Niels Verborgh (VUB) wint de Vlaamse Scriptieprijs 2017

Artikel

Niels Verborgh scriptieprijsJurist Niels Verborgh is de winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs 2017. De alumnus van de Vrije Universiteit Brussel ontvangt een som van 2.500 euro voor zijn onderzoek over de legaliteit van het transfersysteem in het internationale voetbal. De jury was lovend: “Verborgh legt op indrukwekkende wijze de talrijke juridische pijnpunten van het systeem bloot.”

Binnen het voetbal tellen clubs voor spelers steeds exuberantere sommen neer. Dat roept niet alleen ethische, maar ook juridische vragen op. “Het leeuwendeel van de huidige transfersommen is volgens Europees recht illegaal”, stelt Verborgh. Volgens zijn onderzoek ondermijnen de torenhoge transfersommen het vrij verkeer van werknemers, een fundamenteel beginsel binnen de EU. “Als een club een te hoge transfersom op een speler kleeft, beperkt ze de speler in de mogelijkheid om een andere club te zoeken. Niet elke potentiële werkgever kan zo’n hoge transfervergoeding betalen”, werpt Verborgh op.

Naar Europees recht is het leeuwendeel van de huidige transfersommen illegaal
Laureaat Niels Verborgh

Gesloten systeem
Ook staat het transfersysteem op gespannen voet met het Europees mededingingsrecht, aldus Verborgh. “De transfermarkt werkt een gesloten systeem van topclubs in de hand: kleinere clubs kunnen het loon van betere spelers op zich wel betalen, maar ze aanwerven wordt onmogelijk gemaakt door de onrealistisch hoge transfersommen. In verschillende landen zijn het dan ook, op enkele uitzonderingen na, vaak dezelfde clubs die kampioen spelen.”

Excessen tackelen
Volgens Verborgh vinden er dicht bij huis illegale praktijken plaats bij de transfers van jeugdspelers. “Hierbij denk ik aan de ‘sterkmakingsconstructie’ die diverse clubs hanteren. Via die verbintenis beloven de ouders aan de club dat hun kind een profcontract bij ze zal tekenen. Eigenlijk tekenen ouders als het ware een arbeidsovereenkomst voor hun minderjarig kind, wat in strijd is met het Belgisch arbeidsrecht”, aldus Verborgh. Met zijn thesis wil hij dit soort excessen tackelen. Hij pleit dan ook voor een fundamentele hervorming van het transfersysteem.

Grootste onderscheiding
De jury is danig onder de indruk van de thesis van Niels Verborgh, die aan de VUB met de grootste onderscheiding werd bekroond: “In zijn uitvoerig gedocumenteerd onderzoek geeft hij een helder inzicht in het kluwen van Europese afspraken, juridische bepalingen, associaties en organisaties die de voetbalwereld regeren. Dankzij zijn heldere en concrete schrijfstijl leverde Verborgh bovendien een rechtenscriptie af die leest als een trein.”

Via de jaarlijkse Vlaamse Scriptieprijs wil Scriptie vzw de eindwerken van aanstormend wetenschappelijk talent in de kijker zetten. Niels Verborgh kwam uit een totaal van 530 inzendingen als winnaar uit de bus. Hij kreeg de prijs in de Gentse Minard uit handen van  Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt. De jury bestond dit jaar uit prof. dr. em. Irina Veretennicoff (KVAB - VUB), dr. Paul Verstraeten (KVAB), Barbara Moens (De Tijd), Tom De Cock (MNM), Veerle Maes (Goed Gevoel), Geert Cortebeeck (Uitgeverij Horizon), Laura Verhaeghe (VRT - Karrewiet), Kirsten Bertrand (De Morgen), Liesbet Depauw (Uitgeverij Houtekiet) en Peter Schoenaerts (HUMO).

Lees hier (meer over) de winnende scriptie van Niels Verborgh