Lies Cokelaere: genomineerd voor de Klasseprijs 2017

Artikel

Op 18 december maken we in Gent de winnaar van Vlaamse Scriptieprijs en van de deelprijzen bekend. In aanloop naar de uitreiking stellen we de kandidaten aan de hand van vijf vragen aan u voor. Vandaag: Lies Cokelaere - kanshebber voor de Klasseprijs. 

Lies CokelaereLIES COKELAERE

Bachelor na Bachelor in het onderwijs: Zorgverbreding en Remediërend leren - Arteveldehogeschool Gent

Scriptie "Meerdaags: allesbehalve alledaags. Het afstemmen van het schoolperspectief op het gezinsperspectief rond meerdaagse schooluitstappen in een context van superdiversiteit."

Wanneer Lies Cokelaere tijdens haar stage in een multiculturele school merkt dat liefst 16 van de 44 schoolkinderen niet meegaan op een vijfdaagse schooluitstap naar De Haan, trekt ze op onderzoek uit. Waar ligt de terughoudendheid bij ouders om hun kinderen mee te sturen? Hoe staan de leerlingen daartegenover? En wat ervaren de leraren? Lees meer: “Meerdaags: allesbehalve alledaags”

Ik combineerde de studies en het werken aan een scriptie met het ouderschap over drie kinderen en met een job als justitieassistent. Het voelde als een oefening in jongleerkunst. 

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?     
Het was een vreemde stagedag vol tegenstrijdige gevoelens bij mezelf toen een leefgroep vertrok op meerdaagse uitstap. Het hoge aantal thuisblijvers riep heel wat vragen op en was duidelijk een gevoelig thema op school. Het maakte me nieuwsgierig en ik ging op zoek naar informatie rond het thema van meerdaagse schooluitstappen in een context van superdiversiteit. Al snel bleek dat – ondanks de grote herkenbaarheid bij veel scholen – er hieromtrent amper literatuur ter beschikking was. Het gegeven dat er veel veronderstellingen zijn maar weinig gefundeerde informatie, leidde ertoe dat ik me met veel goesting in dit thema verdiepte voor mijn scriptie.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?    
Tijdens een gesprek met een leerkracht rond de meerdaagse schooluitstappen zei ze me: ‘Maar nu begrijp ik dat het mogelijk is dat een leerling op school zegt dat hij mee wil op uitstap en dat hij thuis zegt dat hij niet mee wil gaan. Tot voor ons gesprek dacht ik dat die leerling aan het liegen was.’ Ik was bijzonder blij met deze uitspraak omdat ze aantoont dat de loyaliteiten van kinderen gezien worden. Kinderen zitten mogelijk gewrongen tussen de visie van de school en deze van hun ouders. Het zien van deze dynamieken biedt een ontzettende rijkdom in de samenwerking met ouders én leerlingen.

Wat was het moeilijkste moment bij je scriptieonderzoek?   
Ik combineerde de studies en het werken aan een scriptie met het ouderschap over drie kinderen en met een job als justitieassistent. Naast student, ouder, echtgenote, werknemer en stagiaire wilde ik ook nog graag mijn rollen als dochter, zus en vriendin verder opnemen. Het leidde vaak tot stevige taferelen van jongleerkunst, het was niet evident om de verschillende ballen in de lucht te houden. Gelukkig waren er verschillende mensen in mijn omgeving op wie ik beroep kon doen wanneer ik de controle over één van de ballen dreigde te verliezen.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?
Mijn scriptie is een praktijkgericht werkstuk geworden dat als basis kan dienen om na te denken over het beleid en de aanpak van meerdaagse schooluitstappen. Het is geen toverdoos die alle hindernissen als sneeuw voor de zon laat verdwijnen. Wel hoop ik met mijn scriptie de lezer te laten nadenken over andere perspectieven en over zijn eigen bril waarmee hij naar de werkelijkheid kijkt. Want zelfs de schijnbaar objectieve werkelijkheid is niet voor iedereen hetzelfde.     

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?    
Ik behaalde mijn diploma van maatschappelijk assistent en werk sinds 2001 bij justitie. Ik startte de banaba zorgverbreding vanuit een grote interesse in de onderwijssector. Ik ben er ook van overtuigd dat leerkrachten één van de belangrijkste jobs in onze samenleving uitoefenen. In het ideale scenario kan ik mijn huidige job als justitieassistent combineren met een job binnen de zorg in het onderwijs. Naar mijn inzicht is er een wisselwerking tussen justitie en onderwijs: als het onderwijs het personeel en de middelen krijgt dat het verdient, meen ik dat dit kan leiden tot minder interventies door justitie. Ik hoop in mijn professionele toekomst, vanuit mijn eigen ervaringen, te kunnen meewerken aan een kruisbestuiving tussen beide.