoutledgeChamove, A.S., Hosey, G.R., Schaetzel, P. (1988). Visitors excite primates in zoos. Zoo biology, 7, 359-369.Christensen, J. (s.a.). Interpretation can target everyone. National association of interpretation legacy, 1 (1). Gevonden op internet op 25 februari 2012: http://www.izea.net/education/interpretation.htmCrowley, K., Callanan, M.A. (1998). Identifying and supporting shared scientific reasoning in parent-child interactions. Journal of Museum Education, 23, 12-17.Csikzentmihalyi, M., Hermanson, K. (1995). Intrinsic motivation in museums: What makes visitors want to learn? Museum News, 74 (3), 36-42.DDavey, G. (2005). What is museum fatigue. Visitor Studies Today, 8 (3), 17-21.Davis, N., Schaffner, C.M., Smith, T.E. (2005). Evidence that zoo visitors influence HPA activity in spider monkeys (Ateles geoffroyii rufiventris). Applied Animal Behaviour Science, 90, 131-141.Dew, J.R. (1996). Are you a Right-Brain or Left-Brain Thinker? Quality Progress Magazine, 29 (4), 91-93.Doering, Z.D., Pekarik, A.J. (1997). Why time is not quality. The Museum Journal, 40 (4), 249-252.EEbenhöh, M. (1992). Evaluating zoo design: the importance of visitor studies. Onuitgegeven thesis, Universität für Bodenkultur – Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, Vienna.EAZA (2007). Exhibit evaluation and visitor studies: A new focus for EAZA. EAZA News: Quarterly publication of the European Association of Zoos and Aquaria (January, February, march), 57, 5.EAZA (2010). Conservation Education strategy 2010-2012. Amsterdam: European Association of Zoos and Aquaria. Gevonden op 15 april 2012 op internet : http://www.vzp.de/EZE_Valencia_2011/eaza_conservation_education_strateg…, J.H. (1993). Assessing the impact of exhibit arrangement on visitor behavior and learning. Curator, 36, 133-146.Falk, J.H. (2006). The impact of visit motivation on learning: Using identity as a construct to understand the visitor experience. Curator, 49 (2), 151-166.Falk, J.H., Reinhard, E.M., Vernon, C.L., Bronnenkant, K., Heimlich, J.E., Deans, N.L. (2007). Why zoos and aquariums matter: Assessing the impact of a visit to a zoo or aquarium. Association of Zoos and Aquariums.Falk, J.H., Dierking, L.D. (1991). The effect of visitation frequency on long-term recollection. Visitor Studies: Theory, Research, and Practice, 3 (1), 94-103.Falk, J.H., Dierking, L.D. (2000). Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning. Walnut Creek: AltaMira Press.Falk, J.H., Storksdieck, M. (2005). Using the contextual model of learning to understand visitor learning from a science center. Science Education, 89, 744-778.Fernandez, E.J., Tamborski, M.A., Pickens, S.R., Timberlake, W. (2009). Animal-visitor interactions in the modern zoo: Conflicts and interventions. Applied Animal Behaviour Science, 120, 1-8.Francis, D., Esson, M., Moss, A. (2007). Following visitors and what it tells us: The use of visitor tracking to evaluate ‘Spirit of the jaguar’ at Chester Zoo. IZE Journal, 43, 20-24.GGiusti, E., (2009). Visitor studies 101. Philadelphia: AAM annual meeting.Goos, R. (2009). Bezoekersstudie Aquatopia: Hoe gedragen bezoekers zich in een publiek aquarium? Onuitgegeven bachelorproef voor het behalen van het diploma Agro- en biotechnologie, dierenzorg aan Kaho Sint-Lieven, Sint-Niklaas.Gutwill, J.P. (2006). Labels for open-ended exhibits: using questions and suggestions to motivate physical activity. Visitor Studies Today, 1 (1), 4-9.HHein, G.E. (1998). Learning in the museum. London: Routledge.Hoffman, K. (2009). Collaborative family learning: exhibit interactions from the Woodland Park Zoo, Seattle, WA. Gevonden op 17 maart 2012 op internet: http://care-aam.org/documents/vs/Karin_Hoffman_2009.pdfHosey, G.R. (2005). How does the zoo environment affect the behavior of captive primates? Applied Animal Behaviour Science, 90, 107-129.Hosey, G., Melfi, V., Pankhurst, S. (2009): Zoo animals: Behaviour, management and welfare. Oxford,UK: Oxford University Press.IIguchi, J.H. (2006). Visitor studies: Part 1 – Visitor studies in general. Colloquium, 65.JJames, A. (2005). An introduction to Visitor Studies. Gevonden op 4 maart 2012 op het internet: www.bms.edu.lv/resources/Visitor_Studies_2005.docJohnston, R.J. (1998). Exogenous factors and visitor behaviour: A regression analysis of exhibit viewing time. Environment and Behavior, 30 (3), 322-347.KK.B. van 10.08.1998 betreffende de erkenning van dierentuinen (artikel 5). Belgisch Staatsblad. Gevonden op 5 april 2012 op internet: http://home.scarlet.be/~ds964938/wetgeving/wet010.htmlKollman, E.K. (2010). Visitor Studies 101: Collecting & interpreting visitor data. Los Angelos: AAM annual meeting. Gevonden op 17 maart 2012 op internet: http://care-aam.org/documents/vs/Kollman_2010.pdf.Koran, J.J., Morisson, L., Lehman, J.R., Koran, M.L., Gandara, L. (1984). Attention and curiosity in museums. Journal of Research in Science Teaching, 21, 357–363.Koran, J. J., Koran, M. L., & Foster, J. S. (1988). Individual differences in learning in informal settings. In S. Bitgood, J. T. Roper, & A. Benefield (Eds.), Visitor studies: Theory, research, and practice (Vol. 1). Jacksonville, AL: The Center for Social Design.Korn, R. (1993). Evaluation methods and findings shape a junior gallery. Visitor Studies, 5 (1), 180-190.Korn, R., Vandiver, R. (1988). Interactive labels: A design solution. ILVS Review: A journal of visitor behaviour, 1 (1), 108-109.LLederman, N. G., Niess, M.L. (1998). How informed are informal educators? School Science and Mathematics, 98 (1), 1-3.Leinhardt, G., Knutson, K. (2006). Grandparents speak: Museum conversations across the generations. Curator, 49 (2), 235-252.Leonard, D., Straus, S. (1997). Putting your company’s whole brain to work. Harvard Business School Publishing Corporation. Gevonden op 10 maart 2012 op internet: http://e-russell.com/images/harvard_article.pdfLucas, K. (2000). One teacher’s agenda for a class visit to an interactive science center. Science Education, 84, 524–544.MMann D (1996) Serious play. Teachers College Record, 97 (3), 446–470.Margulis, S.W., Hoyos, C., Anderson, M. (2003). Effect of felid activity on zoo visitor interest. Zoo biology, 22, 587-599.McBeath,J.F., Atkinson, C., Atkinson, R. (Editors), Planning for Progress, Partnership and Profit. Proceedings EdTech'98. Perth: Australian Society for Educational Technology.Melton, A. (1935). Problems of installation in museums of art. AAM Monograph, New Series, 14. Washington, DC: American Association of Museums.Meluch, W. (2010). Visitor Studies 101: Surveys & focus groups. California: American Association of Museums. Gevonden op 5 april 2012 op internet: http://care-aam.org/documents/vs/Meluch_2010.pdfMiles, R.S., Alt, M.B., Gosling, D.C. (1988). The design of educational exhibits. London: Unwin Hyman.Miles, K., Binseel, M.S. (2007). The tactile modality: A review of tactile sensitivity and human tactile interfaces. Army Research Laboratory, MD 21005-5425. Gevonden op 26 februari 2012 op internet: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA468389Mitchell, G., Obradovich, S., Sumner, D., Demorris, K., Lofton, L., Minor, J., et al. (1990). Cage location effects on visitor attendance at three Sacramento Zoo mangabey enclosures. Zoo Biology, 9, 55–63.NNelson, K. (1996). Evaluation of a naturalistic exhibit: The northern trail at Woodland Park Zoological Gardens. The Visitor Studies Association. Gevonden op 17 maart 2012 op internet: http://historicalvoices.org/pbuilder/pbfiles/Project38/Scheme325/VSA-a0…, K. (1997). Evaluation of a Naturalistic Exhibit: The Northern trail at Woodland Park Zoological Gardens. The Visitor Studies Association, 9 (1), 95-102.Nordhielm, C. (2000). A dual-process model of advertising repetition effects. Doctoral thesis, Graduate School of Management, Northwestern University.OOkan, Z. (2003). Edutainment: Is learning at risk? British Journal of Educational Technology, 34 (3), 255-264.PPazol, K.A., Bloomsmith, M.A. (1993). The development of stereotyped body rocking in chimpanzees (Pan troglodytes) reared in a variety of nursery settings. Animal Welfare, 2, 113-129.Peeters, T. (2011). Bezoekersstudie in de Zoo van Antwerpen: Educatie in het mensapengebouw. Onuitgegeven bachelorproef voor het behalen van het diploma Agro- en biotechnologie, dierenzorg aan Kaho Sint-Lieven, Sint-Niklaas.Philips, L., Dollinger, P. (2005). Understanding animals and protecting them: About the world zoo and aquarium strategy. Bern: Stämpfli Publikationen AG.Phillpot, P. (1996). Visitor viewing behaviour in the Gaherty Reptile Breeding centre, Jersey Wildlife preservation trust: A preliminary study. Journal of the Wildlife Preservation Trusts, 32, 193-202.Phipps, M. (2010). Research trends and findings from a decade (1997-2007) of research on informal science education and free-choice science learning. Visitor studies, 13 (1), 3-22Povey, K., Rios, J. (2002). Using interpretive animals to deliver affective messages in zoos. Journal of Interpretation Research, 7 (2), 19-28.Povey, K., Spaulding. (2005). Message design for animal presentations: A new approach. Paper presented at the American Zoo and Aquarium association.Price, E.C., Ashmore, L.A., McGivern, A. (1994). Reactions of zoo visitors to free-ranging monkeys. Zoo Biology, 13, 355-373.RRaphling, B., Serrell, B. (1993). Capturing affective learning. Current trends in audience research and evaluation, (7), 57-62.Rhoads, D.L., Goldsworthy, R.J. (1979). The effects of zoo environments on public attitudes toward endangered wildlife? International Journal of Environmental Studies, 13, 283-287.Romeyns, A., Vervaecke, H. (2009). Erkende evaluatiemethoden binnen het veld van bezoekersstudies en classificatie van gebruikte educatievormen. Sint-Niklaas: Kaho Sint-Lieven , Ass. Kath. Universiteit LeuvenRoss, S., Lukas, K. (2005). Zoo visitor behavior at an African ape exhibit. Visitor Studies Today, 8 (1), 4-12.Ross, S.R., Lukas, K.E., Lonsdorf, E.V., Stoinski, T.S., Hare, B., Shumaker, R. et al. (2008). Inappropriate use and portrayal of chimpanzees. Science, 319 (5869), 1487.Rubenstein, R. (1990). Focus groups and front-end evaluation. Visitor Studies: Theory, Research and Practice, 3, 87-93.SSalminen-Karlsson, M. (2007). Girls' groups and boys' groups at a municipal technology centre. International Journal of Science Education, 29 (8), 1019-1033.Salomon, G., Almog, T. (1998). Educational psychology and technology: A matter of reciprocal relations. Teachers College Record 100 (1), 42-50.Sandifer, C. (2003). Technological novelty and open-endedness: Two characteristics of interactive exhibits that contribute to the holding of visitor attention in a science museum. Journal of Research in Science Teaching, 40, 121–137.Sanford, C. W. (2010). Evaluating family interactions to inform exhibit design: Comparing three different learning behaviors in a museum setting. Visitor Studies, 13:1, 67-89.Sannen , A., Stevens, J., Vervaecke, H. (2012). Leuker leren door interactie. Eos, 1, 76-78.Schram, H. (2011). Visitor studies in zoos and aquariums: What do we know? Valencia: EAZA Zoo educators conference & visitor studies seminar.Schram, H. (2012). Internationaal collectiebeheer in dierentuinen. Onuitgegeven PPT binnen de opleiding Agro- en biotechnologie, dierenzorg aan Kaho Sint-Lieven Sint-Niklaas.Screven, C.G. (1990). Uses of evaluation before, during and after exhibit design. ILVS Review, 1 (2), 36-66.Screven, C.G. (1992). Motivating visitors to read labels. ILVS Review: A Journal of Visitor Behavior. 2 (2), 183-211.Serrell, B. (1998). Paying attention: Visitors and museum exhibitions. Washington, DC: AmericanAssociation of Museums.Sparacino, F., Larson, K., Macneil, R., Davenport, G., Pentland, A. (1999). Technologies and methods for interactive exhibit design: from wireless object and body tracking to wearable computers. Archives & Museum Informatics – Selected papers from International Cultural Heritage Informatics Meetings (ichim), 147-154.Stevens, J. (2008). Observeren kan je leren. Onuitgegeven PPT voor Postgraduaat Toegepast Diergedrag.Sussman, E., Winkler, I., Schröger, E. (2003). Top-down control over involuntary attention switching in the auditory modality. Psyhonomic Bulletin & Review, 10 (3), 630-637.TThomas, G. (1994). The age of interaction. Museums Journal, May, 33-36.Thomson, B.S., Diem, J.J. (1994). Fruit bats, cats and naked mole rats: lifelong learning at the zoo. The Educational Resources Center (ERIC), CSMEE Digest 2, SE 054 808, EDO-SE-94-2.Tofield, S., Coll, R.K., Vyle, B., Bostad, R. (2010). Zoos as a source of free choice learning. Science & Technological Education, 21 (1), 67-99.UUcko, D.A. (1985). Science literacy and science museum exhibits. Curator, 29 (4), 287-300.VVandemoortele, H. (2009). Bezoekersstudie bij de mensapen. Onuitgegeven projecttekst voor het behalen van het diploma Agro- en biotechnologie, dierenzorg aan Kaho Sint-Lieven, Sint-Niklaas.Van Dingenen, I. (2012). Bezoekersstudie in het mensapengebouw van de Zoo van Antwerpen: Evaluatie van oude versus nieuwe bezoekerseducatie door middel van gedragsobservaties. Onuitgegeven bachelorproef voor het behalen van het diploma Agro- en biotechnologie, dierenzorg aan Kaho Sint-Lieven, Sint-Niklaas.WWAZA (2005). Building a future for wildlife. Bern: The World Zoo and Aquarium Conservation StrategyWells, M., Butler, B. (2002). A visitor-centered evaluation hierarchy. Visitor Studies Today, 5 (1), 5-11.Wood, W. (1998). Interactions among environmental enrichment, viewing crowds, and zoo chimpanzees (Pan troglodytes). Zoo biology, 17, 211-230.YYalowitz, S. (2004). Evaluating visitor conservation research at the Monterey Bay Aquarium. The Museum Journal, 47, 283-297.Yalowitz, S. (2006). Making sense of visitor data for yourself and others – PowerPoint Visitor Studies 101 Session, AAM Annual Meeting. Gevonden op 4 maart 2012 op het internet: http://www.careaam.org/documents/vs101_2006/YalowitzVS101presAAM2006.pd…, S., Bronnenkant, K. (2009). Timing and tracking studies: Past, present and future. Visitor Studies, 12 (1), 47-64.ZZareva-Simeonova,K., Zlatanova, D., Racheva, V., Angelov, V., Asenova, I. (2009). The zoos and their role in the formal and informal environmental education. Sofia: Environmental Eduction and Research Centre

Universiteit of Hogeschool
Agro- en biotechnologie
Publicatiejaar
2012
Share this on: