MO* belicht 8 wereldscripties

Scriptie

Het mondiaal magazine MO* liet de voorbije weken op haar site acht deelnemers van de Vlaamse Scriptieprijs 2015 aan het woord over uiteenlopen onderwerpen als mensenhandel, de straffeloosheid van VN-blauwhelmen, kindsoldaten en de bescherming van cultureel erfgoed. De reeks is te lezen op de site van MO*  
 

Screenshot MO Scriptieprijs