How do we facilitate the exercise of futures thinking in uncertain times?

Gersende Sobiecki Amber Manhaeghe Gersende Sobiecki Jarit Fermaut Laurens Callewaert Niall Flaherty Ona Vandemeulebroeke
Persbericht

Project Foresight

PROJECT FORESIGHT

Een thesis waarbij we ons afvroegen:

How do we facilitate the exercise of futures thinking in uncertain times?”

Door de huidige COVID-19 crisis zien we nu meer dan ooit dat onze gewoontes en manier van leven aan diggelen zijn geslagen, er komen veel onzekerheden naar boven. In deze thesis willen we proberen mensen te leren leven met deze onzekerheden en ze te gebruiken om te anticiperen op de toekomst.

Ontstaan

image-20201004201007-1Dit concept van denken over mogelijke toekomsten, kritisch zijn over jezelf en de visies van anderen is toekomstdenken. Er is niet één definitie voor deze term, maar we kunnen het eens zijn dat het een belangrijke vaardigheid is in de periode waarin we leven. De huidige crisis toont dit ook sterk aan. De belangrijkste vraag en de drijvende kracht achter deze stelling is: 'Hoe kunnen we toekomstdenken faciliteren in onzekere tijden?’ Een concept waarin een persoon de nodige vaardigheden 'beheerst' om te proberen de toekomst en de zaken die deze beïnvloeden te begrijpen. We hebben ons gericht op twee doelgroepen waar deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd. Eerst hebben we ons gericht tot de 14 tot 18 jarige leerlingen van de middelbare school. Onze tweede doelgroep zijn de mensen die deze vaardigheden dienen aan te leren aan de leerlingen, met andere woorden de docenten.

 

De toekomst laat zich niet voorspellen, enkel verkennen.” - Stefaan Vandist, 2020

image-20201004201007-2Onderzoek

Via een studie deden we zorgvuldig onderzoek naar verschillende beïnvloedende factoren van toekomstdenken. Bij dit onderzoek gebruikten we COVID-19 als case study. Door middel van een DESTEP-analyse hebben we deze scenario's gestructureerd. De vaardigheden van de 21e- eeuw, de zwarte zwaan en andere onderwerpen zijn ook waardevol gebleken.

Het onderzoek werd verder gebruikt bij het formuleren van vragen voor ons kwalitatief onderzoek. In dit kwalitatief onderzoek hebben we contact opgenomen met vele experts die werkzaam zijn op verschillende gebieden die met ons onderwerp te maken hebben. De interviews zijn van ondoorgrondelijke waarde geweest voor onze scriptie. Tijdens ons onderzoek, hebben de meningen en kennis van deze experts onze visie verbreed. Velen van hen hebben een eigen mening over toekomstdenken en toekomstgeletterdheid. Een mening die  alle experts delen is dat deze vaardigheden voor iedereen heel belangrijk zijn.

In het kwantitatief onderzoek hebben we een enquête gehouden bij docenten van meerdere middelbare scholen. We hebben ons gericht op de 21e-eeuwse vaardigheden die bij deze docenten aanwezig zouden moeten zijn. Daarna hebben we een enquête afgenomen bij onze eerste doelgroep om te zien wat de toekomst voor hun betekent en of ze ooit 21e-eeuwse vaardigheden hebben geleerd. Omdat we niet genoeg respondenten hebben bereikt om valide en betrouwbare resultaten te hebben voor onze steekproef kunnen we onze test niet veralgemenen naar de doelgroep. Desalniettemin hebben we uit ons kwantitatief onderzoek waardevolle inzichten kunnen halen. Docenten hebben een grote focus op 21e-eeuwse vaardigheden en studenten ervaren dat ze deze vaardigheden worden aangeleerd.

Ontwikkeling

Na het onderzoek zijn we begonnen met het ontwikkelen van de tools om deze studenten de nodige vaardigheden aan te leren. We kwamen al snel uit op een lessenpakket dat bestaat uit een theoretische bundel en een bundel met denkoefeningen. De theoretische bundel legt de termen uit die in de les wordt gebruikt en vormt de kern van het lespakket. De bundel van denkoefeningen is een verzameling van methoden om over de toekomst na te denken die 'gamified' zijn'. Om ons werk met het publiek te delen hebben we een website ontwikkeld die gevuld is met informatie over onze thesis.

Met dit werk willen we proberen docenten van middelbare scholen te overtuigen om deze waardevolle vaardigheden aan hun leerlingen voor te stellen. De toekomst is onzeker, het is niet te voorspellen, maar we kunnen proberen er op te anticiperen. Door middel van deze verschillende methoden en theoretische insteken over het toekomstdenken hebben we een doel voor ogen. We willen een toekomst zien waarin iedereen een toekomstdenker is.

Bibliografie

A quote by John Allen Paulos. (n.d.). Retrieved june 9th 2020, from https://www.goodreads.com/quotes/504787-uncertainty-is-the-only-certain…

Aaker, D. A. (2001). Strategic Market Management. Hoboken, NJ, United States: Wiley.

Ambrosini N., Mazzoleni S., Turchetti G., (2020, april 11th) The COVID-19 outbreak: From “black swan” to global challenges and opportunities. Retrieved may 8th 2020, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7151362/?fbclid=IwAR2urZqQ…

American Society for Gastrointestinal Endoscopy. (2020, march 14th). Coronavirus (COVID-19) outbreak: what the department of endoscopy should know. Retrieved may 8th 2020, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016510720302455

Anderson, E.C., Carleton, N., R., Diefenback, M., Han Paul, K.J. (2019, november 12th). The relationship between uncertainty and affect. Retrieved june 9th, from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02504/full

Auger, J. (2010). Alternative Presents and Speculative Futures: Designing fictions through the extrapolation and evasion of product lineages. Negotiating futures–Design Fiction., 6, 42-57.

Bandhold., H. & Lindgren., A. (2003). Scenario Planning: The link between future and strategy. New York, America. Palgrave Macmillan

Beerens, N. (2020). Onderzocht: “Technologie-ondersteund leren wérkt”. Retrieved may 8th 2020, from https://www.klasse.be/181157/technologie-lessen-leerwinst/

Beerens, N. (2020, may 12th ). Onderzocht: “Technologie-ondersteund leren wérkt”. Retrieved may 8th  2020, from https://www.klasse.be/181157/technologie-lessen-leerwinst/

Block, T. (2011). Toekomstonderzoek in Vlaamse steden: creatieve economie & multiculturaliteit in 2035.

Cambridge Dictionary. (2020, june 3rd). Uncertainty definition: 1. a situation in which something is not known, or something that is not known or certain: 2. a…. Learn more. Retrieved june 9th 2020, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/uncertainty

Cardoen, S. (2020, march 20th). Wat wordt het na de coronacrisis: een heuse babyboom of komt er een scheidingsgolf op gang? vrtnws.be. Retrieved may 9th 2020, from https://www.vrt.be

Carlo M. Cipolla. Before the revolution: European society and economy 1000-1700, second edition, University Press, Cambridge, 1985, ISBN 0-416-74920-8

Centers for Disease Control and Prevention. (2020, april 4th ). Welcome to CDC stacks |. Retrieved  may 8th 2020, from https://stacks.cdc.gov/view/cdc/86551

Cevik, M. & Senturk C. (2019). Multidimensional 21th century skills scale: Validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational Sciences. 14(1), 011–028.

Chambers R., (2020, april 13th). COVID-19 Is No Black Swan — It's in Technicolor. Retrieved June 8th 2020, from https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2020/Pages/COVID-19-Is-No-Bl…

Coddington, A. (1976). Keynesian Economics: The Search for First Principles. Journal of Economic Literature, 14(4), 1258-1273.

Cornwall, W. (2019, december 4th). Even 50-year-old climate models correctly predicted global warming. Retrieved may 9th 2020, from https://www.sciencemag.org/news/2019/12/even-50-year-old-climate-models… 

Corporate Finance Institute. (2020, may 29th). Uncertainty. Retrieved june 9th 2020, from https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/uncerta…

CXtec. (n.d.). Technology in Education: Past, Present, and Future. Retrieved may 11th 2020, from https://www.cxtec.com/resources/blog/technology-in-education-past-prese…

Dammers, E., from‘t Klooster, S., de Wit, B., Hilderink, H., Petersen, A., & Tuinstra, W. (2013). Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte: een handreiking. Developing scenarios for environment, nature, and space: A guidance] PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Bilthoven.

De Paula, N., & Mar, K. A. (2020, march 30th). Is the Coronavirus “good” for climate change? This question misses the point. Retrieved may 9th 2020, from https://www.iass-potsdam.de/en/blog/2020/03/coronavirus-climate-change

de Preter, W. (2020, april 23rd ). Belgische techpleister moet Covid-verplegers ontlasten. Retrieved may 8th 2020, from https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/belgische-techpleister-moet-co…

De Wever, A. (2020, april 26th). "Hoe ziet het post-coronatijdperk eruit? Ik hoop anders, helemaal. Retrieved may 9th 2020, from https://radio1.be/hoe-ziet-het-post-coronatijdperk-eruit-ik-hoop-anders…  

Dong, E., Gardner, L., & Hongru, D. (2020). DEFINE_ME. Retrieved may 8th 2020, from https://secure.jbs.elsevierhealth.com/action/cookieAbsent?code=null

Elam, J. O. (1981, november 27th). US4449526A - Mask breathing system - Google Patents. Retrieved may 8th 2020, from https://patents.google.com/patent/US4449526A/en

Fisher, Z. (2020, april 20th). Coronavirus: What Are the Chances We’ll Change Our Behavior in the Aftermath? Retrieved 9 mei 2020, from https://singularityhub.com/2020/04/16/coronavirus-what-are-the-chances-…  

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. (2019, august 5th). Overzicht van de Belgische economie - Conjunctuurnota juli 2019 | FOD Economie. Retrieved may 8th 2020, from https://economie.fgov.be/nl/publicaties/overzicht-from-de-belgische-1

From Steenbergen, B (1973) Het toekomstdenken en zijn invloed op de toekomst from de maatschappij. Vol. 20, Nr. 3

FROMDERSTRAETEN, G., FROM ASSCHE, J. & BLOCK, T. (2015). Mogelijke toekomsten from stadsprojecten en fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen. Exploratieve scenario’s voor de Gentse Oostkant in 2035-2050. Leuven: SBOV.

Futures Literacy. (2020,  march 31st ). Retrieved may 6th 2020, from https://en.unesco.org/themes/futures-literacy

Gordon, T. J. (1994). The delphi method. Futures research methodology, 2(3), 1-30.

Gunnink, A. (2011). De Zwarte Zwaan: een vreemde vogel (I) – Beurs Blik. Retrieved may 8th 2020, from https://www.beursblik.nl/columns/de-zwarte-zwaan-een-vreemde-vogel-i.ht…

Hanzehogeschool Groningen. (n.d.). Futures Literacy. Retrieved may 8th 2020, from https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/overzichten/FutureLiteracyKnowLabs

Inayatullah, S. (2008). Six pillars: futures thinking for transforming. Foresight, 10(1), 4–21. https://doi.org/10.1108/14636680810855991

Inayatullah, Sohail (January–February 2014). "Causal Layered Analysis Defined". The Futurist. World Future Society. 48 (1). Retrieved june 8th 2020.

Jackson, R.L., Darlene, K.D., Camara, S. (2007). What is qualitative research? Retrieved june 12th 2020, from https://blogs.baruch.cuny.edu/com9640/files/2010/08/JacksonetalQRR.pdf

Jubanputra, K. (2018, may 30th). Top 6 Educational Technology Trends Right Now. Retrieved may 11th 2020, from https://elearningindustry.com/educational-technology-trends-top-right-n…

Kane, B. (n.d.). Why your present self doesn’t give a damn about your future self. Retrieved june 9th, from https://doist.com/blog/neuroscience-achieving-long-term-goals/

Keane, S. F., Cormican, K. T., & Sheahan, J. N. (2018). Comparing how entrepreneurs and managers represent the elements of the business model canvas. Journal of Business Venturing Insights, 9, 65-74.

Linstone, H. A., & Turoff, M. (Eds.). (1975). The delphi method (pp. 3-12). Reading, MA: Addison-Wesley.

Mohammad Mukhlis, Dafik, Hobri(2018).Student Critical thinking in Solving Two Dimensional Armetics Problems Based on 21th Century Skills. International Journal of Adfromced Engineering Research and Science(ISSN : 2349-6495(P) | 2456-1908(O)),5(4), 019-030.

MSc., P. J. (2020, march 5th). Invloed technologie op samenleving: ontwikkelingen, Nederland & nadelen. Retrieved may 9th 2020, from https://www.peterjoosten.net/invloed-technologie/

Mulgan, G. (2019). Thinking about the future. In Social Innovation: How Societies Find the Power to Change (pp. 235-252). Bristol: Bristol University Press. doi:10.2307/j.ctvs89dd3.23

Nilehq. (2018, february 21st) Why it’s difficult to think about the future. Retrieved June 9th from https://medium.com/nilehq/why-its-difficult-to-think-about-the-future-j… op 10 juni 2020.

Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & management, 42(1), 15-29.

OnderwijsVlaanderen. (zn.d.). Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen in het secundair onderwijs - voor ouders. Retrieved may 8th 2020, from https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/eindtermen-ontwikkelingsdoelen-leerp…

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Oliveira, M. A. Y., & Ferreira, J. J. P. (2011). Business Model Generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers. African journal of business management, 5(7), 22-30.

Perrett, C. (2020, February 8th). A few climate models are now predicting an unprecedented and alarming spike in temperatures — perhaps as much as 5 degrees Celsius. Retrieved may 9th 2020, from https://www.businessinsider.com/global-warming-climate-models-higher-th… 

Reflexion Medical Network. (2020). Covid-19: een Belgische app om besmette of ‘verdachte’ patiënten thuis te volgen. Retrieved may 8th 2020, from https://www.numerikare.be/nl/nieuws/une-application-belge-pour-suivre-a…

Riedy, C. (2019, november 18th). The futures triangle - Chris Riedy. Retrieved june 8th 2020, from https://medium.com/@chrisjriedy/the-futures-triangle-7ef2ed728a02#:%7E:….

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2020). Handig die LCI-richtlijn from het RIVM. Retrieved may 9th 2020, from https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Ritholtz, B. (2020, june 4th). Too Much Uncertainty? The World Has Always Been Like This. Retrieved june 9th 2020, from https://www.bloombergquint.com/gadfly/markets-hate-uncertainty-but-it-s…

Robert, J., Glass, L., Beyeler, E., & Min, H. . (2006, november 1st). Targeted Social Distancing Designs for Pandemic Influenza. Retrieved may 8th 2020, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372334/

Schultz, W. L. (2006). The cultural contradictions of managing change: using horizon scanning in an evidence‐based policy context. Foresight.

Stieg, C. (2020, may 17th). The psychological toll of uncertainty and not knowing what’s coming next. Retrieved june 9th 2020, from https://www.cnbc.com/2020/05/17/coronavirus-psychology-of-uncertainty-n…

TEDx Talks. (2013). Causal Layered Analysis: Sohail Inayatullah at TEDxNoosa [Videobestand]. YouTube. Geraadpleegd from https://www.youtube.com/watch?v=ImWDmFPfifI

The Economist. (2020, april 27th). Would-be autocrats are using covid-19 as an excuse to grab more power. Retrieved may 8th 2020, from https://www.economist.com/international/2020/04/23/would-be-autocrats-a…

UNESCO. (2020, march 31st). Futures Literacy. Retrieved may 8th 2020, from https://en.unesco.org/themes/futures-literacy

Weller, C. (2019, january 22nd). There’s a scientific reason thinking about the future is so hard. Retrieved june 9th, from https://neuroleadership.com/your-brain-at-work/scientific-reason-future…

Wikipedia contributors. (2020, february 9th). Spirit duplicator. Retrieved may 10th 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_duplicator

Wikipedia contributors. (2020, march 28th). Overhead projector. Retrieved may 10th 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_projector

World Health Organization: WHO. (2020, january 9th). WHO Statement regarding cluster of pneumonia cases in Wuhan, China. Retrieved may 8th 2020, from https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regardin…