“Hoe meer terrorismenieuws mensen consumeren, hoe meer ze terrorisme gaan dramatiseren”

Scriptie

De invloed van terrorismenieuws Nieuwsberichten over terrorisme zorgen voor meer angst en "overdramatisering." Dat stelt Lennart Tobback verbonden aan het Instituut voor Mediastudies (KU Leuven) op basis van zijn scriptieonderzoek bij 700 mensen tussen 16 en 30 jaar.

Lennart Tobback: “Slechts een klein percentage van de bevolking wordt direct geconfronteerd met terrorisme. Om hier een beeld over te vormen zijn ze dus afhankelijk van hoe de media terrorisme afbeelden.” Daarom onderzocht hij de invloed van het terrorismenieuws op de angst bij Vlamingen voor terrorisme en het overdramatiseren ervan. Vooral dit laatste is nog niet vaak onderzocht. Met overdramatiseren bedoelt hij onder andere het herkauwen van gebeurtenissen en het uitvergroten van de terroristische dreiging. Daarnaast ging hij na of deze twee invloed hadden op de attitude ten opzichte van moslims en vluchtelingen. Om dit allemaal te bestuderen schotelde hij 700 deelnemers tussen de 16 en de 30 jaar een survey voor van ongeveer 40 minuten.

Vrouwen
“Er waren wel enkele opmerkelijke resultaten. Zo stelde ik vast dat er een duidelijk verschil is tussen mannen en vrouwen bij de reactie op terrorisme. Vrouwen rapporteerden een significant hogere angst en overdramatiseerden terrorisme meer dan mannen. Ook de nieuwsconsumptie van terrorisme via Facebook zorgde voor een fel verhoogde angst bij zowel mannen als vrouwen. Hoe meer terrorismenieuws mensen consumeren, hoe meer ze terrorisme gaan dramatiseren”, aldus Tobback.

Facebook verhoogt de angst op terrorisme

De nieuwsconsumptie speelt ook een rol bij de houding van Vlamingen tegenover moslims en vluchtelingen in het algemeen. Terrorismenieuws via televisie verhoogt de angst. Die angst zorgt op zijn beurt dan weer voor een negatievere houding ten opzichte van moslims en vluchtelingen. Ook de angst om zelf slachtoffer te worden van terrorisme zorgt voor een negatievere attitude ten opzichte van deze groep. Daarnaast hangt die houding ook samen met de angst dat een familielid slachtoffer wordt van terrorisme.

Maatschappelijke rol
De bevindingen werpen de vraag op hoe de media hun maatschappelijke rol als informatieverstrekker uitoefenen. Tobback: “Het verspreiden van een negatieve houding ten opzichte van moslims en vluchtelingen lijkt niet tot die rol te behoren. Dit onderzoek wil bijdragen aan het debat over de manier waarop nieuwsmedia over terrorisme verslag geven en de gevolgen ervan.”

Lennart Tobback neemt deel aan de Vlaamse Scriptieprijs 2017. Stuur ook jouw scriptie in voor de editie van dit jaar en maak kans op 2.500 euro en een artikel in Metro.


Dit artikel verscheen in Metro.

Lennart Tobback schreef zijn thesis onder begeleiding van professor Leen d'Haenens.

De integrale thesis kan je  in de scriptiebank terugvinden.

Lees de scriptie hier

Artikel Metro