Bekijk de videopresentatie van VSP-genomineerde Jop Van der Auwera

Scriptie

In zijn thesisonderzoek nam Jop Van der Auwera het pestgedrag van zo'n 1.800 Vlaamse en Brusselse jongeren uit het secundair onderwijs onder de loep. Hij merkte daarbij dat allochtone jongeren vaker slachtoffer, dader én getuige zijn van pesten dan autochtone jongeren.
 
Jop behaalde met zijn scriptie zowel een nominatie voor de Vlaamse Scriptieprijs als de uiteindelijke eindwinst in de Klasseprijs, de deelprijs voor onderwijsscripties. 

Lees Jops scriptie: http://scriptiebank.be/scriptie/2016/de-verschillen-tussen-autochtonen-en-allochtonen-aangaande-slachtoffer-en-daderschap

Video: Gieljan Van Goethem (www.redhorse.tv)
Grafische uitwerking: Jojanne Hopmans (www.hetpostkantoor.be)