Een pootje om op te steunen! De visie omtrent huisdieren in woonzorgcentra.

Lara Colombo Giardinelli
Persbericht

Huisdieren in woonzorgcentra. Een uitdaging?

Inleiding

Stel dat u later naar een woonzorgcentrum gaat, dan moet u niet enkel afscheid nemen van uw vertrouwde omgeving, maar misschien ook van uw huisdier. Het is niet evident dat iedere bewoner zijn eigen huisdier kan meebrengen, maar de aanwezigheid van een algemeen dier kan al zorgen voor een huiselijke sfeer en een link naar het vroegere leven van de bewoners.

Wat?

Dit kwalitatief onderzoek focust op de visie van de woonzorgcentra omtrent huisdieren.

Door middel van een interview wordt informatie verkregen over hoe de woonzorgcentra tegenover huisdieren staan. Waarom zou men wel/geen huisdieren houden? Wat is mogelijk en haalbaar met betrekking tot huisdieren? Welke ervaringen zijn er reeds en hoe heeft men die beleefd? Welke effecten hebben de huisdieren? Waar verblijven ze en wie staat in voor de verzorging? Zijn er nog toekomstplannen waarin dieren betrokken worden? 

Deze vragen en nog veel meer worden via dit onderzoek beantwoord. Een ander belangrijk onderdeel zijn de mogelijke en effectief gesignaleerde problemen rond huisdieren. Deze worden in kaart gebracht, waarbij wordt nagegaan hoe men met die problemen kan omgaan (de good practices).

Hieraan wordt een bijlage gekoppeld, namelijk een brochure. Deze bestaat uit een korte inleiding en tips omtrent het houden van en omgaan met huisdieren. Er worden naast algemene tips, ook mogelijke afspraken geformuleerd en zaken waarmee men rekening moet houden. Deze brochure heeft een zekere meerwaarde, gezien de richtlijnen rond huisdieren vaak niet structureel zijn opgenomen in het beleid van een woonzorgcentrum.

Conclusie

Tot slot tonen meerdere studies aan dat huisdieren een meerwaarde hebben voor mensen. Zo hebben ze een positieve invloed op de gezondheid en kunnen ze mensen helpen.

De deelnemende woonzorgcentra zijn ook overtuigd van de meerwaarde. Daarnaast worden dementerende personen vaak in contact gebracht met dieren. Ook zijn er reeds ervaringen met huisdieren die verschillende reacties bij bewoners uitlokken. Er is zowel sprake van het houden van huisdieren als bezoek en andere activiteiten met huisdieren.

 

 

Bibliografie

Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek. Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Bosman, T. (2012). Welfare risks for companion animals owned by physically or mentally limited elderly, living in care facilities in the Netherlands. (Scriptie, Wageningen University, Nederland) Retrieved from http://edepot.wur.nl/231017

Charlot, V., Cobbaut, N., De Mets, J., Hinnekint, B., Lambert, M. (2009). Het woonzorgcentrum in de 21ste eeuw: een gezellige woonomgeving, zorg incl. Retrieved from http://www.vlaamse-ouderenraad.be/literatuur/KBS%20het%20woonzorgcentru…

Colombo, G., Dello Buono, M., Smania, K., Raviola, R., De Leo, D. (2006). Pet therapy and institutionalized elderly: A study on 144 cognitively unimpaired subjects. Archives of Gerontology and Geriatrics, 42, 207-216. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167494305000749

Crowley-Robinson, P., Fenwick, D.C., Blackshaw, J.K. (1996). A long-term study of elderly people in nursing homes with visiting and resident dogs. Applied Animal Behaviour Science, 47, 137-148. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0168159195010173

Enders-Slegers, J.M.P. (2000). Een leven lang goed gezelschap. (Proefschrift, Universiteit Utrecht, Nederland). Retrieved from http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/803/full.pdf?sequence…

Enders-Sleger, M.J. (2008). Een beestenboel in de Nederlandse zorginstellingen? –Ervaringen met dieren in de zorg. Denkbeeld, 20, 28-31. doi:10.1007/BF03076613. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007/BF03076613

Friedmann, E., Katcher, A.H., Thomas, S.A., Lynch, J.J., Messent, P.R. (1983). Social interaction and blood pressure. Influence of animal companions. The Journal of Nervous and Mental Disease, 171, 461-465. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6875529

Garrity, T.F., Stallones, L.F., Marx, M.B., Johnson, T.P. (1989). Pet ownership and attachment as supportive factors in the health of the elderly. Anthrozoös: A multidisciplinary journal of the interactions of people and animals, 3, 35-44. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/089279390787057829

Heymans, F. (2011). Huisdieren in woonzorgcentra. Jura falconis, 4, 599-626. Retrieved from https://www.law.kuleuven.be/jura/art/47n4/heymans.pdf

Huisdieren leveren een waardevolle bijdrage in de zorg. (2012).Retrieved from http://www.licg.nl/379/nieuws/huisdieren-leveren-een-waardevolle-bijdra…

Janssen, M. (2007). Helpen huisdieren in de psychiatrie? Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62, 276-289. Retrieved from http://www.adsearch.nl/files/huisdieren.pdf

Janssen, M., Bakker, F. (2007). De Therapeutische werking van huisdieren bij psychiatrische problemen. Een literatuurstudie (Eindrapport, AdSearch, Amsterdam, Nederland) Retrieved from http://www.adsearch.nl/files/eindrapport.pdf

Jobat (2016, 6 mei). Honden op de werkvloer toegelaten. Retrieved from http://www.jobat.be/nl/artikels/honden-op-de-werkvloer-toegelaten/?utm_…

Lambrechts, J., Spek, E. (2013). Gezelschapsdieren in de ouderenzorg. (Eindrapport, HAS Hogeschool, Nederland). Retrieved from http://www2.aaizoo.nl/ouderenzorg.pdf

LBC-NVK (2015). Grote werkdruk in rusthuizen. Retrieved from https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Actualiteit/Persberichten/2015/20…

LICG (n.d.). Dieren in de zorg: AAA & AAT. Retrieved from http://www.licg.nl/377/praktisch/omgaan-met-huisdieren/de-rol-van-huisd…

LICG (n.d.). Ouderen en huisdieren. Retrieved from http://www.licg.nl/36L/praktisch/omgaan-met-huisdieren/dier-en-gezin/ou…

LICG (n.d.). Uw huisdier mee naar een verzorgingstehuis. Retrieved from http://www.licg.nl/36m/praktisch/omgaan-met-huisdieren/dier-en-gezin/uw…

Mentior, C. (2016, 11 juli). Wat een plezier om je hond mee te kunnen nemen naar het werk! Retrieved from https://nl.linkedin.com/pulse/wat-een-plezier-om-je-hond-mee-te-kunnen-…

Nederlandse encyclopedie (2017). Retrieved from http://www.encyclo.nl/begrip/Maatschappelijk%20probleem

Purina (n.d.). Huisdieren op de werkplek ondersteunen. Retrieved from https://www.purina.be/nl/pins/onze-beloftes/pets-at-work

Raina, P., Waltner-Toews, D., Bonnett, B., Woodward C., & Abernathy, T. (1999). Influence of companion animals on the physical and psychological health of older people: An analysis of a one-year longitudinal study. Journal of the American Geriatrics Society, 47, 323-329. doi: 10.1111/j.1532-5415.1999.tb02996.x

Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.1999.tb02996.x/e…

Schuurmans, L., Calis, P., Zuidema, S. (2009). Aaien als therapie – de meerwaarde van dieren in het verpleeghuis. Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde, 34, 44-48. doi: 10.1007/BF03081359. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007/BF03081359

Siegel, J.M. (1990). Stressfull life events and use of physician services among the elderly: The moderating role of pet ownership. Journal of Personality and Social Psychologie, 58, 1081-1086. Retrieved from http://psycnet.apa.org/psycinfo/1990-31740-001

Van Dale (n.d.) Retrieved from http://vowb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do

Vander Sype, C. (2004-2005). Invloed van dieren op het welzijn van ouderen. (Eindwerk, Hogeschool Gent, België). Retrieved from http://www.scriptiebank.be/scriptie/invloed-van-dieren-op-het-welzijn-v…

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste Psychologie
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Lara Colombo Giardinelli
Kernwoorden
Share this on: