Optimalisatie van de keten doormiddel van custom-based slotting

Anton Smidts
Persbericht

De slotting tool die opportuniteiten onthult (PSA winnende scriptie)

De slotting tool die opportuniteiten onthult

Welke invloed heeft de in het magazijn toegekende picklocatie van een artikel op de verdere keten? Hoe kan het strategisch toekennen van picklocaties aan artikelen voor efficiëntie doorheen de keten zorgen?

De huidige slotting in het magazijn van Distrilog heeft negatieve gevolgen voor zowel de commerciële processen van de klant Tom&Co als op de logistieke processen van Distrilog zelf. In deze bachelorproef wordt een op maat gemaakte slotting voorgesteld met als doel om voordeel te bieden aan beide partijen. De onderzoeksvraag die wordt beantwoord luidt: “Hoe kan custom-based slotting[1] de efficiëntie doorheen de keten van Tom&Co verbeteren?”.

Als eerste dient er een verband worden vastgesteld tussen de “as is”-slotting en de huidige problematieken. Gedurende een bezoek aan drie Tom&Co vestigingen werd vastgesteld dat op geleverde palletten alle diersoorten (familiegroepen) sterk door elkaar liggen. Deze ongegroepeerde palletten hebben grote gevolgen op de benodigde arbeidstijd om de winkel te herbevoorraden.

Zo worden de ongegroepeerde palletten in de winkels eerst door Tom&Co medewerkers gesorteerd en per diersoort op kleine karren geplaatst. Met deze karren wordt vervolgens richting de betreffende rayon gereden om de goederen in de winkelrekken te plaatsen. Enerzijds vindt er dus dankzij ongegroepeerde palletten een sorteerproces plaats, anderzijds moeten de goederen tweemaal opgetild worden voor ze in de winkelrekken belanden.

Daarnaast is de te overbruggen afstand tijdens het herbevoorradingproces van Tom&Co winkels een grote bottleneck, aangezien men met kleine karren steeds van de pallet naar de rayons en terug moet gaan. Dit wordt bevestigd wanneer door middels van een testbestelling de te overbruggen afstand gedurende een herbevoorrading wordt gekwantificeerd.

image 284

 

De oorzaak van deze ongegeroeperde palletten kan gevonden worden wanneer de huidige slotting van magazijn W34, visueel door een slotting-tool wordt weergegeven.

image 276

Er kan vastgesteld worden dat alle familiegroepen en verpakkingssoorten door elkaar in het magazijn worden gestockeerd. Hierdoor kunnen er onmogelijk gegroepeerde palletten het magazijn W34 van Distrilog verlaten.

 

Naast Tom&Co ondervindt ook Distrilog nadelen bij de huidige slotting. Zo zorgen lege picklocaties voor een inefficiënte magazijnbenutting. Ook zijn de artikelen in W34, niet gegroepeerd volgens hun pick- of replenishmentfrequentie waardoor orderpicking en replenishment meer tijd vergen. Tot slot kan de stapelvolgorde verbeterd worden, een gang waarin al de verpakkingssoorten door elkaar staan mag in de “to be”-situatie dan ook niet meer voorkomen.

 

Op basis van een analyse van zowel Distrilog als Tom&Co zijn processen werden vijf eisen en restricties in een hiërarchie vastgelegd. Wanneer deze eisen tot uiting komen in de voorgestelde slotting zal efficiënte verbetering mogelijk zijn. Zo moeten de goederen in het magazijn per familiegroep en verpakkingssoort opgeslagen worden. Daarbinnen moet gegroepeerd worden op basis van de pick- en replenishmentfrequentie van de artikelen. Tot slot kunnen grote CHEP-palletten best gebundeld worden onder een stelling, dit ter bevordering van de magazijnbenuttingsgraad.

Wanneer deze eisen en restricties gerespecteerd worden zal de volledige keten van efficiëntie verbetering kunnen genieten. Dankzij de ontwikkelde slotting-tool kan eenvoudig nagegaan worden of de eisen en restricties tot uiting komen in de slotting. Distrilog zal de tool in de praktijk toepassen voor periodieke slotting en controles. 

[1] Een op maat gemaakte slotting waarbij individuele artikelen aan een picklocatie worden toegekend, rekening houdend met eisen en restricties.

Bibliografie

Business Logistics. (2013). De wet van de kortste afstand. Business Logistics, 2013, 19–22.

Consafe logistics. (z.d.). Alles op de juiste plek. met warehouse slotting. Geraadpleegd op 7 mei 2021, van https://www.consafelogistics.com/nl/oplossingen/wms/add-on-modules/slotting/#:~:text=Slotting%2Danalyse%20is%20een%20goede,tijd%20en%20geld%20worden%20bespaard.

Distrilog Group. (2021, 26 april). Streamlining your logistics. https://www.distrilog.be/

Distrilog. (2021a). Illustratie Distrilog [Figuur]. https://www.distrilog.be/

Distrilog. (2021b). Logo Distrilog [Figuur]. https://www.distrilog.be/

Esmeijer, G. W. (2010). Handboek Operationele Interne Logistiek (2de ed.). Koninklijke Van Gorcum.

Goodman. (2019, 29 juli). Waarom de as Brussel – Antwerpen een toplocatie is (en zal blijven). https://be.goodman.com/blog/blog/20190729-de-as-brussel-antwerpen

Google My Maps. (2021a). Afzetmarkt [Figuur].

https://www.google.com/intl/nl_be/maps/about/mymaps/

Google My Maps. (2021b). Geografische locatie [Figuur]. https://www.google.com/intl/nl_be/maps/about/mymaps/

Kanaal Z. (2021, 20 maart). Logistics Hotspot Willebroek - Logistics.TV 29 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_KwmxYaYYd0&feature=youtu.be

Oost, M. (2020, 23 oktober). Huisdierengekte stuwt markt voor dierenvoeding. De Tijd. https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/huisdierengekte-stuwt-markt-voor-dierenvoeding/10260020.htmlhttps://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/huisdierengekte-stuwt-markt-voor-dierenvoeding/10260020.html

Ravenstein, V. R. (2020, 14 mei). Onderzoekssoorten voor je scriptie. 24editor. Onderzoekssoorten voor je scriptie - 24editor

Redactie Contentmarketing. (2020, 15 september). Reduceer loopafstanden in uw magazijn en werk sneller. Logistiek.nl. https://www.logistiek.nl/warehousing/artikel/2020/09/reduceer-loopafstanden-in-uw-magazijn-en-werk-sneller-101174896

Richards, G. (2014). U-flow magazijn [Figuur]. http://dzbjysg.com/Warehouse-management-A-complete/#calibre_link-341

Richards, G. (2014b). Warehouse management- A complete guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse. Kogan Page Limited.

Richards, G., & Grinsted, S. (2016). The Logistics and Supply Chain Toolkit. Kogan Page.

te Lindert, M. (2015). Vijf tips voor efficiënter orderpicken. LogistiekProfs. https://www.logistiekprofs.nl/kennisbank/vijf-tips-voor-efficienter-orderpicken

Tom&Co. (2021). Logo Tom&Co [Figuur]. https://www.tomandco.com/nl/

Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., & Tanchoco, J. M. A. (2010b). Typische verdeling van een orderpicker zijn tijd [Grafiek]. https://roadef.org/_prix_master/MemoireLuciePansart.pdf

Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., & Tanchoco, J. M. A. (2010). Facilities Planning. Wiley.

Universiteit of Hogeschool
Logistiek Management
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Robin Gyssels (KDG) & Gert van Rillaer (Distrilog)
Kernwoorden
Share this on: