Over ons

De Scriptie vzw wil wetenschap dichter bij het grote publiek brengen en het werk van jonge wetenschappers meer bekendheid geven.

De Scriptie vzw streeft ernaar om:

 • wetenschap, techniek en innovatie te populariseren
 • de academische wereld en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen
 • scripties en ander werk van studenten en jonge onderzoekers aan hogescholen en universiteiten bij een breder publiek bekend te maken
 • studenten en jonge onderzoekers te wijzen op de mogelijkheden van een journalistieke carrière
 • een nauwelijks bestaand genre in de Vlaamse literatuur te stimuleren: de literaire non-fictie
 • de media te stimuleren om gebruik te maken van de kennis van studenten en jonge onderzoekers aan hogescholen en universiteiten.

Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
 


Geschiedenis

De Vlaamse Scriptieprijs en de Vlaamse Scriptiebank zijn oorspronkelijk initiatieven die het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw in 2002 in het leven riep. De Vlaamse Scriptieprijs groeide in drie jaar echter uit tot een begrip. Het verliet — samen met de Vlaamse Scriptiebank — het nest van het Fonds Pascal Decroos en werd een zelfstandig orgaan. Sinds 2005 wordt de Vlaamse Scriptieprijs georganiseerd door de Scriptie vzw. In 2007 werd de Scriptie vzw door de Vlaamse overheid opgenomen als structurele partner in het wetenschap(scommunicatie)beleid.

EVOLUTIE
De Vlaamse Scriptieprijs legde sinds 2002 een lange weg af en is intussen stevig verankerd in het Vlaamse academische landschap. Bij de eerste editie van de Vlaamse Scriptieprijs in 2002 stuurden zo'n 88 afstudeerders hun scriptie in. Sindsdien steeg het deelnemersveld gestaag tot ca. 500 à 600 deelnemers bij de jongste edities.

UITBREIDING 
De Vlaamse Scriptieprijs zette in de voorbije 17 jaar verschillende strategische partnerships op om z'n missie -sterke afstudeerwerken toegankelijk en bekend maken bij het brede publiek.

- PRIJZEN/PARTNERS

 • In 2003 gaat Scriptie vzw een samenwerking aan met Klasse, het maandblad voor onderwijs in Vlaanderen, voor de organisatie van de Klasseprijs. Via deze deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs worden waardevolle scripties m.b.t. pedagogie & onderwijs gepromoot en bekroond.
   
 • In 2008 starten Scriptie vzw en Agoria, de sectorfederatie van de technologische industrie, de Agoriaprijs op. Met deze nieuwe deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs plaatsen we STEM-onderzoeken in de kijker en promoten en belonen we specifiek creatief technologisch onderzoek van jonge wetenschappers(-in-spe).  

 • In 2009 slaan Scriptie vzw en het populair-wetenschappelijk tijdschrift Eos de handen in elkaar voor de organisatie van de Eosprijs, als deeprijs van de Vlaamse Scriptieprijs. Het doel: onderzoeken uit de harde wetenschappen helpen om de weg te vinden naar het brede publiek. 

 • In 2014 lanceert Scriptie vzw in samenwerking met het Departement internationaal Vlaanderen de Scriptieprijs 100 Jaar Groote oorlog om gedurende de herdenking van 100 Jaar Wereldoorlog I bachelor- en masterproeven over WOI in kaart te brengen en te bekronen. Het project liep in 2018 ten einde, samen met de herdenking 14-18.    

 • In 2016 roept Scriptie vzw,  samen met de Vlaamse hogescholen, de Bachelorprijs in het leven, als 4e en laatste deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs. Die onderscheiding bekroont de professionele bachelorproef die het meeste blijk geeft van een innovatief karakter, nieuwswaarde en een duidelijke inzetbaarheid in de praktijk

 • In 2016 verbreedt Scriptie vzw zijn doelgroep via de lancering van de Vlaamse PhD Cup ter promotie van sterk doctoraatsonderzoek in Vlaanderen. De wedstrijd daagt pas gedoctoreerden uit om met hun onderzoek naar buiten te treden door de kern van hun doctoraat uit de doeken te doen in een boeiende en verhelderende presentatie van slechts... 3 minuten.  

 • In 2018 lanceerde Scriptie vzw het tweetalige videoplatform Wetenschap Uitgedokterd / Science Figured Out, een afgeleide van de Vlaamse PhD Cup. Met Wetenschap Uitgedokterd haalt Scriptie vzw jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch over jouw onderzoek


- PERS

Om waardevolle scripties tot bij het brede publiek te brengen zette Scriptie vzw samenwerkingen op met verschillende media. Scriptie vzw telt volgende mediapartners: 

 • Klasse, het platform voor onderwijs in Vlaanderen, verbonden aan het Vlaamse Ministerie van Onderwijs
 • Eos, het populair-wetenschappelijk tijdschrift van Uitgeverij Cascade
 • Metro, het gratis dagblad uitgegeven door Mass Transit Media 
 • Engineeringnet.be, nieuwsportaal over engineering, technologie en wetenschap van Mainpress Nv 
 • Het persagentschap Belga

Via deze samenwerkingen zorgt Scriptie vzw op jaarbasis voor de publicatie van ruim 150 artikels over onderzoeken. 

Sinds 2013 zorgt Scriptie vzw ook voor de jaarlijkse uitgave van de Vlaamse ScriptieKrant (oplage: 25.000 exemplaren), waarin een aantal van de verschenen artikels worden gebundeld. Met een uitbreiding van de steun van de Vlaamse overheid werd de publicatie van de Vlaamse ScriptieKrant in 2017 uitgebreid naar een driemaandelijkse uitgave. Zo is de Vlaamse ScriptieKrant voortaan vier keer per jaar gratis te verkrijgen in alle openbare Vlaamse bibliotheken. Daarnaast verschijnt er jaarlijks ook nog één studenteneditie. Die is specifiek toegespitst op laatstejaarsstudenten, om hen aan te sporen aan de Vlaamse Scriptieprijs deel te nemen.


Ledenlijst

Raad van bestuur

Algemene vergadering

Dagelijkse werking

Administratie en dagelijkse werking


Statuten

Bekijk de statuten van Scriptie vzw hier: