De gepercipieerde morele verkeerdheid van delinquent gedrag bij Vlaamse jongeren: secundaire analyse op de JOP-monitor

Sofie Mathieu
Persbericht

De gepercipieerde morele verkeerdheid van delinquent gedrag bij Vlaamse jongeren: secundaire analyse op de JOP-monitor

“Hoe verkeerd vind jij vandalisme/diefstal/inbraak?”

Iedereen heeft zo zijn of haar opvatting over welk gedrag al dan niet aanvaardbaar is. Zelf zijn we er vaak van overtuigd dat ons oordeel over de verkeerdheid van bepaalde vormen van criminaliteit de enige juiste is. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen verschillen in hun mening over wat ‘goed’ of ‘slecht’ gedrag is (Herzog & Einat, 2012; Kwan, Chiu, Ip & Kwan, 2002; Warr, 1989). Dit houdt in dat wat voor de ene persoon als vanzelfsprekend onaanvaardbaar gedrag wordt aanzien, niet steeds door anderen op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd.

In deze masterproef werd nagegaan in welke mate jongeren verschillen in hun opvattingen over de verkeerdheid van vandalisme, diefstal (met geweld) en inbraak. Bovendien werd geprobeerd te achterhalen op welke manier bepaalde factoren, zoals de band met ouders, delinquente vrienden, religiositeit en daderschap, ertoe kunnen bijdragen dat ze dit gedrag goed- of afkeuren.

Er werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van de gegevens van jongeren uit de tweede en derde graad secundair onderwijs die naar school gaan in Antwerpen, Brussel of Gent. Deze gegevens zijn afkomstig van de JOP-schoolmonitor 2013, een onderzoek dat peilt naar de leefwereld van Vlaamse jongeren.

Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat er grote verschillen bestaan tussen de opvattingen die jongeren hebben over bepaalde vormen van criminaliteit. Terwijl het grootste deel van de jongeren sterk negatief staat tegenover vandalisme, diefstal en inbraak, waren er ook jongeren die hier (veel) minder negatief tegenover stonden. Dit kon voor een deel verklaard worden door de invloed die belangrijke anderen hebben op de opvattingen van de jongeren. Onderzoekers beweren namelijk dat onze overtuigingen over de verkeerdheid van gedragingen, worden beïnvloed door de mensen met wie we het vaakst in contact komen (Akers, 2009; Sutherland, 1947). Afhankelijk van de personen met wie we in contact komen, zullen bepaalde normen, waarden en morele overtuigingen aangeleerd worden. Zo bleek het aantal delinquente vrienden van de jongeren in verband te staan met hun houding tegenover eigendomsdelicten. Hoe meer delinquente vrienden een jongere heeft, hoe minder negatief hun houding was. Bovendien bleken meisjes en jongens evenveel beïnvloed te worden door delinquente vrienden. De band die jongeren met hun ouders hebben, bleek daarentegen een positieve invloed uit te oefenen op de overtuigingen van de jongeren. Jongens en meisjes die een goede band hebben met hun moeder, keurden de verschillende criminaliteitsvormen vaker af.

De belangrijkste voorspeller voor de morele overtuigingen van jongeren bleek echter ‘daderschap’ te zijn. Jongeren die het afgelopen jaar een of meerdere delicten hadden gepleegd, keurden eigendomscriminaliteit minder vaak af. De overtuigingen blijken dus niet alleen door anderen beïnvloed te worden, maar ook door het eigen gedrag. Het stellen van bepaald gedrag kan ertoe leiden dat overtuigingen over wat wel of niet verkeerd is, aangepast worden. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat ons eigen gedrag niet meer in strijd zal zijn met onze overtuigingen.

Wat onze opvattingen ook zijn over de verkeerdheid van bepaalde vormen van criminaliteit; ze blijken toch niet zo vanzelfsprekend te zijn als we zouden verwachten en ze zullen niet altijd overeenkomen met die van anderen. Er zijn dan ook verschillende factoren te noemen die een invloed uitoefenen op deze verschillen.

Bibliografie

Abend, G. (2008). Two main problems in the sociology of morality. Theory and Society, 37(2), 87-125, doi: 10.1007/s11186-007-9044-y

Abend, G. (2012). What the science of morality doesn’t say about morality. Philosophy of the Social Sciences, 20(10), 1-44. doi: 10.1177/0048393112440597

Adriaenssens, P. (2007). Opvoeden is een groeiproces: Wegwijzer voor vaders en moeders (27ste druk). Tielt, België: Lannoo.

Agnew, R. (1991). The interactive effects of peer variables on delinquency. Criminology, 29, 47-72.

Agnew, R. (2006). Pressured into crime: an overview of general strain theory. Los Angeles, CA: Roxbury Publishing Company.

Akers, R. L. (2009). Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Antonaccio, O., Brauer, J. R., & Tittle, C. R. (2013). Does religion suppress, socialize, soothe, or support? Exploring religiosity’s influence on crime. Journal for the Scientific Study of Religion, 52(4), 753-774. doi: 10.1111/jssr.12063

Ardelt, M., & Day, L. (2002). Parents, siblings, and peers: Close social relationships and adolescent deviance. Journal of Early Adolescence, 22(3), 310-349. doi: 10.1177/02731602022003004 

Arnett, J. J. (1999). Adolescent storm and stress, reconsidered. American Pychologist, 54(5), 317-326.

Arnold, M. L., Pratt, M. W., & Skoe, E. E. (2004). Care reasoning development and family socialization patterns in later adolescence: A longitudinal analysis. International Journal of Behavioral Development, 28(2), 139-147. doi: 10.1080/01650250344000343 

Baier, C. J., & Wright, B. R. (2001). “If you love me, keep my commandments”: A meta-analysis of the effect of religion on crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 38(3), 3-21. doi: 10.1177/0022427801038001001

Barni, D., Ranieri, S., Scabini, E., & Rosnati, R. (2011). Value transmission in the family: do adolescents accept the values their parents want to transmit? Journal of Moral Education, 40, 105-121, doi: 10.1080/03057240.2011.553797

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4(1, Pt. 2), 1-103. doi: 10.1037/h0030372

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. The Journal of Early Adolescence, 11, 56-95. doi: 10.1177/0272431691111004

Bednar, D. E., & Fisher, T. D. (2003). Peer referencing in adolescent decision making as a function of perceived parenting style. Adolescence, 38(152), 607-621.

Bem, D. J. (1972). Self-perception theory. Advances in Experimental Social Psychology, 6, 1-62.

Benda, B. B. (1997). An examination of a reciprocal relationship between religiosity and different forms of delinquency within a theoretical model. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34(2), 163-186. doi: 10.1177/0022427897034002001

Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (6th edition). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Bottoms, A. (2012). Morality, crime, compliance and public policy. In A. Bottoms & M. Tonry (eds.), Ideology, crime and criminal justice: A symposium in honour of Sir Leon Radzinowicz (pp. 20-54), New York, NY: Routledge.

Boutellier, H. (2000). Crime and morality: The significance of criminal justice in post-modern culture. Dordrecht, Nederland: Kluwer Academic Publishers.

Bloom, P. (2012). Religion, morality, evolution. Annual Review of Psychology, 63, 179-199. doi: 10.1146/annurev-psych-120710100334

Brauer, J. R., & De Coster, S. (2015). Social relationships and delinquency: Revisiting parent and peer influence during adolescence. Youth & Society, 47(3), 374-394. doi: 10.1177/0044118X12467655

Brezina, T. & Piquero, A. R. (2007). Moral beliefs, isolation from peers, and abstention from delinquency. Deviant Behavior, 28(5), 433-465. doi: 10.1080/01639620701233324

Buchmann, M, & Malti, T. (2010). Socialization and individual antecedents of adolescents’ and young adults’ moral motivation. Journal of Youth and Adolescence, 39(2), 138-149. doi: 10.1007/s10964-009-9400-5

Burkett, S. R., & White, M. (1974). Hellfire and delinquency: Another look. Journal for the Scientific Study of Religion, 13(4), 455-462.

Burkett, S. R. (1993). Perceived parents' religiosity, friends' drinking, and hellfire: A panel study of adolescent drinking. Review of Religious Research, 35(2), 134-154. doi: 10.2307/3511780

Cheadle, J. E., & Schwadel, P. (2012). The ‘friendship dynamics of religion,’ or the ‘religious dynamics of friendship’? A social network analysis of adolescents who attend small schools. Social Science Research, 41(5), 1198-1212. doi: 10.1016/j.ssresearch.2012.03.014

Cohen, G. L., & Prinstein, M. J. (2006). Peer contagion of aggression and health risk behavior among adolescent males: An experimental investigation of effects on public conduct and private attitudes. Child Development¸ 77(4), 967-983. doi: 10.1111/j.1467-8624.2006.00913.x

Crosnoe, R., Erickson, K. G., & Dornbusch, S. M. (2002). Protective functions of family relationships and school factors on the deviant behavior of adolescent boys and girls: Reducing the impact of risky friendships. Youth & Society, 33(4), 515-544. doi: 10.1177/0044118X02033004002 

Darensbourg, A. M., & Blake, J. J. (2014). Examining the academic achievement of black adolescents: Importance of peer and parental influences. Journal of Black Psychology, 40(2), 191-212. doi: 10.1177/0095798413481384

Desmond, S. A., Kraus, R., & Soper, S. E. (2011). Religiosity, peers, and delinquency: Does religiosity reduce the effect of peers on delinquency? Sociological Spectrum, 31(6), 665-694. doi: 10.1080/02732173.2011.606725

Desmond, S. A., & Kraus, R. (2014). The effects of importance on religion and church attendance on adolescents’ moral beliefs. Sociological Focus, 47, 11-31. doi: 10.1080/00380237.2014.853282

Desmond, S. A., Soper, S. E., Purpura, D. J., & Smith, E. (2008). Religiosity, moral beliefs, and delinquency: Does the effect of religiosity on delinquency depend on moral beliefs? Sociological Spectrum: Mid-South Sociological Association, 29, 51-71. doi: 10.1080/02732170802480527

Draulans, V., & Halman, L. (2005). Mapping contemporary Europe’s moral and religious pluralist landscape: An analysis based on the most recent European values study data. Journal of Contemporary Religion, 20(2), 179-193. doi: 10.1080/13537900500067729

Durbin, D. L., Darling, N., Steinberg, L., & Brown, B. B. (1993). Parenting style and peer group membership among European-American adolescents. Journal of Research on Adolescence, 3, 87-100.

Durkheim, E. ([1897] 1951). Suicide: A study in sociology, translated  by John A. Spaulding and George Simpson. Glencoe, IL: Free Press.

Festinger, L. (1966). A Theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.

Freeman, H., & Brown, B. B. (2001). Primary attachment to parents and peers during adolescence: Differences by attachment style. Journal of Youth and Adolescence, 30, 653-674.

Fuligni, A. J., & Eccles, J. S. (1993). Perceived parent-child relationships and early adolescents’ orientation toward peers. Developmental Psychology, 29(4), 622-632.

Furrow, J. L, & King, P. E. (2004). Religion as a resource for positive youth development: Religion, social capital, and moral outcomes. Developmental Psychology, 40(5), 703-713. doi: 10.1037/0012-1649.40.5.703

Gaertner, A. E., Fite, P. J., & Colder, C. R. (2011). Moderating effect of intimate exchange on delinquent socialization processes. Journal of Early Adolescence, 31(2), 258-270. doi: 10.1177/0272431610363159

Gibbs, J. C. (1991). Sociomoral development delay and cognitive distortion: Implications for the treatment of antisocial youth. In W. M. Kurtines, & J. L. Gewirts (eds.), Handbook of moral behavior and development (pp. 95-110). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Glasman, L. R., & Albarrací, D. (2006). Forming attitudes that predict future behavior: A meta-analysis of the attitude-behavior relation. Psychological Bulletin, 132(5), 778-822. doi: 10.1037/0033-2909.132.5.778

Goodwin, G.P., & Darley, J.M. (2010). The Perceived objectivity of ethical beliefs: Psychological findings and implications for public policy. Review of Philosophy and Psychology, 161-188. doi: 10.1007/s13164-009-0013-4

Gorrese, A., & Ruggieri, R. (2012). Peer attachment: A meta-analytic review of gender and age differences and associations with parent attachment. Journal of Youth and Adolescence, 41(5), 650-672. doi: 10.1007/s10964-012-9759-6

Hall, G. S. (1904). Adolescence: Its psychology and its relation to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Hardy, S. A., & Carlo, G. (2005). Religiosity and prosocial behaviours in adolescence: The mediating role of prosocial values. Journal of Moral Education¸ 34(2), 231-249. doi: 10.1080/03057240500127210

Hardy, S. A., Padilla‐Walker, L. M., & Carlo, G. (2008). Parenting dimensions and adolescents' internalization of moral values. Journal of Moral Education, 37(2), 205-223, doi: 10.1080/03057240802009512

Haynie, D. L., & Pearce, L. D. (2004). Intergenerational religious dynamics and adolescent delinquency. Social Forces, 82(4), 1553-1572. doi: 10.1353/sof.2004.0089

Heine, S.J. (2012). Cultural psychology (2nd edition). New York, NY: W.W. Norton & Company.

Herzog, S., & Einat, T. (2012). Moral judgment, crime seriousness, and the relations between them: An exploratory study. Crime & Delinquency, 20(10), 1-31. doi: 10.1177/001112871466889

Higgins, G. E., Ricketts, M. L., Marcum, C. D., & Mahoney, M. (2010). Primary socialization theory: An exploratory study of delinquent trajectories. Criminal Justice Studies: A Critical Journal of Crime, Law and Society, 23(2), 133-146. doi: 10.1080/1478601X.2010.485472

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley, CA: University of California Press.

Hirschi, T., & Stark, R. (1969). Hellfire and delinquency. Social Problems, 17(2), 202-213.

Hoeve, M., Dubas, J. S., Eichelsheim, V. I, van der Laan, P. H., Smeenk, W., & Gerris, J. R. (2009). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 37(6), 749-775. doi: 10.1007/s10802-009-9310-8

JOP (2013). Technisch verslag JOP-schoolmonitor 2013. Onuitgegeven verslag, KU Leuven, UGent, Vrije Universiteit Brussel. Geraadpleegd op 26 november 2014 via http://www.jeugdonderzoeksplatform.be

Jussim, L., & Osgood, D. W. (1989). Influence and similarity among friends: an integrative model applied to incarcerated adolescents. Social Psychology Quarterly, 52(2), 98-112.

Kandel, D. B. (1996). The parental and peer contexts of adolescent deviance: An algebra of interpersonal influences. Journal of Drug Issues, 26(2), 289-315.

Karavasilis, L., Doyle, A. B., & Markiewicz, D. (2003). Associations between parenting style and attachment to mother in middle childhood and adolescence. International Journal of Behavioral Development, 27(2). doi: 10.1080/0165025024400015

Knafo, A., & Schwartz, S. H. (2012). Relational identification with parents, parenting, and parent–child value similarity among adolescents. Family Science, 3, 13-21. doi: 10.1080/19424620.2011.707794

Kobayashi, E., Akers, R. L., & Sharp, S. F. (2011). Attitude transference and deviant behavior: A comparative study in Japan and the United States. Deviant Behavior, 32(5), 405-440, doi: 10.1080/01639621003776002

Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization. In D. A. Goslin (ed.), Handbook of socialization theory and research (pp. 347– 480). Chicago, IL: Rand McNally.

Koster, F., Goudriaan, H., & van der Schans, C. (2009). Shame and punishment: An international comparative study on the effects of religious affiliation and religiosity on attitudes to offending. European Journal of Criminology, 6(6), 481-495. doi: 10.1177/1477370809341129

Kwan, Y. K., Chiu, L. L., Ip, W. C., & Kwan, P. (2002). Perceived crime seriousness: Consensus and disparity. Journal of Criminal Justice, 30(6), 623-632. doi: 10.1016/S0047-2352(02)00194-0

Lansford, J. E., Criss, M. M., Pettit, G. S., Dodge, K. A., & Bates, J. E. (2003). Friendship quality, peer group affiliation, and peer antisocial behavior as moderators of the link between negative parenting and adolescent externalizing behavior. Journal of Research on Adolescence, 13(2), 161-184.

Lansford, J. E., Dodge, K. A., Fontaine, R. G., Bates, J. E., & Pettit, G. S. (2014). Peer rejection, affiliation with deviant peers, delinquency, and risky sexual behavior. Journal of Youth and Adolescence, 43(10), 1742-1751. doi: 10.1007/s10964-014-0175-y

Lardén, M., Melin, L., Holst, U., & Långström, N. (2006). Moral judgement, cognitive distortions and empathy in incarcerated delinquent and community control. Psychology, Crime & Law, 12(5), 453-462. doi: 10.1080/10683160500036855

Lauritsen, J. L., Heimer, K., & Lynch, J. P. (2009). Trends in the gender gap in violent offending: New evidence from the National Crime Victimization Survey. Criminology, 47(2), 361-399.

Lazarsfeld, P. F., & Merton, R. K. (1954). Friendship as a social process: A substantive and methodological analysis. In M. Berger, T. Abel & C. Page (eds.), Freedom and Control in Modern Society (pp. 18-66). New York, NY: Van Nostrand.

Luckmann, T. (2003). Transformations of religion and morality in modern Europe. Social Compass, 50(3), 275-285. doi: 10.1177/00377686030503002

Maers, D. P., Ploeger, M., & Warr, M. (1998). Explaining the gender gap in delinquency: peer influence and moral evaluations of behavior. Journal of Research in Crime and Delinquency, 35(3), 251-266. doi: 10.1177/0022427898035003001

Matsueda, R. L. (1989). The dynamics of moral beliefs and minor deviance. Social Forces, 68(2), 428-457.

McCarthy, B., Felmlee, D., & Hagan, J. (2004). Girl friends are better: Gender, friends, and crime among school and street youth. Criminology, 42(4), 805-836. doi: 10.1111/j.1745-9125.2004.tb00537.x

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). Birds of a feather: Homophily in Social Networks. Annual Review of Sociology, 27, 415-444. doi: 10.1146/annurev.soc.27.1.415

Megens, K. C., & Weerman, F. M. (2010). Attitudes, delinquency and peers: The role of social norms in attitude-behaviour inconsistency. European Journal of Criminology, 7(4), 299-316. doi: 10.1177/1477370810365023

Megens, K. C., & Weerman, F. M. (2011). The social transmission of delinquency: Effects of peer attitudes and behavior revisited. Journal of Research in Crime and Delinquency, 49(3), 420-443. doi: 10.1177/0022427811408432

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674-701.

Nelson, J. R., Smith, D. J., & Dodd, J. (1990). The moral reasoning of juvenile delinquents: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 18(3), 231-239.

Nickerson, A. B., & Nagle, R. J. (2005). Parent and peer attachment in late childhood and early adolescence. The Journal of Early Adolescence, 25(2), 223-249. doi: 10.1177/0272431604274174

Oetting, E. R., Donnermeyer, J. F., & Deffenbacher, J. L. (1998). Primary Socialization Theory: The influence of the community on drug use and deviance. Substance Use and Misuse, 33, 1629-1665.

Paternoster, R., & Smith, D. A. (1987). The gender gap in theories of deviance: Issues and evidence. Journal of Research in Crime and Delinquency, 24(2), 140-172. doi: 10.1177/0022427887024002004

Pettit, G. S., Laird, R. D., Dodge, K. A., Bates, J. E., & Criss, M. M. (2001). Antecedents and behavior-problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early adolescence. Child Development, 72(2), 583-598.

Piaget, J. (1965). The moral judgment of the child. New York, NY: Free Press.

Piquero, N. L., Gover, A. R., MacDonald, J. M., & Piquero, A. R. (2005). The influence of delinquent peers on delinquency: Does gender matter? Youth Society, 36(3), 251-275. doi: 10.1177/0044118X04265652

Pleysier, S. (2014). ‘Ondanks beperkt zicht’: De context van ‘jongeren in cijfers en letters’. In L. Bradt, S. Pleysier, J. Put, J. Siongers & B. Spruyt (Red.), Jongeren in cijfers en letters: Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013 (pp. 19-39). Leuven, België: Acco.

Prinstein, M. J., & Dodge, K. A. (2008). Understanding peer influence in children and adolescents. New York, NY: Guilford.

Prinstein, M. J., Brechwald, W. A., & Cohen, G. L. (2011). Susceptibility to peer influence: Using a performance-based measure to identify adolescent males at heightened risk for deviant peer socialization. Developmental Psychology¸ 47(4), 1167-1172. doi: 10.1037/a0023274

Rambaran, A. J., Dijkstra, J. K, & Stark, T. H. (2013). Status-based influence processes: The role of norm salience in contagion of adolescent risk attitudes. Journal of Research on Adolescence, 23(3), 574-585. doi: 10.1111/jora.12032

Raymaekers, B. (2013). Ethiek: De basis. Tielt, België: Lannoo.

Rebellon, C. J., Manasse, M. E., Van Gundy, K. T., & Cohn, E. S. (2014). Rationalizing delinquency: A longitudinal test of the reciprocal relationship between delinquent attitudes and behavior. Social Psychology Quarterly, 77(4), 361-386. doi: 10.1177/019027251454066

Rose, A. J., & Rudolph, K. D. (2006). A review of sex differences in peer relationship processes: Potential trade-offs for the emotional and behavioral development of girls and boys. Psychological Bulletin, 132, 98-131. doi: 10.1037/0033-2909.132.1.98

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2006). Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys to age 70. Cambridge, UK: Harvard University Press

Seddig, D. (2014). Peer group association, the acceptance of norms and violent behaviour: A longitudinal analysis of reciprocal effects. European Journal of Criminology, 11(3), 319-339. doi: 10.1177/1477370813496704

Simons, L. G., Simons, R. L., & Conger, R. D. (2004). Identifying the mechanisms whereby family religiosity influences the probability of adolescent antisocial behavior. Journal of Comparative Family Studies, 35(4). 547-563.

Smith, D. A., & Paternoster, R. (1987). The gender gap in theories of deviance: Issues and evidence. Journal of Research in Crime and Delinquency, 24(2), 140-172. doi: 10.1177/0022427887024002004

Sporre, K., & Mannberg, J. (2010). Values, religions and education in changing societies (pp. 1-6). New York, NY: Springer. doi: 10.1007/978-90-481-9628-9

Stams, G.J., Brugman, D., Dekovic, M., van Rosmalen, L., van der Laan, P., & Gibbs, J.C. (2006). The moral judgment of juvenile delinquents: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(5), 697-713. doi: 10.1007/s10802-006-9056-5

Stern, L. D. (2011). A visual approach to SPSS for Windows: A guide to SPSS 17.0 (2nd edition). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of Research on Adolescence, 11, 1-19.

Steinberg, L., & Monahan, K.C. (2007). Age differences in resistance to peer influence. Developmental Psychology, 43(6), 1531-1543. doi: 10.1037/0012-1649.43.6.1531

Stylianou, S. (2004). The role of religiosity in the opposition to drug use. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 48(4), 429-448. doi: 10.1177/0306624X03261253

Sutherland, E. H. (1947). Principles of Criminology. Philadelphia, PA: Lippincott.

Svensson, R. (2004). Shame as a consequence of the parent-child relationship: A study of gender differences in juvenile delinquency. European Journal of Criminology, 1(4), 1477-3708. doi: 10.1177/1477370804045692

Svensson, R., Weerman, F. M., Pauwels, L. J., Bruinsma, G. J., & Bernasco, W. (2013). Moral emotions and offending: Do feelings of anticipated shame and guilt mediate the effect of socialization on offending? European Journal of Criminology, 10, 22-39. doi: 10.1177/1477370812454393

Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. American Sociological Review, 22(6), 664-670.

Tedor, M. F. (2015). The moderating effect of type of deviance on the relationships among gender, morality, deviant peers, and deviance. Deviant Behavior¸ 36(3), 221-244. doi: 10.1080/01639625.2014.924362

Van de Walle, T., Bradt, L., & Bouverne-De Bie, M. (2013). Meer dan een technische uitdaging. Het in beeld brengen van maatschappelijke kwetsbaarheid in het JOP-onderzoek. (Ad hoc onderzoeksnota januari 2013). Gent: Universiteit Gent, Vakgroep Sociale Agogiek. Geraadpleegd via http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/files/ Adhoc_maatschappelijke _kwetsbaarheid_2013.pdf

van IJzendoorn, M. H. (1997). Attachment, emergent morality, and aggression: Toward a developmental socioemotional model of antisocial behaviour. International Journal of Behavioral Development, 21(4), 703-727. doi: 10.1080/016502597384631

van Tubergen, F., te Grotenhuis, M., & Ultee, W. (2005). Denomination, religious context, and suicide: Neo-durkheimian multilevel explanations tested with individual and contextual data. American Journal of Sociology, 111(3), 797-823. doi: 10.1086/497307

van Tubergen, F. (2007). Religious affiliation and participation among immigrants in a secular society: A study of immigrants in the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(5), 747-765. doi: 10.1080/13691830701359181

van Wel, F. (1994). “I count my parents among my best friends”: Youths’ bonds with parents and friends in the Netherlands. Journal of Marriage and Family, 56(4), 835-843.

van Wel, F, ter Borgt, T, & Raaijmakers, Q. (2002). Changes in the parental bond and the well-being of adolescents and young adults. Adolescence, 37(146), 317-333.

Verdonck, E., Cops, D., Pleysier, S., & Put, J. (2011). Jongeren en geweld. Dader- en slachtofferschap gemeten en beleefd. Leuven, België: Acco.

Wainwright, W.J. (2005). Religion and morality. Aldershot, UK: Ashgate Publishing Limited.

Warr, M. (1989). What is the perceived seriousness of crimes? Criminology, 27(4), 795-822.

Warr, M., & Stafford, M. (1991). The influence of delinquent peers: What they think or what they do? Criminology, 29(4), 851-866.

Warr, M. (1993). Parents, peers, and delinquency. Social Forces, 72, 247-264.

Warr, M. (2002). Companions in crime: The social aspects of criminal conduct. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Warr, M. (2005). Making delinquent friends: Adult supervision and children’s affiliations. Criminology, 43, 77-106. doi: 10.1111/j.0011-1348.2005.00003.x

Warr, M. (2007). The tangled web: delinquency, deception, and parental attachment. Journal of Youth and Adolescence, 36, 607-622. doi: 10.1007/s10964-006-9148-0

Washburn, I. J, Capaldi, D. M., Kim, H. K, & Feingold, A. (2014). Alcohol and marijuana use in early adulthood for at-risk men: Time-varying associations with peer and partner substance use. Drug and Alcohol Dependence, 140, 112-117. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.04.001

Weerman, F. M., & Hoeve, M. (2012). Peers and delinquency among girls and boys: Are sex differences in delinquency explained by peer factors? European Journal of Criminology, 9(3), 228-244. doi: 10.1177/1477370811435736 

Weerman, F. M., & Smeenk, W. H. (2005). Peer similarity in delinquency for different types of friends: A comparison using two measurement methods. Criminology, 43(2), 499–524. doi: 10.1111/j.0011-1348.2005.00015.x

Weerman, F. M. (2011). Delinquent peers in context: A longitudinal network analysis of selection and influence effects. Criminology, 49, 253-286. doi:10.1111/j.1745-9125.2010.00223.x

Weisbroth, S. P. (1970). Moral judgment, sex, and parental identification in adults. Developmental Psychology, 2(3), 396-402.

Werner, N. E., & Silbereisen, R. K. (2003). Family relationship quality and contact with deviant peers as predictors of adolescent problem behaviors: The moderating role of gender. Journal of Adolescent Research, 18(5), 454-480. doi: 10.1177/0743558403255063

Williams, S. K., & Kelly, F. D. (2005). Relationships among involvement, attachment, and behavioral problems in adolescence: Examining father’s influence. Journal of Early Adolescence, 25(2), 168–196. doi: 10.1177/0272431604274178

Wikström, P.-O. H. (2008). In search of causes and explanations of crime. In R.D. King & E. Wincup (eds.), Doing Research on Crime and Justice (pp. 117-137). Oxford, UK: Oxford University Press.

Worthen, M. G. (2011) Gender differences in parent–child bonding: Implications for understanding the gender gap in delinquency. Journal of Crime and Justice, 34, 3-23. doi: 10.1080/0735648X.2011.554744

Worthen, M. G. (2012). Gender differences in delinquency in early, middle, and late adolescence: An exploration of parent and friend relationships. Deviant Behavior, 33(4), 282-307. doi: 10.1080/01639625.2011.573421

Young, J. T., Barnes, J. C., Meldrum, R. C., & Weerman, F. M. (2011). Assessing and explaining misperceptions of peer delinquency. Criminology, 49(2), 599-630. doi: 10.1111/j.1745-9125.2011.00232.x

Zhang, Q., Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (1997). Developmental trends of delinquent attitudes and behaviors: replications and synthesis across domains, time, and samples. Journal of Quantitative Criminology, 13(2), 181-215. doi: 10.1007/BF02221307

Universiteit of Hogeschool
Criminologische wetenschappen
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: