Baanrotsen in Brabant. Title, power and nobility in the duchy of Brabant in the long fourteenth century’

Sarah De Decker
Persbericht

Baanrotsen in Brabant. Title, power and nobility in the duchy of Brabant in the long fourteenth century’

Baanrotsen in Brabant. Title, power and nobility in the duchy of Brabant in the long fourteenth century

 

Baanrotsen in Brabant. Title, power and nobility in the duchy of Brabant in the long fourteenth century’ vormt het eerste systematische onderzoek naar het concept en de identificatie van de baanrotsen van het hertogdom Brabant. Aan het begin van mijn onderzoek hanteerde ik een definitie van baanrotsen die algemeen gebruikt werd in de historiografie rond adel: baanrotsen waren de meest vermogende ridders die onder een eigen banier een eigen legereenheid konden aanvoeren in een oorlog dat een vorst was aangegaan. Deze definitie benadrukt dus heel sterk het militaire aspect van de baanrotstitel. Baanrotsen waren ridders en daarbij benadrukte elke historiografische studie ook dat zij tot de hoogste adel behoorden. In mijn thesis neem ik het concept van deze titel opnieuw onder de loep. Dit heb ik gedaan aan de hand van de prosopografische methode, zoals voorgesteld door de historici Mario Damen en Antheun Janse, waarin  men een eenduidig criterium, zoals titels, hanteert. In het geval van mijn thesis, heb ik me geconcentreerd op het woord ‘baanrots’ en al haar Middelnederlandse en Middelfranse varianten die ik kon vinden in narratieve en diplomatische historische bronnen.

            De studie naar baanrotsen in Brabant wordt echter enorm bemoeilijkt door het algemene gebrek aan verwijzingen naar baanrotsen in historische bronnen. Dit heeft er enerzijds voor gezorgd dat baanrotsen gedurende een heel lange periode werden verwaarloosd in de historiografie. Anderzijds leidde dit tot heel wat inconsistenties met betrekking tot het concept van de baanrots. Een voorbeeld hiervan is het feit dat heel wat historici de titels baanrots en baron door elkaar gebruiken.

            Door de verschillende kleine en weinige verwijzingen naar baanrotsen te verzamelen, kwam ik tot een onderzoekspopulatie van honderd en een baanrotsen voor het hertogdom Brabant in de lange veertiende eeuw. Dit is de periode vanaf de slag bij Woeringen in 1288 tot het einde van de veertiende eeuw. Honderd en een baanrotsen is een uitzonderlijk groot aantal in vergelijking met de aanzienlijk kleinere aantallen baanrotsen in de naburige vorstendommen zoals Gelre, Vlaanderen, Holland en Zeeland. Voor het grootste deel van deze onderzoekspopulatie bevat mijn thesis ook een appendix met biografische beschrijvingen van baanrotsen. Zij vormden de basis voor het onderzoek van mijn thesis.

            De lange veertiende eeuw was een heel turbulente periode voor het hertogdom Brabant. Deze was gekenmerkt door opeenvolgende crisissen in de hertogelijke successie; door talloze vijandige en militaire confrontaties; door enorme financiële problemen en schulden; en, volgens de klassieke historiografische visie, door de groeiende macht en onafhankelijkheid van de Brabantse steden ten koste van de verzwakkende autoriteit van de hertogelijke dynastie en de adel. In de meeste studies wordt de Brabantse adel van de veertiende eeuw links gelaten. Mijn thesis toont hoe verschillende bronnen die aanvankelijk enkel werden bestudeerd om de groeiende macht van de steden aan het licht te stellen, eigenlijk meer de nadruk leggen op de adel van het hertogdom Brabant. De herbevestiging van het Charter van Kortenberg en het Waalse Charter in 1372 is hier een voorbeeld van. Bovendien toont mijn thesis aan dat de studie van baanrotsen tot een beter begrip leidt van de rol van de adel in die lange veertiende eeuw. De Brabantse adel werd zeker en vast niet overschaduwd door de steden en de gebeurtenissen van deze periode. Integendeel, de Brabantse adel en de baanrotsen waren heel actief betrokken in het eigentijdse gebeuren en ze hielden grote militaire, financiële en consultatieve verantwoordelijkheden.

            De baanrotstitel werd steeds aanzien als een militaire rang en de oorsprong van deze titel kan nog steeds gesitueerd worden in een militaire context. De eerste en oudste verwijzingen naar baanrotsen hebben ook altijd een militaire rol benadrukt. Echter, in het hertogdom Brabant werden de baanrotsen vooreerst geïdentificeerd als raadgevers van de hertog en de hertogin van Brabant. Daarbij behoorden ze heel vaak tot hun dichte entourage. Ook al was het pas in 1383 dat baanrotsen voor het eerst expliciet in de historische bronnen werden geïdentificeerd als raadgevers, hun militaire en consultatieve functies gingen steeds hand in hand.

            Het grootste deel van de honderd en een baanrotsen leefde in de tweede helft van de veertiende eeuw. Dit was een heel moeilijke periode voor de hertog en de hertogin van Brabant, wiens macht en legitimiteit aanzienlijk was aangetast door, onder andere, de Brabantse Successieoorlog van 1356-1357 en hun nederlaag bij de slag van Baesweiler in 1371. De vele baanrotsen van die periode, die daarenboven vaak heerlijkheden bezaten in het hart van het hertogdom, moeten bestudeerd worden in het licht van deze verzwakkende hertogelijke macht. De hertogen en de hertogin van Brabant vertrouwden op de steun van hun baanrotsen om hun positie te versterken. De baanrotsen, op hun beurt, genoten van een geprivilegieerde positie binnen de adel van het hertogdom. De verlening van de baanrotstitel moet in de eerste plaats gezocht worden in deze connectie tussen de baanrotsen en de hertogelijke dynastie. De titel was persoonlijk en ze was gebaseerd op een informele band met de hertogen en hertogin, die nauwelijks getraceerd kan worden in historische bronnen.

De baanrotsen duiden op het bestaan van een sterke en krachtige adel in het hertogdom Brabant dat in hoofdzaak gekenmerkt werd door deze wederzijdse band met de hertogelijke dynastie. De enige zwakte van deze baanrotsen is dat een deel van het mysterie dat hen omringt heel goed wordt verborgen voor de historicus.

Bibliografie

          Sources

 

Butkens, F. C. Trophées, Tant Sacrés Que Profanes, de La Duché de Brabant ... Antwerp: M. Borrekens, 1641.

De Borman, C., and A. Bayot, eds. Oeuvres de Jacques de Hemricourt. Tome Premier: Le Miroir Des Nobles de Hesbaye. Brussels: Hayez, 1910.

De Borman, C., and E. Poncelet, eds. Oeuvres de Jacques de Hemricourt. Tome Deuxième: Le Miroir Des Nobles de Hesbaye. Brussels: Hayez, 1925.

De l ’Espinoy, P. Recherche Des Antiquitez et Noblesse de Flandres. Douai: Marc Wyon, 1632.

Brinkman, H., and J. Schenkel. Het Comburgse Handschrift : Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. Poet. et Phil. 2o22. 2 vols. Hilversum: Verloren, 1997.

Serrure, C. P., and P. M. Blommaert, eds. Kronyk van Vlaenderen, van 580 Tot 1467. Ghent: Vanderhaeghen-Hulin, 1839.

Van Boendale, J. De Brabantsche Yeesten of Rymkronyk van Braband. Ed. by J.F. Willems. 2 vols. Brussel: Hayez, 1839-184.

Van Boendale, J. “Brabantsche Yeesten (naar de Editie van J.F. Willems En J.H. Bormans Uit 1839-1869).” Dbnl. Brabantsche Yeesten., April, 2015. http://www.dbnl.org/tekst/boen001brab01_01/index.php

Van der Straeten, J. Het Charter En de Raad van Kortenberg. Leuven: Universiteitsbibliotheek, 1952.

Van der Tanerijen, W. Boec van Der Loopender Practijken Der Raidtcameren van Brabant. Ed. by E.I. Strubbe. Brussels: CAD, 1952. https://www.kuleuven-kulak.be/facult/rechten/Monballyu/Rechtlagelanden/….

Van Velthem, L. “Spiegel Historiael. Vijfde Partie Lodewijk van Velthem (editie H. van Der Linden, W. de Vreese, P. de Keyser En A. van Loey).” Dbnl. Spiegel Historiael. Vijfde Partie, April, 2015. http://www.dbnl.org/tekst/velt003spie02_01/index.php.

Verkooren, A. Inventaire Des Chartes et Cartulaires Des Duchés de Brabant et de Limbourg et Des Pays d’Outre-Meuse: Cartulaires. Vol. 1 (800–1312). 2 vols. Brussels: Archives générales du royaume, 1961.

———. Inventaire Des Chartes et Cartulaires Des Duchés de Brabant et de Limbourg et Des Pays d’Outre-Meuse: Cartulaires. Vol. 2 (1312–1383). 2 vols. Brussels: Archives générales du royaume, 1962.

———. Inventaire Des Chartes et Cartulaires Des Duchés de Brabant et de Limbourg et Des Pays d’Outre-Meuse: Chartes Originales et Cartulaires. Vol. 1 (1386–1396). 2 vols. Brussels: Archives générales du royaume, 1961.

———. Inventaire Des Chartes et Cartulaires Des Duchés de Brabant et de Limbourg et Des Pays d’Outre-Meuse: Chartes Originales et Cartulaires. Vol. 2 (1396–1404). 2 vols. Brussels: Archives générales du royaume, 1966.

Vinchant, F. Annales de La Province et Comté d’Haynau ... Mons: Jean Havart, 1648.

Willems, J.F., ed. Rymkronyk van Jan van Heelu Betreffende Den Slag van Woeringen. Brussels: Hayez, 1836.

 

 

          Works cited

 

Avonds, P. Brabant Tijdens de Regering van Hertog Jan III (1312-1356) : Land En Instellingen. Brussels: Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1991.

———. Brabant Tijdens de Regering van Hertog Jan III (1312-1356). De Grote Politieke Krisissen. Brussels: Paleis der Academiën, 1984.

———. “Ideologie En Politiek : Brabant Tijdens de Regering van Hertog Jan III (1312-1356).” PhD, 4 vols. Ghent University, 1981.

“Blaeu Atlas: Germania Inferior.” UCLA. Accessed May 14, 2015. http://unitproj.library.ucla.edu/cris/blaeu/germania-inferior.htm.

Boffa, S. Warfare in Medieval Brabant (1356-1406). Woodbridge: The Boydell Press, 2004.

Bonenfant, P., and G. Despy. “La Noblesse En Brabant Au XIIe et XIIIe Siècles. Quelques Sondages.” Le Moyen Age. Revue D’histoire et de Philologie 64 (1958): 27–66.

Brokken, H. M. “De Creatie van Baanderheren Door de Graven Willem IV En Willem V.” Holland : Regionaal-Historisch Tijdschrift 11 (1979): 60–64.

Brouwers, J. “De Heren van Pietersheim (12e 15e Eeuw).” Limburg : Maandschrift Gewijd Aan Geschiedenis, Oudheidkunde, Kunst, Folklore En Letterkunde, no. 72 (1993): pp. 15–31.

Brouwers, J. “Willem II van Pietersheim.” Nationaal Biografisch Woordenboek, Vol. 8, n.d. 600-601. http://www.kvab.be/publicaties/nbw.aspx.

Burgers, J.W.J. De Rijmkroniek van Holland En Zijn Auteurs. Historiografie in Holland Door de Anonymus (1280-1282) En de Grafelijke Klerk Melis Stoke (begin Veertiende Eeuw). Hilversum: Verloren, 1999.

Buylaert, F., J. Dumolyn, P. Donche, E. Balthau, and H. Douxchamps. “De Adel Ingelijst: ‘Adelslijsten’ Voor Het Graafschap Vlaanderen in de Veertiende En Vijftiende Eeuw.” Handelingen van de Koninklijke Commissie Voor Geschiedenis, no. 173 (2007): 47–187.

Coldeweij, J. A. De Heren van Kuyc 1096-14000. Bijdragen Tot de Geschiedenis van Het Zuiden van Nederland 50. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1981.

Croenen, G.. Familie En Macht: De Familie Berthout En de Brabantse Adel. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2003.

———. “L’entourage Des Ducs de Brabant Au XIIIe Siècle. Nobles, Chevaliers et Clercs Dans Les Chartes Ducales (1235-1267).” In A L’ombre Du Pouvoir: Les Entourages Princiers Au Moyen Age, edited by A. Marchandisse and J. Kupper, 277–93. Geneva: Droz, 2003.

———. “Governing Brabant in the Twelfth Century: The Duke, His Household and the Nobility.” In Secretum Scriptorum Liber Alumnorum Walter Prevenier, 39–76. Leuven: Garant, 1999.

Damen, M. “Convocatie En Representatie: De Staten van Brabant in de Late Middeleeuwen.” Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012): 29–45.

———. “Heren Met Banieren. De Baanrotsen van Brabant in de Vijftiende Eeuw.” In Bourgondië Voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber Alumnorum Wim Blockmans, ed. by M. Damen and L. Sicking, 139–58. Hilversum: Verloren, 2010.

Damen, M., and A. Janse. “Adel in Meervoud: Methodologische Beschouwingen over Comparatief Adelsonderzoek in de Bourgondische Nederlanden.” Bijdragen En Mededelingen Betreffende de Geschiedenis Der Nederlanden, no. 123 (2008): 1–24.

De Behault de Dornon, A. Le Tournoi de Mons de 1310. Mons: Dequesne-Masquillier, 1909.

De Chestret de Haneffe, Jules. Renard de Schönau, Sire de Schoonvorst : Un Finanicier Gentilhomme Du XIVe Siècle. Brussels: Hayez, 1892.

Denessen, H. “De Gelderse Bannerheren in de Vijftiende Eeuw.” Virtus. Journal of Nobility Studies 20 (2013): 11–36.

De Ridder, P. “Dynastiek En Nationaal Gevoel in Brabant Onder de Regering van Hertog Jan I (1267-1294).” Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij Voor Taal- En Letterkunde En Geschiedenis. Handelingen 33 (1979): 73–99.

———. “Hertogelijk Inkomstenbeleid En Ontwikkeling van de Standenstaat in Brabant Onder Jan I (1267-1294) En Jan II (1294-1312).” PhD, Ghent University, 1977.

De Rocker, J. “Aanzet Tot Reconstructie van Het Grondbezit Te Oplinter Tijdens Het Ancien Regime.” Master thesis, University of Leuven, 2000.

De Vries, J. “Baanderheer.” Nederlands Etymologisch Woordenboek. Leiden: Brill, 1971.

De Win, P. “The Lesser Nobility of the Burgundian Netherlands.” In Gentry and Lesser Nobility in Late Medieval Europe, edited by Michael Jones, 95–118. Gloucester: Alan Sutton, 1986.

———. “Queeste Naar de Rechtspositie van de Edelman in de Bourgondische Nederlanden.” Tijdschrift Voor Rechtsgeschiedenis 53, no. 3 (1985): 223–74.

Doperé, F., and W. Ubregts. De Donjon in Vlaanderen: Architectuur En Wooncultuur. Brussels and Leuven: Gemeentekrediet and Universitaire Pers Leuven, 1991.

Duby, G. The Chivalrous Society. Trans. by C. Postan. California: University of California Press, 1977.

Dunphy, R. G. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle. 2 vols. Leiden and Boston: Brill, 2010.

Freed, J.B. “The Origins of the European Nobility: The Problem of the Ministerials.” Viator 7 (1976): 211–42.

Ganshof, F.L. Etude Sur Les Ministeriales En Flandre et En Lotharingie. Brussels: Maurice Lamertin, 1926.

Génicot, L. L’économie Rurale Namuroise Au Bas Moyen Age (1199-1429). Tome II Les Hommes - La Noblesse. Leuven: Centre belge d’histoire rurale, 1975.

———. “Le Namurois Politique, Économique et Social Au Bas Moyen Âge.” Annales de La Société Archéologique de Namur LII (1964).

Houthuys, A. Middeleeuws Kladwerk: De Autograaf van de Brabantsche Yeesten, Boek VI (vijftiende Eeuw). Hilversum: Verloren, 2009.

Janse, A. Ridderschap in Holland: Portret van Een Adellijke Elite in de Late Middeleeuwen. Hilversum: Verloren, 2001.

Janssens, P. De Evolutie van de Belgische Adel Sinds de Late Middeleeuwen. Brussels: Gemeentekrediet van België, 1998.

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Publications de La Société Historique et Archéologique Dans Le Duché de Limbourg. Vol. 10, 1873.

Lot, F. L’art Militaire et Les Armées Au Moyen Age En Europe et Dans Le Proche Orient. 2 vols. Paris: Payot, 1946.

Minnen, B. “Adellijke Dorpsprivileges in Brabant in de Late Middeleeuwen : De Privilegereeksen Voor de Heerlijkheden Rotselaar, Vorselaar En Retie (1407-1558).” Jaarboek Voor Middeleeuwse Geschiedenis 3 (2000): 218–77.

Molhuysen, P.C., P.J. Blok, and F.K.H. Kossmann, eds. “Arkel.” Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Amsterdam: N. Israel, 1974.

Mosmans, H. De Heren van Wittem. Geschiedkundige Bijdrage. Venlo: G. Mosmans Sr, 1923.

Paravicini, W. “Soziale Schichtung Und Soziale Mobilität Am Hof Der Herzöge von Burgund.” Francia. Forschungen Zur Westeuropäischen Geschichte 5 (1977): 128–82.

Plumet, J. Les Seigneurs de Trazegnies Au Moyen Age : Histoire D’une Célèbre Famille Noble Du Hainaut, 1100-1550. Mont-Sainte-Geneviève, 1959.

Sleiderink, R. “Lodewijk van Velthem.” In Encyclopedia of the Medieval Chroncile, edited by R. G. Dunphy, 1041. Leiden and Boston: Brill, 2010.

———.  De Stem van de Meester: De Hertogen van Brabant En Hun Rol in Het Literaire Leven (1105-1430). Amsterdam: Prometheus, 2003.

Slootmans, K. “Hendrik I van Boutersem, Heer van Bergen Op Zoom.” Bijdragen Tot de Geschiedenis 10, no. 41 (1958): 3–42.

Stein, R. De Hertog En Zijn Staten. De Eenwording van de Bourgondische Nederlanden, Ca. 1380-1480. Hilversum: Verloren, 2014.

———. “Regional Chronicles In Composite Monarchy.” Publications Du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes 54 (2014): 7–23.

———. “Jan van Boendales Brabantsche Yeesten: Antithese of Synthese?” Bijdragen En Mededelingen Betreffende de Geschiedenis Der Nederlanden 106, no. 1 (1991): 185–97.

Trio, P. “Vlaanderen de Leeuw: Het Relaas van de Slag Bij Kortrijk Opnieuw Aan de Bronnen Getoetst.” In Omtrent 1302, ed. by P. Trio, D. Heirbaut, and D. Van den Auweele, 81–110. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2002.

Ubaghs, G. C. Korte Schets Der Geschiedenis van Het Land van Valkenburg. Leuven: Vanlinthout, 1858.

Uyttebrouck, A. “De Politieke Rol van de Brabantse Steden in de Late Middeleeuwen.” Gemeentekrediet van België 30, no. 115 (1976): 115–30.

———. Le Gouvernement Du Duché de Brabant Au Bas Moyen Âge (1355-1430). Vol. 1. 2 vols. Brussels: ULB, Université Libre de Bruxelles, 1975.

Van der Krogt, P., and E. de Groot, eds. The Atlas Blaeu - Van Der Hem of the Austrian National Library. Vol. 2. 11 vols. Descriptive catalogue of volumes 9-17 of the Atlas. HES Publishers, 1999.

Van Emstede, E. J. Th. A. M. Glossarium Iuris Brabantici of Zestalig Verklarend Woordenboek van de Ambts- En Rechtstaal Gebezigd in Het Voormalige Hertogdom Brabant 1222-1781 (1807). Deurne: Stichting Brabants rechtseigen, 1981.

Van Ermen, E. “Heerlijkheden in Het Hertogdom Brabant in de 13de Eeuw.” Brabantse Folklore 253 (1987): 44–70.

———. “De Familie van Wezemaal (ca. 1166-1464): Een Synthese van Drie Eeuwen Familiegeschiedenis.” In De Adel in Het Hertogdom Brabant, ed. by J. Verbesselt, et al. 45–73. Brussels: UFSAL, Centrum Brabantse Geschiedenis, 1985.

———. De Landelijke Bezittingen van de Heren van Wezemaal in de Middeleeuwen. 1: Tot de Dood van Jan I (1166 - 1417). Leuven: Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 1982.

Van Even, E. Geschiedenis Der Stad Diest. Vol. 1. 2 vols. Diest: Havermans, 1847.

Van Ham, W. A. Macht En Gezag in Het Markiezaat : Een Politiek-Institutionele Studie over Stad En Land van Bergen Op Zoom (1477-1583). Hilversum: Verloren, 2000.

Van Oostrom, F.P. Wereld in Woorden: Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, 1300-1400. Amsterdam: Prometheus, 2013.

Van Steensel, A. Edelen in Zeeland. Macht, Rijkdom En Status in Een Laatmiddeleeuwse Samenleving. Hilversum: Verloren, 2010.

Van Uytven, R. “De Brabantse Adel Als Politieke En Sociale Groep Tijdens de Late Middeleeuwen.” In De Adel in Het Hertogdom Brabant. ed. by J. Verbesselt, et al. 75-87. Brussels: UFSAL, Centrum Brabantse Geschiedenis, 1985.

———. “Vorst, Adel En Steden: Een Driehoeksverhouding in Brabant van de Twaalfde Tot de Zestiende Eeuw.” Bijdragen Tot de Geschiedenis 59 (1976): 93–122.

———. “Standenprivilegies En -Beden in Brabant Onder Jan I (1290-1293).” Revue Belge de Philologie et D’histoire 44 (1966): 413–56.

Van Uytven, R., C. Bruneel, A.M. Koldeweij, A.W.F.M. Van de Sande, and J.A.F.M. Van Oudheusden, eds. Geschiedenis van Brabant: Van Het Hertogdom Tot Heden. Leuven: Davidsfonds, 2004.

Van Uytven, R., C. Bruneel, and B. Augustyn, eds. De Gewestelijke En Lokale Overheidsinstellingen in Brabant En Mechelen Tot 1795. 2 vols. Brussels: Brussel Algemeen rijksarchief, 2000.

Van Uytven, R., and W. Blockmans. “Constitutions and Their Application in the Netherlands during the Middle Ages.” Revue Belge de Philologie et D’histoire, no. 47 (1969): pp. 399–424.

Van Wijk, N., ed.  Franck’s Etymologisch Woordenboek Der Nederlandschen Taal.  ’s-Gravenhage: Martinus Nijhof, 1912.

Van Winter, J. M. “Ministerialiteit En Ridderschap in Gelre En Zuthpen.” PhD, Universiteit Utrecht, 1962.

Vennekens, F. La Seigneurie de Gaesbeek (1236-1795). Abbaye d’Affligem - Hekelgem, 1935.

Verbesselt, J. “De Oudste Brabantse Adel En Feodaliteit.” In De Adel in Het Hertogdom Brabant, ed. by J. Verbesselt, et al. 9–43. Brussels: UFSAL, Centrum Brabantse Geschiedenis, 1985.

Verbruggen, J.F. Het Leger En de Vloot van de Graven van Vlaanderen Vanaf Het Ontstaan Tot in 1305. Brussels: Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1960.

Verwijs, E., and J. Verdam. “Baenrotse.” Middelnederlandsch Woordenboek.  ’s Gravenhage: Martinus Nijhof, 1885.

Waale, M. J. De Arkelse Oorlog 1401-1412: Een Politieke, Krijgskundige En Economische Analyse. Hilversum: Verloren, 1990.

Wauters, A. La Belgique Ancienne et Moderne : Géographie et Histoire Des Communes Belges. Arrondissement de Louvain. Canton de Tirlemont. Brussels, 1882.

———. La Belgique Ancienne et Moderne : Géographie et Histoire Des Communes Belges. Province de Brabant. Canton de Jodoigne. Brussels, 1872.

———. La Belgique Ancienne et Moderne : Géographie et Histoire Des Communes Belges. Province de Brabant. Canton de Wavre. Brussels, 1863.

———. Gaesbeek, Son Chateau et Ses Seigneurs. Notice Historique. Brussels: Vanderauwera, 1851.

Wauters, A., and J. Tarlier. La Belgique Ancienne et Moderne : Géographie et Histoire Des Communes Belges. Province de Brabant. Canton de Perwez. Brussels: A. Decq, 1865.

 

 

Universiteit of Hogeschool
Advanced Master in Medieval and Renaissance Studies
Publicatiejaar
2015
Promotor(en)
x
Kernwoorden
Share this on: