DE INVLOED VAN DIGITALISERING OP DE WERKBELEVING VAN TECHNISCHE WERKNEMERS

Fabio Severini
Persbericht

“Technische werknemers worden digitaal ondersteund…het werkt op ons systeem!”

Fabio Severini student aan de universiteit Antwerpen onderzocht, aan de hand van een vernieuwende methode, de invloed van digitalisering op de werkbeleving van technische profielen.

Fabio Severini (masterstudent opleidings- en onderwijswetenschappen) combineert twee belangrijke concepten in een onderzoek.
Het eerste concept is dat van de digitalisering, die maakte jaren geleden zijn intrede en is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Digitale toepassingen duiken overal op en hebben als doel het leven en werk te bevorderen door het eenvoudiger en efficiënter te laten verlopen. Het tweede concept is werkbeleving. Aandacht voor werkbeleving is ook geen nieuw fenomeen omdat goed in je vel zitten op je werk, voor alle partijen uitermate belangrijk blijkt.
De invloed van digitalisering op deze werkbeleving werd daarentegen weinig onderzocht.

Om respondenten, actief in de technische sector, de kans te geven om zich vrij uit te drukken over hun percepties, redeneringen, verwachtingen en waarden in verband met de invloed van digitalisering op de werkbeleving, hanteerde Fabio een vernieuwde methode; de method of empathy based stories of kortweg MEBS. Traditioneel dienen respondenten bij MEBS een schriftelijk antwoord te voorzien op een verhaal met een positieve en een negatieve wending. Om dit onderzoek uit te voeren, werd hier een auditieve variant aan toegevoegd. Op deze manier konden de bevraagde elektrotechnische professionals hun antwoord gewoon inspreken. Hiervoor diende Fabio eerst elektrotechnisch experten uit verschillende (beleids)niveaus te interviewen om de sector in kaart te brengen. Dit overkoepelend beeld werd dan gebruikt om situaties uit te schrijven die als basis dienden voor het onderzoek. Na het uitrollen van een proefonderzoek gingen uiteindelijk 13 respondenten uit drie elektrotechische domeinen schriftelijke en/of auditieve aanvullingen maken bij realistische verhalen, aangebracht door de onderzoeker.

De resultaten tonen aan dat digitalisering een impact heeft op de arbeidssituatie en op persoonlijke aspecten van technische werknemers. Omdat deze kenmerken opgebouwd worden door 11 onderliggende elementen, geclusterd in vijf categorieën stelde Fabio een typologie op waar deze cruciale elementen een plaats krijgen.
Deze typologie kan handig zijn bij het analyseren van andere sectoren, wanneer het gaat om de invloed van digitalisering op de werkbeleving van technische werknemers.

“De resultaten en bijgevolg de typologie zijn handig als eerste leidraad om aandacht te hebben voor de werkbeleving van technische medewerkers in deze onophoudelijke stroom van digitaliteit.“ aldus Fabio

Meer weten?
Fabio Severini: fabio_severini@live.be of op het nummer 0488/44.44.88 Promotor prof. dr. David Gijbels: david.gijbels@uantwerpen.be

Bibliografie

Agentschap Innoveren & Ondernemen. (2021, 16 juli). Sectorale ondersteuningsmaatregelen | Agentschap Innoveren en Ondernemen. Geraadpleegd op 27 januari 2022, van https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/sectora…
Beausaert, S., Segers, M., & Gijselaers, W. (2011). The Personal Development Plan Practice Questionnaire: the development and validation of an instrument to assess the employee’s perception of personal development plan practice. International Journal of Training and Development, 15(4), 249–270. https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2011.00375.x
Branca, T. A., Fornai, B., Colla, V., Murri, M. M., Streppa, E., & Schröder, A. J. (2020). The Challenge of Digitalization in the Steel Sector. Metals, 10(2), 288. https://doi.org/10.3390/met10020288
Brouwer, C. J. E. (2015). Het meten van werkbeleving: De kwaliteit van de Groninger Werkbeleving
Screeningslijst (GWS). Predictieve validiteit en volledigheid. [Scriptie]. Rijksuniversiteit Groningen.
Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford University Press.
Constructiv - Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). (2018, 1 januari). Constructiv. Geraadpleegd op 21 december 2021, van https://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Welzijn/Regelgeving/het-Algemee…
Corporate Finance Institute. (2021). Knowledge Workers. CPI. Geraadpleegd op 2 januari 2022, van https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/knowled…
Drucker, P. F. (1969). The age of discontinuity: Guidelines to our changing society. Heinemann. https://doi.org/10.1016/B978-0-434-90395-5.50003-1
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (2021, 1 januari). Sociaal overleg - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. https://werk.belgie.be/. Geraadpleegd op 9 januari 2021, van https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg
Ghislieri, C., Molino, M., & Cortese, C. G. (2018). Work and Organizational Psychology Looks at the Fourth Industrial Revolution: How to Support Workers and Organizations? Frontiers in Psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02365
Hahm, S. (2020). The Effects of the Specific Attitudes toward the Fourth Industrial Revolution
and Job Satisfaction. Journal of Internet Computing and Services, 21(3), 53–60.
https://doi.org/10.7472/JKSII.2020.21.3.53
Heinen, S. (2011). Het meten van werkbeleving [Scriptie]. University of Groningen.
Harvey Nash Group Technology & Talent Study. (2021). Rising workloads weigh heavily on tech workers as mental health concerns jump 75% during pandemic. Harvey Nash Group Technology & Talent Study. Geraadpleegd op 10 januari 2022, van https://www.harveynashgroup.com/techandtalentstudy
40
IMEC. (2021, april). Digimeter 2020. https://www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/kennisuitwisseling/techme…
Kessels, J. W. M., & Poell, R. F. (2004). Andragogy and Social Capital Theory: The Implications for Human Resource Development. Advances in Developing Human Resources, 6(2), 146–157. https://doi.org/10.1177/1523422304263326
Mensura. (2020). Stress op het werk: 1 op 4 kan er moeilijk mee om. Mensura. Geraadpleegd op 9 januari 2022, van https://www.mensura.be/nl/blog/stress-op-het-werk-1-op-4-kan-er-moeilij…
Mortelmans, D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (1ste editie). Acco.
Raemdonck, I., Gijbels, D., & Van Groen, W. (2014). The influence of job characteristics and self-directed learning orientation on workplace learning. International Journal of Training and Development, 18(3), 1–16. https://doi.org/10.1111/ijtd.12028
Reddy, P., Sharma, B., & Chaudhary, K. (2020a). Digital Literacy. International Journal of Technoethics, 11(2), 65–94. https://doi.org/10.4018/ijt.20200701.oa1
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.1.68
Särkelä, E., & Suoranta, J. (2020). The Method of Empathy-Based Stories as a Tool for Research and
Teaching. The Qualitative Report, 25(2), 399-415.
Solberg, E., Traavik, L. E. M., & Wong, S. I. (2020). Digital Mindsets: Recognizing and Leveraging Individual Beliefs for Digital Transformation. California Management Review, 62(4), 105–124. https://doi.org/10.1177/0008125620931839
Stephen, A. T. (2016). The role of digital and social media marketing in consumer behavior. Current Opinion in Psychology, 10, 17–21. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.10.016
Struyf, B. (2019). Digitale vaardigheden en competitief voordeel: Hoe verwerf je de digitale skills die je nodig hebt? KU Leuven. Geraadpleegd op 15 november 2021, van https://blog.associatie.kuleuven.be/paradigms/
Van de Grift, M. (2005). Werkbeleving: Een consequentie van cultuur? [Doctoraascriptie]. Erasmus Universiteit Rotterdam.
Van Laar, E., Van Deursen, A. J. A. M., Van Dijk, J. A. G. M., & De Haan, J. (2020). Determinants of 21st-Century Skills and 21st-Century Digital Skills for Workers: A Systematic Literature Review. SAGE, 10(1). https://doi.org/10.1177/2158244019900176
Volta. (2021,). Over Volta. Geraadpleegd op 15 november 2021, van
https://www.volta-org.be/nl
Wallin, A., Koro-Ljungberg, M., & Eskola, J. (2018). The method of empathy-based stories. International Journal of Research & Method in Education, 42(5), 525–535. https://doi.org/10.1080/1743727x.2018.1533937
41
Wallin, A., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2020). Government Workers’ Stories about Professional Development in a Digitalized Working Life. Vocations and Learning, 13(3), 439–458. https://doi.org/10.1007/s12186-020-09248-y
Young, J. (2012). Mobilising and designing the web infrastructure for twenty-first-century living. Personal Knowledge Capital, 173–181. https://doi.org/10.1016/b978-1-84334-700-2.50010-5
VDAB. (2021). Knelpuntberoepen in Vlaanderen (Rapport). Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Universiteit of Hogeschool
Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2022
Promotor(en)
prof. dr. David Gijbels:
Kernwoorden
Share this on: