Meer middelen om sterke eindwerken te ontsluiten

Persbericht

Goed nieuws voor studenten die straks een knap eindwerk afwerken: Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters verhoogt de steun aan Scriptie vzw, organisator van de Vlaamse Scriptieprijs, van 68.000 naar 132.000 euro om sterk Vlaams thesisonderzoek beter te ontsluiten.

Scriptie vzw is vooral bekend als de organisator van de Vlaamse Scriptieprijs, de jaarlijkse zoektocht naar de sterkste bachelor- en masterproeven geschreven aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. “Via die wedstrijd brengen we actuele en relevante onderzoeken van getalenteerde afstudeerders via de pers onder de aandacht van bedrijven, organisaties en het grote publiek. De werken ontsluiten we daarbij in de Vlaamse ScriptieBank, onze gratis raadpleegbare thesisbank die met zo’n 4.250 scripties een schat aan informatie en kennis bevat”, aldus coördinator Arnaud Zonderman. De wedstrijd bracht sinds zijn ontstaan al heel wat talent aan de oppervlakte, zoals onderzoeksjournalist Lars Bové, schrijfster en columniste Ann De Craemer en VRT-presentatrice Ihsane Chioua Lekhli.

Het is belangrijk dat hun onderzoeksresultaten vlot doorstromen naar onze bedrijven én het grote publiek
Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters heeft dan ook beslist om de middelen voor Scriptie vzw te verhogen: “We mogen fier zijn dat we in Vlaanderen heel wat toponderzoekers hebben. Het is belangrijk dat hun onderzoeksresultaten vlot doorstromen naar onze bedrijven én het grote publiek, want het zou zonde zijn dat al dat excellente onderzoek in de schuif blijft liggen. Scriptie vzw helpt ervoor te zorgen dat de inspanningen van studenten én hun begeleiders een podium krijgen.”  

Met de verhoogde steun van de Vlaamse Regering breidt de organisatie haar werking uit. Zo gaat de vzw op zoek naar een extra halftijdse werkkracht om in 2017 onder meer vijf edities van de Vlaamse ScriptieKrant uit te brengen. Die gratis uitgave vol sterk thesisonderzoek vindt u straks zowel online als in alle Vlaamse openbare bibliotheken terug. Daarnaast zal Scriptie vzw nieuwe initiatieven zoals de Vlaamse PhD Cup, een presentatiewedstrijd om Vlaamse doctoraatsonderzoek in Vlaanderen te promoten, verder ontplooien.

Meer over Scriptie vzw: scriptieprijs.be/over-ons

Meer over de projecten van Scriptie vzw: www.scriptiepijs.be // www.scriptiebank.be // 
www.phdcup.be // www.scriptieprijs2014-28.be

Testimonials oudwinnaars