Bruzz publiceert artikel over Stijn Segers' scriptie

Scriptie

 

© CC
© CC

Stedenbouwkundige Stijn Segers studeerde in 2016 met zijn scriptie ‘De sociaal-geografische spreiding van betaalbare woningen in Brussel’ af aan de VUB. De Brusselse nieuwswebsite Bruzz.be viste zijn afstudeerwerk op uit onze scriptiebank en schreef er een interessant artikel over.  

De wachtlijsten voor sociale woningen en de stijgende huurprijzen, in combinatie met een steeds armer wordende bevolking, swingen steeds meer de pan uit in Brussel. De laatste twintig jaar groeiden er daarom opvallend veel alternatieve wooninitiatieven om mensen met een laag inkomen toch aan een woonst te helpen.  Stedenbouwkundige Stijn Segers bracht deze sociale woningen in kaart en onderzocht ook de verschillende actoren die een rol spelen in de sociale huisvesting.

 

Privéwoningen


Stijn Segers: “Veel organisaties hebben slechts enkele woningen in bezit hebben, waardoor het niet rendabel is om zelf in te staan voor het beheer en de verhuur ervan.” Om dit te verhelpen verschenen onder andere de 22 sociale verhuurkantoren (SVK’s) op het toneel. Dat zijn organisaties die privéwoningen verhuren aan arme mensen. Om dat te kunnen doen, krijgen ze subsidies van de Brusselse overheid.

De overheid zou een huurtoelage kunnen invoeren zodat meer gezinnen toegang krijgen tot de private huurmarkt.

De SVK’s spelen een cruciale rol in Brussel: Er staan ongeveer 45.000 gezinnen op de wachtlijst voor sociale woningen. De sociale verhuurkantoren halen de druk wat van de ketel: zij kunnen vandaag rond de 4.000 woningen aanbieden in Brussel.

Maatregelen
Segers: “De zesde staatshervorming maakt het sinds 1 juli 2014 bovendien mogelijk voor de gewesten om zelf wetten en regels op te stellen met betrekking tot de private woonmarkt. Dit geeft het Brussels Gewest voor het eerst de kans om een beleid te voeren dat aangepast is aan de Brusselse realiteit. Het is nu afwachten welke maatregelen er genomen zullen worden. Zo zou de overheid bijvoorbeeld een soort huurtoelage kunnen invoeren zodat meer gezinnen toegang krijgen tot de private huurmarkt.”

De integrale thesis van Stijn Segers, onder begeleiding van Prof. Dr. Michael Ryckewaert, kan je lezen in de scriptiebank.

Het artikel van Bruzz kan je lezen op hun website.

Lees de scriptie hier