Nieuwbouw en prijsvorming: onderzoek naar de impact van de stijging van nieuwbouwproductie op de prijs van bestaande koopwoningen

Jens Pauwels Annelies Pieters
Persbericht

Study on the impact of new residential construction on the price of existing owner-occupied houses in Flanders

Artikel zie bijlage 

Bibliografie

Referentielijst

Berg L. & Berger T. (2006). ‘The Q Theory and the Swedish Housing Market - An Empirical Test.’ Vol. 33, No. 4.

Berlage, L. & Decoster, A. (Red.) (2005). Inleiding tot de economie. Universitaire Pers Leuven. [Boek]

Bhagwat, V. (2006). ‘Is the San Fransico housing market efficient?‘ Stanford University. Geraadpleegd op 16 november, 2015, via http://economics.stanford.edu/files/Theses/Theses_2006/Bhagwat.pdf.

Capozza, D. R. & Seguin, P. J. (1996). ‘Expectations, efficiency, and euphoria in the housing market.‘ Regional Science and Urban Economics 26 (3-4), 369-386.

Confederatie bouw. (2015). Stappenplan bij het bouwen van een nieuwbouwwoning. Geraadpleegd op 11 december, 2015, via https://www.ikbouweenwoning.be/.

Chen, M. & Patel, K. (1998). ‘House price dynamics and granger causality: an analysis of Taipei new dwelling market.’ Journal of the Asian Real Estate Society, 1(1): 101-126.

Cho, M. (1996). ‘House price dynamics: a survey of theoretical and empirical issues.‘ Journal of Housing Research, 7 (2), 145-172.

De Vries, P. & Boelhouwer, P. (2004). ‘Lange termijnevenwicht op de koopwoningmarkt: relatie woningprijs, inkomen en woningproductie.‘ Delft: DGW/NETHUR.

De Vries, P. & Boelhouwer, P. (2005). ‘Local house price developments and housing supply.’ Property Management, 23(2): 80–96.

De Vries, P. & Boelhouwer, P. (2009). ‘Equilibrium between interest payments and income in the housing market.’ Journal of housing and the built environment, 24(1): 19-29.

De Vries, P. & Vastmans, F. (2011). ‘Het Vlaams woningmarktmodel: Nieuwbouwprognoses, de werking van de woningmarkt en regionaal ruimtegebruik.‘ Masterthesis.

Delbeke, J. & Smets, L. (2007). ‘Een onderzoek naar de vraagdeterminanten en renovatiebehoefte.‘ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

DiPasquale, D. & Wheaton, W. (1994). ‘Housing market dynamics and the future of housing prices.’ Journal of Urban economics, 35:1-27.

Doorn, P.K. (2006). ‘Voortgezette Statistiek voor Historici: Multiple regression.’ Geraadpleegd op 24 maart, 2016, via http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/VStat/html/les6.html#_1_3.

Earley, F. (2004). ‘What explains the differences in homeownership rates in Europe?‘ Housing Finance International, 9, 25-30.

Fair, R. (1972). ‘Disequilibrium in housing models.’ Journal of Finance, 27(2): 207-221.

FOD economie (2015). ‘Persbericht: gemiddelde inkomen van de Belg bedroef in 2013 17019 euro.’ Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

Goodman, J. (1998). ‘Aggregation of local housing markets.’ The Journal of Real Estate Finance and Economics, 16(1): 43-53.

Habitos. (2015). Premies voor nieuwbouw. Geraadpleegd op 4 december, 2015, via http://www.habitos.be/nl/bouwen/premies-voor-nieuwbouw-3180/.

Hakfoort, J., van Leuvensteijn, M. & Renes, G. (2002). Woningcorporaties: prikkels voor effectiviteit en efficiëntie. ’s-Gravenhage: Centraal Planbureau. [Boek]

Helgers, R. & Buyst, E. (2013). ‘Regionale patronen in de evolutie van woningprijzen: een dominante regio, het effect van de taalgrens en het zogenaamde ripple effect.’ VIVES Briefings, 1-11.

Heuts, L. & Van Der Geest, L. (2005). ‘Risico's op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt in 2005-2010.‘ Nyfer: forum for economic research.

Hort, K. (2000). ‘Prices and turnover in the market for owner-occupied homes.‘ Regionale Science and Urban economics, nr 30, pp. 99-119.

Hwang, M. & Quigley, J. (2006). ‘Economic fundamentals in local housing markets: evidence from US metropolitan regions.’ Journal of Regional Science, 46(3):425-453.

Jud, G.D. & Winkler D.T. (2003). ‘The Q Theory of Housing Investment.’ Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 27 No. 3, 379-392.

Kmenta, J. (1986). ‘Elements of Econometrics.‘ New York: Macmillan. [Boek]

Koning, M., Nistal, R. S. & Ebregt, J. (2006). ‘Woningmarkteffecten van aanpassing fiscale behandeling eigen woning.‘ (Rapport nr. 128). Den Haag Centraal Planbureau.

Kydland, F. & Prescott, E. (1982). ‘Time to build and aggregate fluctuations.’ Econometrica, 50(6): 1345-1370.

Livios. (2015). ‘Subsidies en premies bij het oprichten van een nieuwbouwwoning of bij verbouwingen.’ Geraadpleegd op 9 december, 2015, via http://www.livios.be/nl/.

Malpezzi, S. & Wachter, S. (2005). ‘The role of speculation in real estate cycles.’ Journal of Real Estate Literature, 13(2): 141-164.

Malpezzi, S. (1999). ‘A simple error correction model of house prices.‘ Journal of Housing Economics, 8, 27-62.

Mayer, C. & Somerville, C. (2000). ‘Residential construction: Using the urban growth model to estimate housing supply.’ Journal of urban economics, 48(1): 85-109.

Meen, G. (2000). ‘Why do mortgage markets matter?‘ Economic Outlook, 24(4), 12-17.

Meen, G. (2002). ‘The time-series behavior of house prices: a transatlantic divide?’ Journal of Housing Economics, 11(1): 1-23.

Meen, G. (2003). ‘Can house prices remain so high?‘ Economic Outlook, 27, 7-12.

Meganck, L. (2006). ‘It’s all in the mind…: the Belgian socialist city in the interwar period.‘ Stockholm: The Europea Association for Urban History.

Nationale Bank van België (2011). ‘De geharmoniseerde enquête naar de rentetarieven in de Eurozone beschrijving van de Belgische bijdrage.‘ Brussel.

Norris, M. & Shiels, P. (2004). ‘Regular national report on housing developments in European countries.‘ Dublin: Department of the Environment, Heritage and Local Government.

Ooi, J. & Le, T. (2012). ‘New Supply and Price Dynamics in the Singapore Housing Market.’ Urban Studies, 49(7): 1435-1451.

Otto, G. (2007). ‘The growth of house prices in Australian capital cities what do economic fundamentals explain.‘ The Australian Economic Review, 40(3), 225-238.

Peeters, M. (1996). ‘Investment gestation lags: The difference between time-to-build and delivery lags.’ Applied Economics, 28(2): 203-208.

Poterba, J. M. (1984). ‘Tax subsidies to owner-occupied housing: an asset-market approach.’ The Quarterly Journal of Economics, 99(4): 729-752.

Simons, R., Quercia, R. & Levin, I. M. (1998). ‘The value impact of new residential construction and neighborhood disinvestment on residential sales price.’ Journal of Real Estate Research, 15(2): 147-161.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). ‘Credit Rationing in Markets with imperfect information.‘ The American Economic Review, 71(3), 393-410.

Studiebureau Van Echelpoel. (2014). ‘Premies en subsidies in de bouw.’ Geraadpleegd op 4 december, 2015, via http://www.vanechelpoel.com/nieuws/14/premies-en-subsidies-in-de-bouw/.

Ter Rele, H. & van Steen, G. (2001). ‘Housing subsidisation in the Netherlands measuring its distortionary and distributional effects (Rapport nr. 2).‘ The Hague CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Topel, R. & Rosen, S. (1988). ‘Housing investment in the United States.’ The Journal of Political Economy, 96(4): 718-740.

Tsatsaronis, K. & Zhu, H. (2004). ‘What drives housing price dynamics cross-country evidence.‘ BIS Quarterly Review, 65-78.

Van Audenaerde, K. (2009). ‘Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt.‘ Masterthesis.

Van De Belt, R. et al. (2013). ‘Over de waarderinig van woningen.‘ Publicatie Rabobank.

Van Der Schors, A., Alessie, R. J. M. & Mastrogiacomo, M. (2007). ‘Home and mortgage ownership of the Dutch Elderly (Rapport nr. 77).‘ The Hague: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Vanneste, D., Thomas, I., & Goossens, L. (2007). ‘Sociaal-economische enquête 2001: woning en woonomgeving in België.‘ Brussel: Federale Overheidsdienst Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Verbruggen, J., Kranendonk, H., van Leuvensteijn, M. & Toet, M. (2005). ‘Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland?‘ (rapport nr. 81) Den Haag Centraal Planbureau.

Vermeulen, W. & Rouwendal, J. (2007). ‘Housing supply in the Netherlands.’ Den Haag: CPB Discussion Paper no. 87.

Zietz, J., Zietz, E. N. & Sirmans G. S. (2008). ‘Determinants of house prices: a quantile regression approach.‘ The Journal of Real Estate Finance and Economics, 37(4), 317-333.

 

 

 

 

 

Geraadpleegde literatuur

Cunha, R. et al. (2008). ‘The Dutch housing market: trends, risks, and outlook.‘ Journal of Financial Transformation, 22, 18-22.

De La Paz, P. T. (2003). ‘Determinants of housing prices in Spanish cities.‘ Journal of Property & Finance, 21(2), 109-135.

DiPasquale, D. (1999). ‘Why don’t we know more about housing supply?’ Journal of Real Estate Finance and Economics, 18(1):9-23.

Hassink, W. & van Leuvensteijn, M. (2003). ‘Price-setting and price dispersion in the Dutch mortgage market (Rapport nr. 21).‘ The Hague: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Malpezzi, S. & Maclennan, D. (2001). ‘The long-run price elasticity of supply of new residential construction in the United States and the United Kingdom.’ Journal of Housing Economics, 10(3): 278-306.

McQuinn, K. & O’Reilly, G. (2007). ‘Assessing the role of income and interest rates in determining house prices.‘ Economic Modelling, 25, 377-390.

Meen, G. (2000). ‘Why do mortgage markets matter?‘ Economic Outlook, 24(4), 12-17.

Meen, G. (2003). ‘Can house prices remain so high?‘ Economic Outlook, 27, 7-12.

Meganck, L. (2006). ‘It’s all in the mind…: the Belgian socialist city in the interwar period.‘ Stockholm: The Europea Association for Urban History.

Norris, M. & Shiels, P. (2004). ‘Regular national report on housing developments in European countries.‘ Dublin: Department of the Environment, Heritage and Local Government.

Peeters, M. (1996). ‘Investment gestation lags: The difference between time-to-build and delivery lags.’ Applied Economics, 28(2): 203-208.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). ‘Credit Rationing in Markets with imperfect information.‘ The American Economic Review, 71(3), 393-410.

Van De Belt, R. et al. (2013). ‘Over de waarderinig van woningen.‘ Publicatie Rabobank.

Van Der Schors, A., Alessie, R. J. M. & Mastrogiacomo, M. (2007). ‘Home and mortgage ownership of the Dutch Elderly (Rapport nr. 77).‘ The Hague: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Vermeulen, W. & Rouwendal, J. (2007). ‘Housing supply in the Netherlands.’ Den Haag: CPB Discussion Paper no. 87.

Universiteit of Hogeschool
Business Economics (Bedrijfseconomie)
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Dries Benoit
Kernwoorden
Share this on: