The effect of musical tempo and volume on the waiting time and price perception of customers

Ruben Erkens
Persbericht

The effect of musical tempo and volume on the waiting time and price perception of customers

 

 

Het effect van het volume en tempo van muziek op de ervaring van wachttijden en prijzen

“De tijd vliegt wanneer je (druk) bezig bent” en “Jezelf verliezen in de muziek” zijn veelgehoorde uitdrukkingen. Maar is dit ook écht het geval? Muziek is in het dagelijkse leven bijna niet weg te denken. Denk maar de radio, televisie of zelfs achtergrondmuziek in winkels en winkelstraten. Ook in de wachtzaal bij de dokter wordt er vaak muziek afgespeeld. Vaak weet men intuïtief welke muziek past in welke context. Zo zal je in de wachtzaal geen techno of heavy metal muziek willen horen maar eerder rustgevende klassieke muziek. Natuurlijk is het zo dat dit niet voor iedereen geldt. Zo zou het kunnen zijn dat bepaalde personen toch heavy metal muziek verkiezen in de wachtzaal bij de dokter aangezien muziek complex en subjectief is. Het muzikale tempo (uitgedrukt in beats per minute of BPM) en het muzikale volume zijn echter wél objectief meetbaar en daardoor bij uitstek geschikt om het effect van een bepaald soort muziek op consumenten te bepalen. Om deze reden is ervoor gekozen om het effect van verschillende tempo’s en volumes te onderzoeken en te kijken naar hoe deze een invloed kunnen hebben op het gedrag en de ervaringen van klanten. De ervaringen van klanten zijn uiteraard zeer belangrijk in verkoop situaties aangezien inzicht hierin van onschatbare waarde is voor marketeers

Het eigenlijke onderzoek vond plaats in een bakkerij in Geel op 4 opeenvolgende zondagochtenden. Twee ervaringen (of percepties) van de klanten zijn van groot belang in deze context. Ten eerste de ervaring van de wachttijd (liefst zo laag mogelijk). Ten tweede de ervaring van de prijs (ook liefst zo laagst mogelijk). De muziek die de wachtende klanten konden horen was één van de vier mogelijke volume-tempo combinaties: namelijk hoog volume – laag tempo, hoog volume – hoog tempo, laag volume – laag tempo en laag volume – hoog tempo. Een vijfde mogelijke conditie (de controleconditie) was de conditie waarbij geen muziek werd afgespeeld. Na afloop werd aan de klanten gevraagd wat hun perceptie van de totale wachttijd en prijs was en deze percepties werden dan vergeleken met de verschillende muziekcondities om te bepalen of een bepaalde volume/tempo combinatie invloed had op de ervaringen van de klanten. De resultaten toonden dat de ingeschatte wachttijd het langst waren bij achtergrondmuziek met een hoog tempo.  Dit effect bleek echter enkel zo te zijn wanneer de achtergrondmuziek werd opgemerkt. Bovendien bleek het verhogen van het volume ervoor te zorgen dat de schattingen van de wachttijden naar beneden gingen. De inschattingen van de prijzen bleken het laagst te zijn bij een laag tempo – hoog volume en een hoog tempo – laag volume. Voor een uitgebreider bespreking van de resultaten en mogelijke verklaringen verwijs ik graag naar de discussion section van mijn scriptie.

Bijkomend onderzoek is nodig vooraleer er conclusies kunnen worden genomen uit bovenstaande resultaten. 

Bibliografie

Antonides, G., Verhoef, P. C., Van Aalst, M. (2002) Consumer perception and evaluation of waiting time: A field experiment, Journal of Consumer Psychology, 12, 193-202

Areni, C., Grantham, N. (2009). (Waiting) Time Flies When the Tune Flows: Music Influences Affective Responses to Waiting by Changing the Subjective Experience of Passing Time

Areni, C., Kim, D. (1993). The Influence of Background Music on Shopping Behavior, Classical Versus Top-Forty Music in a Wine Store, Advances in Consumer Research, Vol 20, pp. 336-340.

Axelsson, A., and Lindgren, F. (1981). Hearing in classical musicians. Acta Otolaryngol suppl 377, 3-75

Berlyne, D.E. (1971). Aesthetics and psychobiology. New York: Appleton- Century- Crofts.

Bruner II G. C. (1990). Music, Mood and Marketing, the Journal of marketing, 94

Bunt, L., And Pavlicevic, M. (2001). Music and emotion: perspectives from music therapy. In:

Sloboda, J.A & Juslin, P.N. (Eds.) Music and Emotion: theory and research (pp. 181-205). New York: Oxford University Press.

Caldwell, C., and Hibbert, S.A. (1999) , Play That One Again: the Effect of Music Tempo on Consumer Behaviour in a Restaurant, E - European Advances in Consumer Research Volume 4, eds. Association for Consumer Research, Pages: 58-62.

Caldwell, C., and Hibbert, S.A. (2002). The influence of music tempo and musical preference on restaurant patrons' behavior, Psychology & Marketing, 895,917

Chandon, P., and Wansink, B. (2006) How Biased Household Inventory Estimates Distort Shopping and Storage Decisions. Journal of Marketing: October 2006, Vol. 70, No. 4, pp. 118-135.

Chebat, J., Filiatrault, P.,Gelinas-Chebat C., and Vaninsky, A.(1995), “Impact of Waiting Attribution and Consumer’s Mood on Perceived Quality,” Journal of Business Research, 34, 191-196.

Corso, J., (1963), “Aging and Auditory Thresholds in Men and Women.” Archives of Environmental Health 61, 350–356

Debajyoti, .P, Upali, N. (2011). Influence of Positive Distractions on Children in Two Clinic Waiting Areas, HERD VolumE 4, NumbER 3, pp 124-140

Donavan, R., Rossiter, J. (1982). Store Atmosphere: An Environmental Psychology Approach, Journal of Retailing, Volume 58, No.1, Spring, pp. 35-57

Down, S. J. (2009). The effect of tempo of background music on duration of stay and spending in a bar, Master's Thesis Music, Mind & Technology University of Jyväskylä

Fraisse, P. (1984). Perception and estimation of time. Annual review of psychology, 35, 1-36

Fredrickson, B. L., and Kahneman, D. (1993), Duration neglect in retrospective evaluations of affective episodes. Journal of personality and social psychology, Vol. 65, 45-55

Giese, J. L., Cote, J. A. (2002). Defining Consumers Satisfaction, Academy of marketing science, volume 2000 n°1,

Glorig, A., Roberts, J.J. (1995), Hearing levels of adults by age and sex: United states 1960-1962, Rep. PHS-PUB-100-SER-11-11, Nat Cent health serv res and dev

Goycoolea M.V., Goycoolea, H.G., Farfan, C.R., Rodriguez, L.L.G., Martinez, G.C., Vidal, R. (1986). Effect of life in industrialized societies on hearing in natives of Easter Island, Laryngoscope, 12,1391-1396.

Guéguen, N., Jacob, C. (2002). The Influence of Music on Temporal Perceptions in an On-Hold Waiting Situation, Psychology of Music, 30, 210-214

Haugtvedt, C. P., Herr, P., Kardes, F. (2012). Handbook of Consumer Psychology. Music and Consumers by Kellaris J. J., Psychology Press, 33, 837- 856

Heath, S. J. (1998). Musical tempo and time perception in a gymnasium. Psychology of Music, 26 (1), 78-88.

Herrington, J.D., and Capella, L.M. (1994). "Practical applications of music in service settings", Journal of Services Marketing, Vol. 8 No. 3, pp. 50-65.

Hui, M. K., Dube, L., and Chebat, J. C. (1997). The impact of music on consumers’ reactions to waiting for services. Journal of Retailing, 73, 87–104.

Hui, M. K., Tse, D. K. (1996). What to tell consumers in waits of different lengths: An integrative model of service evaluation. Journal of Marketing, 60, 81– 90.

Jerger J., Silman S., Lew H.L., Chmiel R. (1993). Case studies in binaural interference: converging evidence from behavioral and electrophysiologic measures. J Amer Acad Audiol 4, 122-131.

Jerger, J., Chmiel, R., Allen, J., Wilson, A. (1994). Effects of age and gender on dichotic sentence identification. Ear Hear 15: 274-286.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow, New York: Farrar, Straus and Giroux,

Katz, K. L., Larson, B. M., Larson, R. C. (1991). Prescription for the waiting-in- line blues: Entertain, enlighten, and engage. Sloan Management Review, pp. 44– 53.

Kellaris, J.J., and Moses B. Altsech (1992) ,"The Experience of Time As a Function of MusicalLoudness and Gender of Listener", in NA - Advances in Consumer Research Volume 19, eds. John F. Sherry, Jr. and Brian Sternthal, Provo, UT : Association for Consumer Research, Pages: 19, 725-729.

Kellaris, J. J., and Kent, R.J. (1991) ,"Exploring Tempo and Modality Effects, on Consumer Responses to Music", NA - Advances in Consumer Research Volume 18, eds. Rebecca H. Holman and Michael R. Solomon, Provo, UT : Association for Consumer Research, Pages: 243-248.

Kellaris, J. J., and Kent, R. J. (1992). The influence of music on consumers’ temporal perceptions: Does time fly when you’re having fun? Journal of Consumer Psychology, 1, 365–376.

Kellaris, J. J., and Mantel, S. P. (1994). The influence of mood and gender

onconsumers’ time perceptions. Advances in Consumer Research, 21, 514 – 518.

Kellaris, J. J., and Mantel, S. P. (1996). Shaping time perceptions with back- ground music: The effect of congruity and arousal on estimates of ad durations. Psychology & Marketing, 13, 501–515.

Kellaris, J. J., Mantel, S.P., Altsech, M. B. (1996). Decibels, Disposition, and Duration: the Impact of Musical Loudness and Internal States on Time Perceptions, in NA - Advances in Consumer Research Volume 23, eds. Kim P. Corfman and John G. Lynch Jr., Provo, UT : Association for Consumer Research, Pages: 498-503.

Kellaris, J. J., and Rice, R. C. (1993). The influence of tempo, loudness, and gender of listener on responses to music. Psychology & Marketing, 10, 15–29.

Kessler, A., Puhl, K. (2004). Subjectivity, Emotion, and Meaning in Music Perception, Proceedings of the Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM04) Graz/Austria, 15-18

Kimura, J. (1985). Abuse and misuse of evoked potentials. Arch. Neuro. 48:78- 80.

Kryter, K.D. (1983). The effects of noise on man, The journal of speech and hearing disorders

Kryter, K.D. (1983). Presbyacusis sociocusis and nosocusis. J. Acoust Soc Am, 73, 1897-1917.

Kryter, K.D. (1991) Hearing loss from gun and railroad noise-relations with ISO standard 1999. J. Acoust Soc Am, 90, 3180-3195.

MacInnis, D. J., Park, C.W. (1991). The differential role of characteristics of music on high- and low-involvement consumers’ processing of ads. Journal of Consumer Research, 18, 161–173.

Milliman, R. E. (1982). Using background music to affect the behaviour of supermarket shoppers. Journal of Marketing, 46, 86–91.

Milliman, R. E. (1986). The influence of background music on the behaviour of restaurant patrons. Journal of Consumer Research, 13, 286–289.

Morris, J. D., Boone M. A. (1998). The Effects of Music on Emotional Response, Brand Attitude, and Purchase Intent in an Emotional Advertising Condition,

Advances in Consumer Research Volume 25, Pages: 518-526.

North, A., & Hargreaves, D. J. (1999). The effects of musical complexity and silence on waiting time. Environment and Behaviour, 31, 136–149.

North, A., MacKenzie, L. C., Law, R. M.,Hargreaves, D. J. (2004). The effects of musical and voice “fit” on responses to advertisements. Journal of Applied Social Psychology, 34(8), 1675–1708.

Oakes, S. (2003). Musical tempo and waiting perceptions, Psychology and Marketing, 1-2

Ornstein, R.E. (1969). On the experience of time, England: Penguin.

Piaget, J. (1969). The child’s conception of time. London: Routledge & Keagan Paul

Pruyn, A., Smidts, A. (1998). Effects of waiting on the satisfaction with the service: Beyond objective time measures. International Journal of Research in Marketing, 15, 321–334.

Rosen,S., Bergman, M., Plester, D., El-Mofty, A., Satti, M.H. (1962). Presbyacusis study of a relatively noise-free population in the Sudan. Ann Otol Rhinol Laryngol, 71, 727-743

Sackett, A., Meyvis, T., Nelson, L., Sackett, A. L. (2010). "You’Re Having Fun When Time Flies: the Hedonic Consequences of Subjective Time Progression", in NA - Advances in Consumer Research Volume 37, eds. Margaret C. Campbell, Jeff Inman, and Rik Pieters, Duluth, MN : Association for Consumer Research, Pages: 219-222 .

Seidman, S. A. (1981). On the contributions of music to media productions. Educational Communication and Technology Journal, 29, 49-61.

Seidman, S. A. (1981). What instructional media producers should know about using music. Performance & Instructional Journal, 20(2), pp. 21-23; 31.

Sloboda, J. A., O’Neill, S. A. (2001). Emotions in everyday listening to music. In: Music and emotion: Theory and research, ed. P. N. Juslin & J. A. Sloboda, pp. 415–29. Oxford University Press.

Stein, B., London, N., Wilkinson, L., Price, D. (1996). Enhancement of perceived visual intensity by auditory stimuli: A psychophysical analysis, journal of Cognitive Neuroscience, 8:6, pp. 497-506

Stein, B., Stanford, T. (2008). Multisensory integration: current issues from the perspective of the single neuron, Nat Rev Neurosci 2008, 9:255-266.Tuckman, J. (1965). Older persons’ judgment of the passage of time over the life- span, Geriatrics, 20, 137-140

Wallach, M. A., Green, L. R. (1961) On age and the subjective speed of time, journal of gerontology, 16, 71-74

Wijnalda, G., Pauws, S., Vignoli, F., Stuckenschmidt, H. (2005). "A Personalized Music System for Motivation in Sport Performance," IEEE Pervasive Computing, vol. 4, no. 3, pp. 26-32, July-Sept. 2005, doi, 10, 1109/MPRV, 47

Wittmann, M., Paulus, M. P. (2008). Decision making, impulsivity and time perception. Trends Cogn. Sci. 12, 7–12

Yalch, R.F., Spangenberg E.R. (2000). The effects of music in a retail setting on real and perceived shopping times. Journal of Business Research, 49 (2), 139-147.

Zakay, D.; Nitzan, D.; & Glicksohn, J. (1983). The influence of task difficulty and external tempo on subjective time estimation. Perception & Psychophysics, 94(5), 451-456 

 

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Publicatiejaar
2014
Share this on: