Holebi’s en transgenders lopen meer risico op suïcidaal gedrag

Scriptie

Holebi’s en transgenders kampen regelmatig met zelfdodingsgedachten en ondernemen meer zelfmoordpogingen dan hetero’s. Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve (UGent) onderzochten de beweegredenen in hun masterproef.

“Met zo’n drie zelfmoorden per dag zit Vlaanderen anderhalf keer boven het Europese gemiddelde. Bij Vlaamse holebi’s en transgenders, de zogeheten LGBT-groep, zijn de cijfers nog schrijnender. Uit recent onderzoek blijkt dat één op de vier holebi’s een poging tot zelfdoding heeft ondernomen”, aldus Missiaen en Seynaeve. Voor hun thesis in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering gingen ze na hoe het komt dat holebi's en transgenders zo gevoelig zijn voor suïcidaal gedrag.

Steun van minister-president BourgeoisMozaiek selfie-actie
“Suïcidaal gedrag is altijd een complex samenspel van diverse neurobiologische, psychologische en sociale factoren. Maar uit ons onderzoek kwamen enkele risicofactoren naar boven die het risico specifiek voor holebi’s en transgenders verhogen”, aldus de onderzoekers. Zij wisten liefst 656 holebi’s en 248 transgenders ouder dan 16 jaar te strikken voor hun studie. Om hun onderzoek te promoten spoorden ze mensen aan om een selfie met de hand op het hart te nemen en te delen via sociale media. “De actie verspreidde zich als een lopend vuurtje en zelfs BV’s als William Boeva en Geert Bourgeois namen eraan deel.”

Moeder als sleutelfiguur  
Uit de bevraging bij die 904 respondenten bleek dat passief omgaan met negatieve gevoelens of gedachten een belangrijke risicofactor is voor suïcidaal gedrag. Zo vragen LGBT’s niet snel hulp en praten ze moeilijk over hun problemen. Daarnaast speelt de confrontatie met holebifoob of transfoob geweld, waarmee zo’n 2 op de 3 holebi’s en liefst 3 op de 4 transgenders te maken hebben, een rol. Ook deze factor gaat gepaard met een verhoogde kans op het ondernemen van zelfmoordpogingen. Opvallend is ook de rol die de moeder speelt: een negatieve reactie van hun moeder op hun geaardheid of genderidentiteit brengt heel wat teweeg bij holebi’s en transgenders. Zo lag het risico op zelfmoordpogingen hoger bij homo-en biseksuele mannen waarvan de moeder afkeurend reageerde. 

Missiaen en Seynaeve wilden met hun onderzoek de overheid aansporen om meer in te zetten op zelfmoordpreventie bij deze groep mensen. Dat zal ook gebeuren. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen kondigde recent aan het Vlaams Actieplan tegen suïcide te zullen uitbreiden om zelfdoding bij holebi’s en transgenders terug te dringen.  

Lees de scriptie hier

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be

Dit artikel verscheen in Metro 

Metro-artikel