Imke Kint, genomineerde Klasseprijs 2016

Artikel

Met de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs nadert ook de ontknoping van de Klasseprijs. We zetten de vijf genomineerden graag in de kijker. Vandaag: Imke Kint. 

Imke Kint
Imke Kint (Master in het Sociaal Werk - Universiteit Gent)
Scriptie "Het welbevinden van de jongste kleuters tijdens de middagpauze in het kleuteronderwijs"

Een scriptie schrijven doe je niet alleen. Met veel steun van familie en vrienden en met een promotor die in mij geloofde en wiens kritische inzichten mij konden blijven inspireren, begon ik te geloven in mezelf en mijn eigen scriptie, en kon ik ontzettend veel bereiken. Zie mij hier nu staan.

De scriptie
Imke Kint "De laatste jaren is er veel aandacht voor de kwaliteit van voorzieningen voor jonge kinderen. Toch is de middagpauze in het kleuteronderwijs een niemandsland. In mijn scriptie ging ik na hoe het met de jongste kleuters (2,5 – 3 jaar) gaat tijdens de middagpauze. Het onderzoek bracht de organisatie van de middagpauze in kaart, en het welbevinden werd met behulp van het zelfevaluatieinstrument ZiKo geobserveerd bij 65 kinderen in tien scholen. Beiden (organisatie en welbevinden) werden met elkaar in verband gebracht om na te gaan waarom op sommige scholen kleuters zich beter voelen dan op ander andere scholen."

"De jongste kleuters beleven de middagpauze op verschillende manieren. Sommigen voelen zich goed, zijn ontspannen en komen tot rust. Anderen zijn eerder afwezig en voelen zich niet zo goed. Dat hangt niet alleen af van wie de kleuters zijn, maar ook van hoe de middagpauze is opgevat. Het onderzoek toont aan dat de middagpauze van vandaag niet altijd aangepast is aan de behoeften van de jongste kleuters. We zitten met een constructiefout in het kleuteronderwijs. Meer en meer kinderen blijven op school eten, en ook de jongste kleuters blijven vaak een hele dag. Dit heeft zijn weerslag. Ongeveer één op tien kinderen is ’s middags te vermoeid om zich nog goed te voelen om te eten en te spelen. Van geeuwen en in de ogen wrijven tot een volledige overgave aan Klaas Vaak. Toch zien we dat het slapen van de allerkleinsten vaak nog geen vaste plaats heeft op school. Scholen krijgen amper middelen, en moeten zich behelpen. Dat is vreemd, en zou niet mogen. Als samenleving kan je immers geen maximale kleuterparticipatie op jonge leeftijd nastreven en daarbij geen extra zorg voor de jongste kleuters voorzien."  

In haar scriptie komt Kint tot het besluit dat de middagpauze wel degelijk een belangrijk uur is in een schooldag van een kleuter. "Net daarom is het belangrijk om de middagpauze niet als overgebleven tijd te beschouwen, maar te verduidelijken wat we er belangrijk aan vinden en wat de middagpauze precies betekent voor kinderen, ouders, de school en de samenleving."

Lees meer "De middagpauze ... de vergeten uithoek van het kleuteronderwijs?"

Scriptie schrijven
"Na mijn stage bij VBJK, een expertise- en innovatiecentrum voor opvoeding en kinderopvang, wist ik zeker dat ik onderzoek wou voeren naar de opvoeding en opvang van jonge kinderen. Om mijn onderzoeksonderwerp te verfijnen stelde mijn promotor voor om een verkennende observatie te doen in kleuterscholen. Door deze eerste kennismaking met de onderwijspraktijk heb ik mij kunnen vastbijten in het onderwerp van mijn scriptie. Ik heb een boeiende weg afgelegd doorheen de onderzoekswereld en het veld van Early Childhood Education and Care."

"Het was de bedoeling om met deze scriptie een advies uit te brengen over de organisatie van de middagpauze in het kleuteronderwijs. Of toch beleidsmakers en kleuterscholen mee te krijgen in het verhaal van de middagpauze en de probleemconstructie ervan bespreekbaar te maken. Dat enkele scholen het advies ook hebben gevolgd en van de middagpauze een agendapunt hebben gemaakt, vond ik echt leuk. Dat het onderwerp van mijn scriptie bovendien ettelijke maanden na datum van indienen brandend actueel is, geeft enorm veel voldoening."

"Kort dit nog. Een scriptie schrijven doe je niet alleen. Met veel steun van familie en vrienden en met een promotor die in mij geloofde en wiens kritische inzichten mij konden blijven inspireren, begon ik te geloven in mezelf en mijn eigen scriptie, en kon ik ontzettend veel bereiken. Zie mij hier nu staan."

Leven na de scriptie
"In november ben ik aan de slag gegaan als brugfiguur in de gemeente waar ik onderzoek heb gevoerd. Het onderwerp van mijn scriptie blijft me nauw aan het hart liggen, en  zal mij ook niet meer loslaten. Ik blijf een grote voorstander van het pleidooi om “zorg” én “leren” een even grote plaats te geven in het kleuteronderwijs. En ondertussen blijf ik ook sterk geloven in de grote kansen voor jonge kinderen."