Toelagen voor scripties

Sommige instellingen hebben geld veil voor studenten die een thesisonderzoek voer(d)en: 

  • Provincie Oost-Vlaanderen: 
    Universiteits- en hogeschoolstudenten kunnen een prijs in de wacht slepen als hun afstudeerscriptie gaat over Oost-Vlaanderen of één van haar bovengemeentelijke regio’s.
    De info over de voorwaarden vind je hier 
     
  • VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en het Zuiden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. De organisatie biedt reisbeurzen, financiële vergoedingen van € 1.000, aan voor studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool voor een verblijf van minstens één maand in één van de 54 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het verblijf maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een scriptie. Alle info op www.vliruos.be/reisbeurzen