“Gemeentes moeten zich inzetten voor bijen”

Scriptie

"Bijen zijn belangrijke bestuivers van planten die wij eten."Bijen, die voor een deel verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van inheemse planten, sterven steeds meer uit in Vlaanderen. Om de sterfte tegen te gaan, stelde ex-studente groenmanagement Coralie Lagae (VIVES) een criterialijst op waardoor gemeentes weten waar ze nog een tandje kunnen bijsteken.

‘Als de bij van de aardbodem verdwijnt, heeft de mens nog maar vier jaar te leven.’ Het is een uitspraak uit 1901 van Maurice Maeterlinck. De bijen zijn in ons land nog niet verdwenen, maar het gaat niet goed met hen. Cursussen om imker te worden zijn dan wel populair, toch ging de bijenpopulatie er laatste jaren op achteruit in Vlaanderen. Door de verstedelijking is er een tekort aan voedsel en nestgelegenheid. Daarnaast zorgt de besmetting met de varroamijt voor bijensterfte. Ook het gebruik van pesticiden en klimaatverandering spelen een rol.

Ongeveer 35 procent van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van natuurlijke bestuiving

Bijen zijn belangrijk voor onze biodiversiteit. Zo zijn ze belangrijke bestuivers van planten die wij eten en zijn daarnaast ook nog van groot belang voor de voortplanting van inheemse planten. Ongeveer 35 procent van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van natuurlijke bestuiving.

Criterialijst
Coralie Lagae: "De groene ruimte in steden kan heel wat aan bijen bieden. Het is belangrijk dat er een juist beheer wordt toegepast en dat er interessante planten aanwezig zijn.” Om aan dit groenbeheer iets te doen hebben gemeentes advies en kennis nodig over de materie. Daarom heeft Lagae een criterialijst bedacht. "Hierin worden alle aspecten omtrent voedselaanbod, nestgelegenheid, nestmateriaal en sensibilisatie bevraagd. Via een score kan men nagaan welke acties de gemeente moet ondernemen. Wanneer ze te laag scoren op een bepaald gebied is dit een teken om een tandje bij te steken”, aldus Lagae.

Zandheuvels
Maar wat kunnen de gemeentes dan specifiek doen? Lagae: “Een aanpassing in het openbaar groen moet zorgen voor diverse plantengemeenschappen die zorgen voor een continue bloei. Op die manier kunnen bijen blijven bestuiven. Onbebouwde bodems kunnen verder ontwikkeld worden voor de bijen en er kan nestgelegenheid zoals zandheuvels gecreëerd worden. “Daarnaast moeten we het grote publiek sensibiliseren. Dit kan door campagnes op het getouw te zetten om mensen met tuinen op het belang te duiden van natuurlijke tuinen voor bijen.  Ook de overheid kan een steentje bijdragen. Zo kan ze bijvoorbeeld locaties voorzien voor bijenkasten.”

Coralie Lagae doet dit jaar mee met de Vlaamse Scriptieprijs. Wil jij ook kans maken op 2.500 euro en heel wat persaandacht? Schrijf je dan in op: www.scriptieprijs.be

Bijenartikel Metro


Dit artikel verscheen in Metro.

Coralie Lagae schreef haar thesis onder begeleiding van Bregt Roobroeck.

De integrale thesis kan je  in de scriptiebank terugvinden.

Lees de scriptie hier