Frank de Jong: genomineerd voor de Bachelorprijs 2017

Artikel

Op 18 december maken we in Gent de winnaar van Vlaamse Scriptieprijs en van de deelprijzen bekend. In aanloop naar de uitreiking stellen we de kandidaten aan de hand van vijf vragen aan u voor. Vandaag: Frank de Jong - kanshebber voor de Bachelorprijs. 

Frank de jong
©David Legreve

FRANK DE JONG

Bachelor in de Verpleegkunde - Odisee Hogeschool

Scriptie "Crisisdata rapportering vanuit een eenvoudig patiëntendossier" 

de Jong ontwikkelde in het kader van zijn eindwerk een eenvoudig patiëntenformulier om de meest voorkomende klachten, diagnoses, etc. te registreren en te verwerken in humanitaire crisissituaties. Die verwerking is nodig in de eerste hectische fase na zo’n crisis. In die periode is er immers een overrompeling waardoor het ontbreekt aan gedetailleerde en gestructureerde registratie en rapportage terwijl er nood is aan informatie over klachten, diagnoses en verstrekte zorg om bijvoorbeeld de uitbraak van ziektes tijdig te kunnen opmerken. Lees meer “Crisisdata rapportering vanuit een eenvoudig patiëntendossier

Waarom koos je voor dit scriptieonderwerp?     
Tijdens een humanitaire interventie in de Filipijnen (Tyfoon Haiyan, 2013) werd me duidelijk hoe veel werk het was om vanuit een eenvoudig veldhospitaal in geteisterd gebied aan een minimale crisisdata behoefte van een gezondheidsinstantie te voldoen (de Jong is al tien jaar humanitair vrijwilliger, onder meer als logistiek ondersteuner bij het Belgische hulpverleningsteam B-Fast nvdr). Daarbij viel op dat de slachtoffers slechts mondeling in het Engels werden geïnformeerd over hun gezondheidstoestand en verstrekte zorg. Na de missie ontbrak een gedetailleerd overzicht van verstrekte zorg en middelen. Toen ik hoorde dat de Wereldgezondheidsorganisatie werkte aan een nieuwe 'minimal data standard' wilde ik voor mijn eindwerk een instrument ontwikkelen dat minstens in dat nieuwe formaat zou rapporteren.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?    
Het mooiste moment was tijdens een ‘namiddagsessie’ met Dr van Berlaer (die eigenlijk altijd diep in de nacht eindigden) toen bleek dat we de volledige wetenschappelijk onderbouwde lijst van mogelijke klachten, diagnoses en verstrekkingen op één A4-blad konden onderbrengen en het haalbaar werd om zowel de gezondheidsinstanties, het slachtoffer, het medisch team als de wetenschap van relevante informatie te voorzien.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?     
Het moeilijkste moment heb ik ervaren toen mijn promotor Dr van Berlaer aantoonde dat de exodus van Syrische vluchtelingen naar het Maximiliaanpark in Brussel exact hetzelfde verloop en resultaat kende als de andere humanitaire rampen in ons onderzoek (aardbeving, tyfoon, burgeroorlog en explosie wapendepot). De realisatie dat er op wandelafstand van mijn werk een effectieve humanitaire ramp had plaats gevonden, zonder dat destijds te beseffen, was ronduit confronterend.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?    
Dit eindwerk toont aan dat met een sterk datamodel en eenvoudige middelen zelfs onder tijdsdruk en in extreme omstandigheden een duidelijk taalonafhankelijk beeld gevormd kan worden van de gezondheidstoestand, verstrekte hulp en noden van een individu of populatie. Het bewijst ook dat een papieren formulier prima kan dienen als invoermedium voor crisisdata.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?
Overdag werk ik nog altijd als freelance analist-programmeur bij een federale overheidsdienst in Brussel en elke woensdagnacht op de ziekenwagen van de brandweer in Heist-op-den-Berg, sinds kort dus als verpleegkundige. Op vrije momenten mag Brandweer Rivierenland me oproepen voor dringende interventies.

Sinds het behalen van mijn verpleegkundig visum werk ik een halve dag per week als vrijwilliger voor Dokters van de Wereld aan het Maximiliaanpark in Brussel. Binnenkort komen daar avondconsultaties aan de daklozenopvang en aan het Centraal Station bij.

Dit jaar hoop ik ook het theorieluik van de vervolgopleiding 'BNB intensieve zorg en spoedgevallenzorg' af te ronden. Later zou ik nog graag 'postgraduaat rampenmanagement' of 'tropische geneeskunde voor verpleegkundigen' willen behalen.

Ik werk samen met mijn promotor Dr van Berlaer nog altijd verder aan de ontwikkeling van het crisidata-formulier en het achterliggende systeem en we zouden het graag globaal in de praktijk toegepast zien worden.