De beoordeling

Heb je jou ooit al afgevraagd hoe jouw scriptie wordt beoordeeld door de promotoren en commissarissen? Dat gebeurt heus niet arbitrair: de keuze voor een 12, 15 of 18 moet duidelijk worden gemotiveerd.

Hier vind je een voorbeeld van een beoordelingsformulier voor een masterproef van een niet-nader genoemde Vlaamse hoger onderwijsinstelling:

Beoordelingsformulier masterproef