Jasper De Cnuydt: genomineerde Klasseprijs 2017

Artikel

Op 18 december maken we in Gent de winnaar van Vlaamse Scriptieprijs en van de deelprijzen bekend. In aanloop naar de uitreiking stellen we de kandidaten aan de hand van vijf vragen aan u voor. Vandaag: Jasper De Cnuydt - kanshebber voor de Klasseprijs. 

Jasper De CnuydtJASPER DE CNUDYT

Master in de Pedagogische Wetenschappen - Universiteit Gent

Scriptie "Intiem burgerschap. Virtuele etnografische analyse van een onlinegemeenschap omtrent holebi-jongeren."

Via de analyse van een online forum en aan de hand van interviews met holebi-jongeren schetst Jasper De Cnuydt een beeld van hun ervaringen in onze “heteronormatieve samenleving”. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd bij de opvoeding, maar ook in ons onderwijs om te verzekeren dat elke jongere de kans krijgt zichzelf te ontdekken en te ontplooien. Lees meer “De roze muis in de massa

We gaan ervan uit dat het onderwijs 'volwaardige' burgers maakt van kinderen en jongeren. Thema's zoals seksualiteit, relatievorming en genderidentiteit blijven echter onbesproken.

Waarom koos je voor dit scriptieonderwerp?     
Vooral vanuit mijn eigen ervaring als holebi. Doorheen mijn schoolcarrière werd ik wel geconfronteerd met een aantal negatieve situaties. Deze waren vooral het gevolg van de heersende 'norm' in het onderwijs. Vanuit deze frustratie en onbegrip is eigenlijk mijn interesse in dit thema beginnen groeien. Ik zag dan ook mijn kans om dit als onderwerp te nemen voor mijn masterproef. Zoals de alternatieve titel beschrijft, voelde ik mij als effectief een roze muis in de massa.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?    
Misschien een onverwacht antwoord, maar ik vond het hele proces van de masterproef een mooi moment. Dit was mijn eigen onderwerpkeuze die ik heb voorgelegd aan mijn promotor. Deze werd door hem gelukkig positief ontvangen, waardoor ik aan de slag mocht. Ik veronderstel dat op deze manier mijn motivatie een pak hoger kwam te liggen dan sommige van mijn medestudenten. Velen zagen er iet wat tegenop om aan hun masterproef te beginnen. Ik kan dan ook wel zeggen dat het mooiste moment het schrijven van de masterproef zelf was.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?     
Hoewel de methodologie eenvoudig lijkt, namelijk het analyseren van het forum, werd het toch moeilijk om te schipperen tussen de rol als onderzoeker en als holebi. Door mijn eigen ervaringen heb ik er bewust voor gekozen om deze niet te delen op het forum. Op deze manier konden de discussies zo natuurlijk mogelijk blijven. Echter werd na het lezen van de discussies op het forum en de afgenomen interviews wel duidelijk dat er nog geen grote veranderingen waren gebeurd in het onderwijs. Om de een of andere reden werd (holebi)seksualiteit nog steeds verborgen gehouden. Dit zorgde voor wat teleurstelling bij mezelf, omdat ik niet begreep waarom het onderwijs deze taak niet op zich neemt.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?    
Vooral voor de relevantie in het hedendaagse maatschappelijke debat. Momenteel wordt er veel aandacht gegeven aan thema's zoals seksualiteit en gender. Waardoor men vaak de illusie opwekt dat er veel (sociale) instituten bestaan waar deze personen naartoe kunnen met vragen en om hulp kunnen vragen. Mijn onderzoek toont echter het omgekeerde aan. Men mag niet vergeten dat het onderwijs nog steeds een vast systeem is waar iedereen mee in contact komt. Hoewel wij goed onderwijs afleveren, merk je dat er op het gebied van sociale, seksuele en relationele vorming toch wat ontbreekt. Wij gaan ervan uit dat het onderwijs 'volwaardige' burgers maakt van kinderen en jongeren. Thema's zoals seksualiteit, relatievorming en gender(identiteit) blijven echter onbesproken. Terwijl mijn onderzoek en de verwachtingen van de maatschappij de rol van het onderwijs wel centraal plaatst.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?
Momenteel maak ik een combinatie tussen werk en studeren. Na afloop van mijn masterproef was mijn interesse in het onderwerp alleen maar groter geworden. Hierdoor ben ik gestart met de interuniversitaire master gender en diversiteit. Op deze manier kan ik mij nog meer verdiepen in deze thema's en een combinatie maken met mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen. Daarnaast ben ik bezig met werkervaring op te doen door te werken aan de Universiteit Gent. Om ervoor te zorgen dat de kloof met de arbeidsmarkt kleiner wordt.