Lies Cokelaere (Arteveldehogeschool) wint Klasseprijs 2017

Artikel

Lies CokelaereLies Cokelaere is de winnaar van de Klasseprijs 2017 voor de beste onderwijsscriptie van Vlaanderen. Haar onderzoek over schooluitstappen in een context van superdiversiteit kon de jury het meeste overtuigen. "Een erg relevante thesis die nauw aansluit bij de onderwijsactualiteit", aldus Hans Vanderspikken, hoofdredacteur van Klasse.

Cokelaere liep voor haar Bachelor na bachelor-opleiding Zorgverbreding en Remediërend leren vrijwillig stage in een multiculturele school in Gent. Ze stelde er vast dat wat leerlingen niet deelnemen aan de meerdaagse schooluitstap. Dat zorgde voor onbegrip en frustratie bij de leraren en ongemakkelijkheid bij de thuisblijvers. Haar stageschool heeft nochtans gedreven leraren, die zich dagelijks inzetten voor een superdivers doelpubliek dat veel zorg vraagt. En toch leek er ruis te zitten op de verbinding tussen ouders en school. Dat triggerde Cokelaere voor haar bachelorproef. "Ik vroeg mij af waar die terughoudendheid bij ouders lag om hun kinderen mee te sturen. Maar ook: wat doet dit met de loyaliteiten van de kinderen? En wat ervaren de leraren? Ik wou nagaan hoe de school en de ouders elkaar tegemoet kunnen komen om dit probleem aan te pakken." 

Ouders en scholen moeten naar elkaars verwachtingen kijken
Laureate Lies Cokelaere

Aanspreekpunten
Via praktijkonderzoek en gesprekken met leerkrachten, leerlingen, het schoolteam en enkele experts kwam Cokelaere tot verschillende concrete acties. "Voor leerlingen moet een school bereid zijn om na te denken over eventuele aanpassingen voor specifieke leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het toelaten van telefonische contacten tussen ouder en kind tijdens de uitstap. Naar de ouders toe is het belangrijk dat de school hen zo concreet mogelijk informeert over de uitstap. Zo moeten zij aanspreekpunten hebben en moet er gekeken worden naar elkaars verwachtingen."

Voor de school zelf is het belangrijk dat ze rond die meerdaagse uitstappen een visie ontwikkelt die gedragen wordt door het schoolteam. "Zo kan het bijvoorbeeld helpen voor de ouders en de leerlingen om de ouders mee te nemen op uitstap als lid van de kookploeg. Dit heeft echter enkel kans op slagen wanneer het schoolteam zich daar ook kan in vinden", aldus Cokelaere. 

Cokelaere wil met haar bachelorproef leraren door een andere bril laten kijken
De Klasse-jury

Mindshift
Al haar bevindingen koppelde ze op een teamvergadering op haar stageschool terug naar het volledige schoolteam. Zo wil ze een mindshift realiseren en de school op weg zetten naar een nieuwe visie rond meerdaagse uitstappen. Dit viel ook de Klasse-jury op: "Cokelaere wil met haar bachelorproef leraren door een andere bril laten kijken en helpt scholen hun omgaan-met-elkaar-beleid vorm te geven." Lies Cokelaere combineerde haar studies en het werken aan haar scriptie met het opvoeden van haar drie jonge kinderen én met een job als justitieassistent. Zij wint een reischeque van 500 euro. Bovendien zal de redactie van Klasse haar eindwerk ook via de Klasse-kanalen verder belichten.

Lees meer over de scriptie van Lies Cokelaere

Lees het juryverslag van Klasse