Eveline Bassez: genomineerde Klasseprijs 2017

Artikel

Op 18 december maken we in Gent de winnaars van Vlaamse Scriptieprijs en van de deelprijzen bekend. In aanloop naar de uitreiking stellen we de kandidaten aan de hand van vijf vragen aan u voor. Vandaag: Eveline Bassez - genomineerd voor de Klasseprijs.

Eveline BassezEVELINE BASSEZ

Bachelor in het kleuteronderwijs – Arteveldehogeschool Gent

Scriptie "Beeldend werken ASSnders bekeken"

In haar scriptie reikt Eveline Bassez kleuterleerkrachten tips en handvaten aan om beeldend te werken met kinderen met een autismespectrumstoornis. Lees meer: “Beeldend werken ASSnders bekeken”

 

Ik deed dit onderzoek niet louter voor mezelf of voor mijn promotor, maar voor iedereen die werkt met kinderen met een autismespectrumstoornis.

Waarom koos je voor dit scriptieonderwerp? 
Ik wist al heel snel dat ik iets wou doen rond het M-decreet. Een brandend actueel en veelbesproken item, maar helaas ook gehuld in veel onwetendheid en af en toe een fabeltje. Op het moment dat ik mijn bachelorproef begon te schrijven was het Type 9-onderwijs net 1 jaar in voege, tijd dus om even onder de loep te nemen hoe het daar aan toe gaat en wat onderwijzers én kinderen in het gewoon en buitengewoon onderwijs er uit kunnen leren. Ik spitste mij daarbij toe op beeldend werken. Enerzijds omdat er in een doorsnee kleuterklas gigantisch veel aan beeldend werken wordt gedaan, anderzijds omdat er reeds tal van onderzoeken en boeken werden geschreven over bijvoorbeeld taal of communicatie in het kader van ASS maar nog niets over beeldend bezig zijn. Letterlijk een gat in de onderwijsmarkt!

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?
Het mooiste moment tijdens het schrijven van mijn scriptie was ongetwijfeld het vastleggen van de resultaten van mijn praktijkonderzoek. Door een grondige literatuurstudie, opleiding, verdieping en gesprekken met leerkrachten én leerlingen kwam ik tot een aantal obstakels en handvaten. Die omzetten in concrete praktische tips leidde er bijvoorbeeld toe dat ik in de praktijk met kinderen aan de slag ging die een afkeer hadden van tactiel werken, maar onder mijn begeleiding zichtbaar genoten met hun handen in het scheerschuim. De leerkracht doet ertoe!

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek? 
Het moeilijkste onderdeel van mijn bachelorproef was de output. Ik wilde dit onderzoek niet louter voor mezelf of voor mijn promotor doen, maar voor iedereen die werkt met kinderen met een autismespectrumstoornis. Daarom wou ik niet stoppen bij een mooi ingebonden artikel om in te dienen. Ik probeerde een matrix, een folder ... maar vond dit frustrerend genoeg niet afdoende als resultaat. Ik maakte daarom een website met concrete tips in verstaanbare taal. Geen ellenlange uitleg waarvoor leerkrachten geen tijd hebben om die te lezen, maar bruikbare mogelijkheden om mee aan de slag te gaan.
Het is echter niet 'af'. Ik wil verder, meer. Mijn tips zijn niet zaligmakend. Voeg ik nog een forum toe waarbij begeleiders elkaar kunnen helpen? Nieuws en weetjes? Citaten uit de boeken die ik las? Een neerslag van mijn volledige onderzoek? Wordt het dan niet 'te veel'?

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?
In mijn onderzoek ondervond ik dat veel onderwijzers, ouders én kinderen op dezelfde obstakels stootten bij het beeldend werken in het kader van ASS. Door middel van mijn thesis en de handvaten die ik erin aanreik, besparen leerkrachten en betrokkenen zich een hoop frustratie en komen zo sneller tot wat er écht toe doet: een stapje vooruit in het kind zijn ontwikkeling. Dat is dan ook het uiteindelijke doel van ons onderwijs: het kind helpen in zijn ontwikkeling, niet enkel op vlak van taal en rekenen, maar ook qua zelfstandigheid en creativiteit.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?
Momenteel ben ik aan het werk als kleuterleidster van een classe unique op Freinetschool De Harp in Gent. Een mooie klas met jongste en oudste kleuters, kleuters met en zonder beperking, en alles daartussen in.
Daarnaast ben ik mama van een zoon met een autismespectrumstoornis en een dochter met een fysieke beperking. Ik blijf bijleren over alles wat met ASS te maken heeft en ben ook bestuurslid van Schildklierorganisaties Nederland.
Als ik even mag dromen, zou ik graag nog verder werken aan mijn bachelorproef en als coach, ondersteuner of leerkracht aan de slag gaan bij kinderen met ASS. Want misschien is onze (normale?) blik op de wereld niet de enige.

Share this on: