Klasseprijs

Klasse

De redactie van Klasse, het multimediaal communicatieplatform voor onderwijs in Vlaanderen, deelt de bekommernis van de Vlaamse Scriptieprijs om aan waardevolle scripties meer aandacht te schenken.

De winnaar van de Klasseprijs ontvangt een reischeque ter waarde van 1.000 euro en het winnende eindwerk krijgt redactionele aandacht in de kanalen van Klasse.

Eindwerken met een onderwerp gerelateerd aan het onderwijs krijgen daarmee een dubbele kans op belangstelling. Het gaat om scripties die pedagogisch, agogisch of didactisch van aard zijn. Maar het mag ook breder, m.n. thesissen die een sociologische, sociaal-wetenschappelijke of psychologische invalshoek hebben, kunnen in aanmerking komen voor die Klasseprijs.

De deadline voor de inzendingen is 30 september 2018. Inschrijven voor de Klasseprijs gaat automatisch via je inschrijving voor de Vlaamse Scriptieprijs.

Criteria Klasseprijs

  • het onderwerp is gerelateerd aan onderwijs in de enge zin (pedagogisch, agogisch, didactisch), bv. pesten op school, nieuwe werkvormen in de klas, omgaan met hoogbegaafdheid, taalvaardigheid evalueren …
  • het onderwerp is gerelateerd aan onderwijs in de brede zin (sociologisch, sociaal-wetenschappelijk, psychologisch), bv. levenslang leren, de vrijetijdsbesteding van jongeren, het leesgedrag van tieners, opvoedingsproblemen in nieuwe gezinsvormen, de invloed van sport op leerresultaten …
  • de scriptie is de neerslag van onderwijsgerelateerd, sociaal, psychologisch of sociologisch veldonderzoek bij een van de doelgroepen leerkrachten, ouders, kinderen, jongeren.
  • de scriptie draagt bij tot meer inzicht en/of betere praktijk op het vlak van participatie van leerkrachten, leerlingen, ouders in onderwijs; preventie van probleemgedrag en/of actief burgerschap i.v.m. opvoeding en onderwijs.
  • Criteria voor de vorm van het artikel: het artikel zet wetenschappelijke taal om in een tekst die toegankelijk is voor een breed publiek, eventueel van één van de doelgroepen leerkrachten, ouders, kinderen, jongeren.

Erelijst