The effects of UATC in addition to a classic moderate-intensity aerobic exercise program on body composition and cardiometabolic risk profile in adults with obesity.

Katrien Vilters Brenda Reynders
Persbericht

Noise against obesity. Vet, toch?

Detoxen,  calorieën tellen, iets minder koolhydraten en iets meer eiwitten. Uren in de sportschool rondhangen of toch eens dat ene theetje proberen? Er lijken wel duizenden manieren te bestaan om gewicht te verliezen, maar wat werkt nu écht?
De prevalentie van obesitas steeg de afgelopen decennia enorm en daardoor is obesitas tegenwoordig één van de grootste gezondheidsproblemen wereldwijd. We kunnen obesitas definiëren op twee manieren: op basis van BMI (body mass index), nl. 30kg/m² of hoger, of op basis van buikomtrek, nl. groter dan 102cm voor mannen of groter dan 88cm voor vrouwen. Beiden wijzen voornamelijk op een toename in gewicht. Zoals we allemaal weten, brengt een hoger lichaamsgewicht ook andere risico’s met zich mee. Zo stijgt de kans op onder andere hoge bloeddruk, diabetes mellitus, hoge cholesterol, hart- en vaatziekten en zelfs bepaalde types kanker. Redenen genoeg dus om het probleem omtrent de stijgende obesitas prevalentie aan te pakken.
 

Hoe pakken we dit probleem best aan?

Het ideale gewichtsverlies programma bestaat uit meerdere componenten. Focussen op slechts één onderdeel zal dus vaak onvoldoende blijken. Je maakt best een combinatie van zowel meer sporten als minder calorieën opnemen en voeg je hier enkele bijpassende gedragsveranderingen aan toe voor een blijvend effect. The American College of Sport Medicine raadt hiervoor aan om 150 tot 250 minuten per week aan matige intensiteit te sporten om een matig gewichtsverlies te bekomen.

 

Kan dat niet eenvoudiger?!

Ja ja, minder eten en meer sporten. Dat deuntje kennen we allemaal. Maar bestaat er nu écht geen simpelere, innovatievere manier om van die ongezonde, extra kilo’s af te komen? Misschien overwoog u al eens een liposuctie of een gastric bypass. Maar zijn deze opties dan echt zo veel eenvoudiger? We spreken hierbij over erg ingrijpende chirurgische handelingen en de daarbij horende risico’s op complicaties zoals infecties, slechte wondheling, ectopische vetopstapeling en meer. Wij vonden alvast dat dit nog eenvoudiger moest kunnen en testten daarom een non-invasieve techniek, nl. ultrasone vetweefselcavitatie. We onderzochten niet enkel of deze techniek tot een gewichtsafname kan leiden, maar wouden ook nagaan of het risico op de eerder vermelde cardiometabole comorbiditeiten afneemt.

 

Wat is dat nu weer, vetweefselcavitatie?

Ultrasone vetweefselcavitatie werkt door middel van een ultrasone geluidsgolven die door de huid heen gaan. Deze golven zijn bovendien niet schadelijk. Doordat deze golven door de huid heen gaat, kunnen we deze extern toedienen en moeten er geen incisies gemaakt worden tijdens de behandeling. Dit elimineert een groot aantal van de risico’s die wel aanwezig zijn bij andere technieken zoals liposuctie.
De vetmassa die zich in de buik bevindt brengt bovendien de grootste gezondheidsrisico’s met zich mee aangezien deze zich kortbij de organen bevindt. Vetweefselcavitatie focust zich daarom vooral op deze oppervlakkige vetlaag in de buik. De straling zorgt ervoor dat de temperatuur van het vetweefsel stijgt. Dit zorgt voor drukverschillen die op hun beurt ervoor zorgen dat er kleine gaatjes ontstaan in het celmembraan van de vetcellen. De inhoud van de vetcellen kan hierdoor naar buiten lekken. Vervolgens zal de gelekte inhoud van de vetcellen afgevoerd worden door het lymfevatensysteem. Dit zal resulteren in het verdunnen van de oppervlakkige vetlaag in de buik.

 

En, werkt dat nu ook?

Uit ons onderzoek blijkt dat de buikomtrek inderdaad significant daalt. Echter, vonden we geen verbeteringen in het cardiometabool profiel van de deelnemers. Dit wil zeggen dat de kans op comorbiditeiten zoals hoge bloeddruk, diabetes mellitus, hoge cholesterol, hart- en vaatziektes en bepaalde types kanker onveranderd bleef.
 

 

Wat hebben we geleerd?

Het gezondheidsvoordeel blijkt dus beperkt tot de daling van de oppervlakkige vetlaag in de buik. Dit voordeel weegt echter niet op tegen de (voorlopig nog) hoge kosten van deze therapie. Wel biedt vetweefselcavitatie een veiliger alternatief voor de huidige invasieve opties zoals liposuctie.
Bovendien werd vetweefselcavitatie tijdens het onderzoek steeds gecombineerd met oefentherapie. Vervolgens vergeleken we de cavitatiegroep met een controlegroep die zowel ‘placebo vetweefselcavitatie’ als oefentherapie ondergingen. Dit omdat het effect van oefentherapie reeds in menig studies werd bewezen. Hoewel vetweefselcavitatie dus slecht een beperkt effect bleek te hebben, valt oefentherapie niet weg te denken uit een gewichtsreductie programma.

 

 

Bibliografie

Akram, A. S., Abotaleb, A. N., Marry, W. F., & Abdeen, H. A. (2019). Ultrasound Cavitation Versus
Cryolipolysis on Central Obese Patients. The Medical Journal of Cairo University, 87(March),
835-842. doi: 10.21608/MJCU.2019.52627
Alam, M. (2019). Evidence-Based Procedural Dermatology (2nd ed., Vol. 2019). doi: 10.1007/978-3-
030-02023-1
Cheema, B. S., Davies, T. B., Stewart, M., Papalia, S., & Atlantis, E. (2015). The feasibility and
effectiveness of high-intensity boxing training versus moderate-intensity brisk walking in
adults with abdominal obesity: a pilot study. Bmc Sports Science Medicine and Rehabilitation,
7(1). doi:10.1186/2052-1847-7-3
Chowdhury, M. A. B., Adnan, M. M., & Hassan, M. Z. (2018). Trends, prevalence and risk factors of
overweight and obesity among women of reproductive age in Bangladesh: a pooled analysis
of five national cross-sectional surveys. BMJ Open, 8(7), e018468. doi:10.1136/bmjopen-
2017-018468
Coleman, K. M., Coleman, W. P., & Benchetrit, A. (2009). Non-Invasive, External Ultrasonic Lipolysis.
Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery, 28(4), 263–
267. doi:10.1016/j.sder.2009.10.004
Department of Health: Adult Cardiopulmonary Exercise Testing. (2015). Retrieved May 31, 2019 from
https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/147515/qh-gdl…
Engin, A. (2017). The Definition and Prevalence of Obesity and Metabolic Syndrome. Advances in
Experimental Medicine and Biology, 1–17. doi:10.1007/978-3-319-48382-5_1
Eskici, G. (2017). The Effect of Different Methods Used in Regional Slimming and Cellulite Treatment
on Regional Weight Loss. Annals of Medical and Health Sciences Research, 7(5), 299-304.
Eldesoky Mahmoud, M. T., Mohamed Abutaleb, E. El., & Mohamed Mousa, G. S. (2015). Ultrasound
cavitation versus cryolipolysis for non-invasive body contouring. Australasian Journal of
Dermatology, 57(4), 288–293. doi:10.1111/ajd.12386
Elkeblawy, M. A., Mahmoud, M. M., Abu-Taleb, E., & Zeid, H. A. Low level laser versus ultra-sound
cavitation on fat thickness layer of abdominal region. Journal of Nursing and Health Science,
6(4), 67-84. doi: 10.9790/1959-0604067684
Fonseca, V. M., Campos, P. S., Certo, T. F., de-Faria, L. T., Juliano, P. B., Cintra, D. E., ... & Sant’Ana, E.
(2018). Efficacy and safety of noninvasive focused ultrasound for treatment of subcutaneous
adiposity in healthy women. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 20(6), 341-350.
doi: 10.1155/2017/4701481
Goktas, O., Ersoy, C., Ercan, I., & Can, F. E. (2019). General and abdominal obesity prevelances and
their relations with metabolic syndrome components. Pakistan journal of medical
sciences, 35(4), 945. doi: 10.12669/pjms.35.4.235
Hruby, A., & Hu, F. B. (2014). The Epidemiology of Obesity: A Big Picture. PharmacoEconomics, 33(7),
673–689. doi:10.1007/s40273-014-0243-x
Jarolimova J., Tagoni J., & Stern T.A. (2013). Obesity: Its Epidemiology, Comorbidities, and
Management. Primacy Care Companion CNS Disord, 15(5). doi: 10.4088/PCC.12f01475
Keating, S. E., Johnson, N. A., Mielke, G. I., & Coombes, J. S. (2017). A systematic review and metaanalysis
of interval training versus moderate‐intensity continuous training on body
adiposity. Obesity Reviews, 18(8), 943-964.Kelly, T., Yang, W., Chen, C.-S., Reynolds, K., & He,
J. (2008). Global burden of obesity in 2005 and projections to 2030. International Journal of
Obesity, 32(9), 1431–1437. doi:10.1038/ijo.2008.102
Kelly, T., Yang, W., Chen, C.-S., Reynolds, K., & He, J. (2008). Global burden of obesity in 2005 and
projections to 2030. International Journal of Obesity, 32(9), 1431–1437. doi:10.1038/
ijo.2008.102
Kim, M. K., Tomita, T., Kim, M. J., Sasai, H., Maeda, S., & Tanaka, K. (2009). Aerobic exercise training
reduces epicardial fat in obese men. Journal of Applied Physiology, 106(1), 5-11.
doi:10.1152/japplphysiol.90756.2008
MacDonald, Jr, K. G. (2003). Overview of the Epidemiology of Obesity and the Early History of
Procedures to Remedy Morbid Obesity. Arch Surg, 138(4), 357-360.
doi:10.1001/archsurg.138.4.357
Maher, A., Jermeen, E. Y., Manar, S. M., & Amira, H. (2019). Effect of Ultrasound Cavitation on
Weight Reduction for Prediabetic Obese Patients. The Medical Journal of Cairo
University, 87(March), 909-917. doi: 10.21608/mjcu.2019.52713
Matsui, D. (2009). Strategies to measure and improve patient adherence in clinical
trials. Pharmaceutical Medicine, 23(5-6), 289-297. doi: 10.1007/BF03256784
Mohammed, B. S., Cohen, S., Reeds, D., Young, V. L., & Klein, S. (2008). Long‐term effects of largevolume
liposuction on metabolic risk factors for coronary heart disease. Obesity, 16(12),
2648-2651. doi: 10.1038/oby.2008.418
Pescatello, L. S., Arena, R., Riebe, D., & Thompson, P.D. (2014). ACSM's guidelines for exercise testing
and prescription. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health.
Saedi, N., & Kaminer, M. (2013). New waves for fat reduction: high-intensity focused
ultrasound. Semin Cutan Med Surg, 32(1), 26-30.
Schjerve, I. E., Tyldum, G. A., Tjonna, A. E., Stolen, T., Loennechen, J. P., Hansen, H. E. M., et al.
(2008). Both aerobic endurance and strength training programmes improve cardiovascular
health in obese adults. Clinical Science, 115(9-10), 283-293. doi:10.1042/cs20070332
Taghian, F., Zolfaghari, M., & Hedayati, M. (2014). Effects of Aerobic Exercise on Serum Retinol
Binding Protein4, Insulin Resistance and Blood Lipids in Obese Women. Iranian Journal of
Public Health, 43(5), 658-665.
Williamson, Donald A., George A. Bray, and Donna H. Ryan. "Is 5% weight loss a satisfactory criterion
to define clinically significant weight loss?." Obesity 23.12 (2015): 2319. doi:
10.1002/oby.21358
World Health Organization. Obesity and overweight. (2018). Retrieved April 25, 2019, from
https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
World Health Organization. (2008). WHO STEPwise approach to surveillance (STEPS). Geneva: WHO
Press.

Universiteit of Hogeschool
Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen bij musculoskeletale aandoeningen afstudeervariant manuele therapie
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Dr. Kenneth Verboven
Kernwoorden
Share this on: