BACK TO WORK, A WORK IN PROGRESS De missie van de bedrijfsverpleegkundige bij re-integratie van langdurig zieke werknemers

Raf D'Heer
Persbericht

Bedrijfsverpleegkundige hulp bij ziekteverzuim.

Door D'Heer Raf,

De gevolgen van langdurig ziekteverzuim wordt steeds zichtbaarder en verwoestender voor werkgemeenschappen over geheel België. Onderzoekers waarschuwen voor de dreigende crisis en roepen op tot dringende maatregelen te nemen om jobs in te vullen en mensen weer aan het werk te krijgen.

Recente gegevens tonen aan dat er een blijvend probleem is bij het terug engageren van mensen naar de werkplek na langdurig ziekteverzuim.

Een nieuw koninklijk besluit neemt hier het voortouw om het langdurig afwezig zijn te bestrijden. Re-integratie traject 2.0 is ontstaan om een houvast en een duidelijke maatstaf te zijn die bedrijfsartsen assisteert langdurig zieke werknemers terug aan de slag te krijgen.

Het is een zeer recent traject dat net gestart is, verder onderzoek gaat uitwijzen of dit een hulpvolle of zelfs succesvolle nieuwe aanpak is om het probleem van ziekte verzuim in België te bestrijden.

Terwijl de wereld zich bewust wordt van de taken van de bedrijfsartsen en preventieadviseurs is er nog vraag naar wat de missie is van de bedrijfsverpleegkundige in dit nieuw koninklijk besluit. 

Deze bachelorproef probeert een beeld te scheppen van de taken die de bedrijfsverpleegkundigen mogen uitvoeren en wil ook aan de hand van een prototype aantonen wat een mogelijke richting kan zijn om een van de taken te verduidelijken.

 

Bibliografie

1. Belstress III (2007): Onderzoeksrapport ‘Onderzoek naar
determinanten van werkverzuim wegens ziekte bij mannen
en vrouwen’ Onderzoeksteam: ULB: Godin I, Kittel F, Leynen F
en UGent: Clays E, De Backer G. (http://www.werk.belgie.be/
moduleDefault.aspx?id=7346)

2. Cohezio (2023, may 30). Re-integratie: informatie en procedure. Cohezio.
https://www.cohezio.be/nl/informatie-en-procedure

3. De Vries, H., Fishta, A., Weikert, B., Sanchez, A. R., & Wegewitz, U.
(2017). Determinants of Sickness Absence and Return to Work Among
Employees with Common Mental Disorders: A Scoping Review. Journal of
Occupational Rehabilitation, 28(3), 393–417.
https://doi.org/10.1007/s10926-017-9730-1

4. Empreva (n.d.) | De bedrijfsverpleegkundige.
https://www.empreva.be/nl/diensten/gezondheidstoezicht/debedrijfsverple…

5. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
(2022, September 20) Re-integratietraject 2.0: wijzigingen aan de
procedure van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte
werknemers |. https://werk.belgie.be/nl/nieuws/re-integratietraject-20-
wijzigingen-aan-de-procedure-van-het-re-integratietraject-voor

6. Hymel, P. A., Loeppke, R., Baase, C. M., Burton, W. N., Hartenbaum, N.,
Hudson, T., McLellan, R. K., Mueller, K., Roberts, M., Yarborough, C. M.,
Konicki, D. L., & Larson, P. (2011). Workplace health protection and
promotion. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 53(6),
695–702. https://doi.org/10.1097/jom.0b013e31822005d0

7. IDEWE. (2023). Dossier ziekteverzuim en re-integratie. idewe.be.
https://www.idewe.be/dossier-reintegratie

8. IDEWE. (2020). Arbeidsarts en -verpleegkundige houden voortaan samen
de vinger aan de pols. https://www.idewe.be/-/arbeidsarts-enverpleegkundige-
houden-voortaan-samen-de-vinger-aan-de-pols

9. Interview WN 1 (2022, november 22)
10. Interview WN 2 (2022, november 28)
11. Interview WN 3 (2022, november 28)
12. Interview WN 4 (2022, december 5)
13. Interview WN 5 (2022, december 5)
14. Interview WN 6 (2022, december 6)
15. Interview BVK (2022, december 14)

16. MacEachen, E., McDonald, E., Neiterman, E., McKnight, E., Malachowski,
C., Crouch, M., Varatharajan, S., Dali, N. S. M., & Giau, E. (2020). Return
to Work for Mental Ill-Health: A scoping review exploring the impact and
role of Return-to-Work Coordinators. Journal of Occupational
Rehabilitation, 30(3), 455–465. https://doi.org/10.1007/s10926-020-
09873-3

17. Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad. (2022, September 20).
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_dat
e=2022-09-20&caller=summary&numac=2022205258

18. OECD. (2012). Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health
and Work, Mental Health and Work, OECD
Publishing, https://doi.org/10.1787/9789264124523-en.

19. Onafhankelijke Ziekenfondsen. (2022, oktober 17) Arbeidsongeschiktheid
in België: een blik op de cijfers...
https://www.mloz.be/nl/content/arbeidsongeschiktheid-belgie-een-blik-op…-
cijfers

20. RIVM briefrapport 270221001/2012: ‘Kosten en baten van
gezondheidsbevordering op de werkplek. Literatuuronderzoek naar
economische evaluaties op het gebied van psychische problemen en
overgewicht’ K.I. Proper| H.H. Hamberg-van Reenen| M. van den Berg

21. SERV (2019). Feiten en cijfers over werkbaar werk
https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/feiten-en-cijfers-overwerkbaar-
werk

22. Tikka, C., Verbeek, J., Hoving, J. L., & Kunz, R. (2022). Evidence-informed
decision about (de-)implementing return-to-work coordination to reduce
sick leave: a case study. Health Research Policy and Systems, 20(1).
https://doi.org/10.1186/s12961-022-00823-4

23. Van Damme, W. (2022). Het Terug-naar-werktraject onder de coördinatie
van de Terug-naar-werkcoördinator in de uitkeringsverzekering voor
werknemers:
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemerswer…
Paginas/reintegratietraject.aspx#Uw_reintegratietraject_
via_de_preventieadviseur-arbeidsarts.

24. Van Den Berg TJ. et al., ‘The Influence of Psychosocial Factors at Work and
Life Style on Health and Work Ability among Professional Workers’. 2008;
Int Arch Occup Environ Health

25. Van Vuuren, T. (2012). Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om
beter te worden! Gedrag & Organisatie, 25(4).
https://doi.org/10.5117/2012.025.004.400

26. VDAB (2021, December 19). Re-integratie langdurig zieken via
uitzendwerk is te weinig bekend.. https://www.vdab.be/pers/re-integratielangdurig-
zieken-uitzendwerk-te-weinig-bekend

27. Veelaert, L. (2018). Waarom stijgt het aantal langdurig zieke werknemers.
https://www.domusmedica.be/sites/default/files/h47_04_17_Waarom%20
stijgt%20het%20aantal%20langdurig%20zieke%20werknemers.pdf

28. VIGeZ; Indicatorenmeting; 2015: ‘Verslag van de indicatorenmeting
2015 van het gezondheidsbeleid (tabak, voeding, beweging,
sedentair gedrag, mentaal welbevinden) in Vlaamse bedrijven’;
Auteur: Joeri Vannyvel

29. Vlaanderen Intern (2018, July 9). Re-integratiegesprek.
https://overheid.vlaanderen.be/personeel/loopbaan/reintegratiegesprek#:…
text=Neem%20de%20nodige%20tijd%20om,het%2
0personeelslid%20niet%20in%20vraag.

30. VOKA. (2023). Preventie en re-integratie van (langdurig) zieken.
Webinar - Preventie en re-integratie van (langdurig) zieken | Voka. (n.d.-
d). Voka. https://www.voka.be/activiteiten/preventie-en-re-integratie-vanlangdurig-
zieken

31. VOKA mei 2022. Paper De arbeidsmarkt is ziek. (n.d.). Issuu.
https://issuu.com/vokavzw/docs/editie_meipages?fr=sMWJiZjUwNDAxMDM

32. WIV; Belgische Gezondheidsenquête; 2014; Gisle L, Hesse E, Drieskens S,
Demarest S, Van der Heyden J en Tafforeau J.; Gezondheidsenquête
België, 2014. Rapport II – Leefstijl en Preventie; Operationele Directie
Volksgezondheid en surveillance, 2014; Brussel Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid; ISSN: 2032-9172 - Depotnummer. D/2010/2505/16 –
IPH/EPI REPORTS N° 2010/009

33. Wolvetang, S., Van Dongen, J. M., Speklé, E. M., Coenen, P., & Schaafsma,
F. (2022). Sick Leave Due to Stress, What are the Costs for Dutch
Employers? Journal of Occupational Rehabilitation, 32(4), 764–
772. https://doi.org/10.1007/s10926-022-10042-x
34. Zwetsloot, G., & Pot, F. (2004). The business value of health management.
Journal of Business Ethics, 55(2), 115–124.
https://doi.org/10.1007/s10551-004-1895-9

Universiteit of Hogeschool
Verpleegkunde in verkort traject voor niet-werkende HBO5/MBO4 verpleegkundigen
Publicatiejaar
2023
Promotor(en)
Thomas More Lier
Kernwoorden
Share this on: