Luna Delange & Elien Eggermont, genomineerden Bachelorprijs 2016

Artikel

Op 20 december wordt op de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs onthuld wie de allereerste Bachelorprijs wint. We stellen de vijf kanshebbers graag aan u voor. Vandaag: Luna Delange & Elien Eggermont. 

Luna & Elien
Elien Eggermont (l) en Luna Delange (r)

Luna Delange & Elien Eggermont (Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met onderwijsvakken biologie, wiskunde - Arteveldehogeschool Gent)

Scriptie "Motiverend wiskundeonderwijs in 1B"

We wilden vooral een bachelorproef maken die écht bruikbaar was. Daarom werkten we nauw samen met de VIP-school in Gent, zodat het materiaal dat we ontwikkelden ook effectief gebruikt zou worden.  
 

 

De scriptie
Luna Delange & Elien Eggermont "Veel leerlingen die in de 1B-klas instromen, hebben weinig schoolse succeservaringen achter de rug. Hierdoor is hun motivatie vaak laag. Bovendien is wiskunde een vak dat door veel leerlingen als moeilijk ervaren wordt. Toch is het in het dagelijkse leven belangrijk dat alle leerlingen een basis wiskunde onder de knie hebben. In het kader van hun bachelorproef, creëerden wij materiaal zodat de leerlingen uit 1B met plezier, zowel tijdens als buiten de lessen, met wiskunde aan de slag kunnen gaan." 

Rekenspel
Luna & Elien ontwikkelden o.a. dit rekenspel

"In totaal ontwikkelden we zes leermiddelen en twee workshops. De leermiddelen zijn uitgewerkt rond zes verschillende thema’s, namelijk: kloklezen, vermenigvuldigen, optellen en aftrekken van natuurlijke getallen, begrippen en vaardigheden uit de meetkunde, leerinhouden in verband met breuken en rekenen met percenten, de tafels van vermenigvuldiging en als laatste het herleiden van massa-, lengte-, en inhoudsmaten. Elk leermiddel is voorzien van een handleiding voor de leerkracht/begeleider en een handleiding voor de leerling zelf. Met deze handleiding kan de leerling zelfstandig aan het werk gaan."

"Bij de eerste workshop verwerven de leerlingen op een explorerende manier inzicht in massa- en inhoudsmaten. Bij de tweede workshop maken de leerlingen een onderlegger met wijnkurken aan de hand van een stappenplan. Bij beide workshops komen er heel wat wiskundige vaardigheden aan bod, zonder dat de leerlingen het beseffen."

Scriptie schrijven
“Een bachelorproef moest voor ons vooral bruikbaar zijn. Vandaar dat wij graag concreet materiaal wilden ontwikkelen dat ook effectief gebruikt wordt. De nauwe samenwerking met de VIP-school in Gent maakte dit voor ons mogelijk. Doordat we echt in de praktijk stonden, kregen we voeling met de problematiek in de B-stroom. We ondervonden zelf wat voor een heterogeen publiek dit is: leerlingen die vaak geen getuigschrift lager onderwijs hebben, de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn, een andere cultuur hebben, uit het buitengewoon onderwijs komen, niet gemotiveerd zijn, … We waren hier enorm van onder de indruk. Het was niet makkelijk om daaraan tegemoet te komen. Maar dankzij de brugfiguren van de Stad Gent en de leerkrachten van de VIP-school, konden we al ons materiaal uittesten. Op die manier zagen we wat de leerlingen vonden van het materiaal. We zagen wat werkte en waaraan nog wat gesleuteld moest worden. Deze feedback namen we telkens mee om ons werk te verbeteren. We zagen heel wat enthousiaste leerlingen, maar het leukste moment was toen een meisje na een workshop bij ons kwam en zei: “Normaal gezien doe ik niet graag wiskunde, maar vandaag vond ik het echt leuk!” Missie volbracht dus!"

Het leven na de scriptie
Eenmaal afgestudeerd, wilde Elien haar kennis nog uitbreiden. Zij bekwaamt zich nu via een verkort traject van twee jaar in een derde onderwijsvak: voeding-verzorging aan de Arteveldehogeschool. Hierdoor komt zij later ook in contact met de B-stroom.

Luna ging op zoek naar werk. Zij vervult nu een interimopdracht als wiskundeleerkracht in de eerste graad van het secundair onderwijs. Naast het lesgeven aan de a-stroom, geeft zij ook les aan de jongeren uit het beroepsvoorbereidend leerjaar. Het educatief materiaal dat ze ontwikkelden in het kader van de bachelorproef, kan zij hierbij zeer goed gebruiken.

"Begin oktober, kregen we via de Pedagogische begeleidingsdienst van de Stad Gent de kans om ons materiaal voor te stellen aan de leerkrachten en zorgcoördinatoren van het lager- en secundair onderwijs. Ook zij waren enorm enthousiast en er was veel interesse om het materiaal te gebruiken."  

Share this on: