Sociale media inzetten in tijden van crisis

Margo Theunis
Persbericht

Sociale media en crisiscommunicatie gaan hand in hand

2020 is het jaar van de coronacrisis, een werkelijke crisis. Zowel voor de gewone mens zoals jij en ik, als voor bedrijven. Voor elke organisatie ligt een crisis dus steeds op de loer en is het essentieel om hierover snel te kunnen communiceren. Crisiscommunicatie is dan ook een noodzakelijk agendapunt voor elke organisatie in onze samenleving en vandaag de dag kunnen sociale media hierbij een meerwaarde zijn.

Mensen gaan op zoek naar informatie gedurende een crisis en een organisatie moet deze zo snel mogelijk kunnen aanbieden. Lukt dit niet? Dan gaat men verder snuisteren in de sociale media, die aanzien worden als een standaard communicatiesysteem. Daarom is het voor een bedrijf belangrijk om de sociale media zo efficiënt mogelijk in te zetten en deze als een meerwaarde te aanschouwen. Want dat zijn ze ook!

Helder communiceren in crisistijden aan de hand van sociale media kan via verschillende platformen. Het geeft een organisatie de kans om multifunctioneel te werk te gaan en zo duidelijk mogelijk te communiceren. Ze bieden ondersteuning voor de algemene to do’s voor crisiscommunicatie. Zo is het een toegankelijk, snel, specifiek medium waar een groot publiek mee bereikt kan worden. Daarnaast bieden sociale media tal van functies waarvoor deze ingezet kunnen worden: om te kijken, zenden, vragen, dialogeren, informeren, aanzetten tot actie en emotionele steun bieden. Deze functies lopen in elkaar over aangezien een organisatie informeert door te zenden en emotionele steun biedt door te dialogeren met het publiek.

Ik analyseerde alle gebruikte sociale media van mijn stagebedrijf en gaf hen advies om deze zo goed mogelijk in te zetten. Door het volgen van de adviezen zal deze organisatie een grote stap zetten naar succesvolle crisiscommunicatie op sociale media.

(Thesis online niet beschikbaar wegens confidentialiteit)

Bibliografie

Baelus , T. (2020, 16 maart). Helder communiceren in crisistijden . Geraadpleegd op 2 april 2020, van https://www.intracto.com/nl-be/blog/efficient-communiceren-in-crisistijden-corona?utm_medium=email&utm_campaign=Communicatietips%20coronavirus&utm_content=Communicatietips%20coronavirus+CID_55c81646a7ed4b1ae1a5b180d86d66a3&utm_source=EmailCampaign&utm_term=Lees%20de%20tips

Calliope. (z.d.). Crisiscommunicatie. Geraadpleegd op 10 maart 2020, van http://www.calliope.be/dutch/html/topic_3189CE33-6216-4206-A44B-8491AE7CFA06_68A04F14-CB03-4ACF-87D3-730F880960A3_1.htm

Clément, J. (2011). Gebruik van sociale media in crisiscommunicatie (Thesis). Geraadpleegd van http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2011/659_socialemediaincrisissituaties.pdf

COMM Collection. (2016a). Klaar voor de crisis, handleiding bij crisiscommunicatie. Geraadpleegd van https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/COMM%20Collection%207%20Handleiding%20bij%20crisiscommunicatie%20.pdf

COMM Collection. (2016b). Klaar voor de crisis, handleiding bij crisiscommunicatie (Nr 7). Geraadpleegd van https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/COMM7_NL_WEB_feb_2017.pdf

COMMnetKern. (z.d.). Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media (21). Geraadpleegd van https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/Aanbevelingen%20bij%20het%20gebruik%20van%20sociale%20media_NL.pdf

Coronavirus. (z.d.). Geraadpleegd op 11 april 2020, van https://news.google.com/covid19/map?hl=nl&gl=BE&ceid=BE:nl

de Bas, M. (2011). Sociale media: zegen of zorg tijdens een crisis? Geraadpleegd van http://daveheemskerk.nl/wp-content/uploads/2013/03/120210-masterthesis.pdf

De Wolf, E. (2011). Crisiscommunicatie: reputatieherstel van een organisatie. De impact van emotionele versus rationele appeals in responsstrategieën. (Thesis). Geraadpleegd van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/790/072/RUG01-001790072_2012_0001_AC.pdf

Detavernier, J. (z.d.). Insights&Knowledge. Geraadpleegd op 4 maart 2020, van https://www.finn.agency/nl/blogs/exclusief-prof-timothy-coombs-schetst-trends-crisiscommunicatie-voor-2012

Dierengezondheidszorg Vlaanderen . (z.d.). Blauwtong. Geraadpleegd op 6 mei 2020, van https://www.dgz.be/ziekte/blauwtong

Eggermont, M. (2017). Sociale media integreren in crisiscommunicatie bij publieks- en zakelijke evenementen . Geraadpleegd van https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2018-09/Eggermont_Marie_bachelorproef.pdf

Gaastra, S. (2013). Crisiscommunicatie via social media (Literatuurstudie). Geraadpleegd van https://tudl3047.home.xs4all.nl/Synthese/wp-content/uploads/2015/08/Whitepaper-Crisiscommunicatie-via-social-media.pdf

Hemminga, M. (z.d.). Issuemanagement. Geraadpleegd op 18 maart 2020, van http://www.communicatiecoach.com/public-relations/issuemanagement/

Heselmans, D. (2019, 25 april). E-mailmarketing: wat, waarom, strategieën, software, campagne & tips. Geraadpleegd op 31 maart 2020, van https://www.smartdata.agency/email-marketing/

Hodzik, A. (2016, 30 augustus). Zo vind je de juiste #hashtag voor Twitter in drie stappen. Geraadpleegd op 18 mei 2020, van https://www.frankwatching.com/archive/2016/08/30/zo-vind-je-de-juiste-hashtag-voor-twitter-in-3-stappen-tooltip/

ISA. (z.d.). Proactief versus reactief. Geraadpleegd op 5 april 2020, van https://isatraining.nl/blog/proactief-versus-reactief/

Janssen, P. (2019). Pers en public relations [Presentatieslides]. Geraadpleegd van https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_928942_1&content_id=_26208706_1&mode=reset

Kolowich, L. (2015, 20 april). How Often Should You Post on Facebook? Geraadpleegd op 5 mei 2020, van https://blog.hubspot.com/marketing/facebook-post-frequency-benchmarks#sm.00005x98lq12afhsyx41k4r79b6f9

Kotom. (z.d.). Gebruik van sociale media in crisiscommunicatie. Geraadpleegd van http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2011/659_socialemediaincrisissituaties.pdf

Mens, S. (2015). Hoe te reageren ten tijde van een crisis? (Thesis). Geraadpleegd van http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=136061

Merckx, S. (2015). Het Situational Crisis Communication Model nader onderzocht (Thesis). Geraadpleegd van https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/2131/Mercx%2C_S._1.pdf?sequence=1

Mertens, P. (2013). Hoofdstuk 12. In Handboek manifestaties en evenementen (pp. 1–21). Geraadpleegd van https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71163679640001471&context=L&vid=UCLL&lang=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all_content_tab&query=any,contains,sociale%20media%20en%20crisiscommunicatie&offset=0

Persyn, J. (z.d.). Cijfers over internet, sociale media en e-commerce in België 2020. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.jeroenpersyn.be/cijfers-over-internet-sociale-media-en-e-commerce-in-belgie-2020/

Postads. (z.d.). Instagram slim inzetten. Geraadpleegd op 4 april 2020, van https://postads.nl/blog/met-welk-doel-zet-jij-instagram-in

Ramacker, B., & Mertens, P. (2013). Sociale media in crisiscommunicatie. Geraadpleegd van http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2014/018_brochure_sociale_media_nl.pdf

SocialMedia.be. (2017, 24 mei). 10 voordelen van social media marketing. Geraadpleegd op 6 maart 2020, van https://socialmedia.be/10-voordelen-van-social-media-marketing/

Todaro, C. (2015). Sociale media en crisiscommunicatie. Geraadpleegd van https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/247/Todaro%2c_C._1.pdf?sequence=1

Waardenburg , W. (2014, 29 augustus). Twitter analytics is er nu voor iedereen! . Geraadpleegd op 7 mei 2020, van https://xpertmarketing.nl/blog/twitter-analytics-er-nu-voor-iedereen/

WebKrunch. (z.d.). Een website, wat is dat? Geraadpleegd op 31 maart 2020, van https://www.webkrunch.be/wiki/website/

Weverbergh, R., & Vermoesen, K. (z.d.). Issuemanagement. Geraadpleegd op 18 maart 2020, van https://www.finn.agency/nl/blogs/issue-management

Whyte. (z.d.). Onze diensten. Geraadpleegd op 17 april 2020, van https://www.whyte.be/nl/onze-diensten/

Wils, J. (2014). Communiceren in tijden van crisis. Leuven, België: Lannoo Campus.

Wils, J., & Robrechts, P. (2015). Crisismanagement: praktisch leidraad voor een doeltreffend crisisbeheer . Geraadpleegd van http://bepublic.be/assets/files/files/CRISISMANAGEMENT.pdf

World Health Organizations. (z.d.). Coronavirus diseas Pandemic. Geraadpleegd op 11 april 2020, van https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Universiteit of Hogeschool
Bedrijfsmanagement : Marketing- communicatie
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Lieve Sterckx
Kernwoorden
Share this on: