Nominaties Klasseprijs 2017 uitgedeeld

Artikel

LogoDe nominaties voor de Klasseprijs 2017 zijn uitgedeeld. Na rijp beraad nomineerde de Klasse-redactie vijf scripties uit een totaal van 68 inzendingen. Met de prijs gaan Klasse, het multimediaal platform voor onderwijs in Vlaanderen, en Scriptie vzw sinds 2003 jaarlijks op zoek naar de sterkste onderwijsscripties in Vlaanderen.

De genomineerde scripties zijn: 

Lies CokelaereMeerdaags: allesbehalve alledaags. Het afstemmen van het schoolperspectief op het gezinsperspectief rond meerdaagse schooluitstappen in een context van superdiversiteit.
Lies Cokelaere (Bachelor na Bachelor in het onderwijs: Zorgverbreding en Remediërend leren – Arteveldehogeschool Gent)

Wanneer Lies Cokelaere tijdens haar stage in een multiculturele school merkt dat liefst 16 van de 44 schoolkinderen niet meegaan op een vijfdaagse schooluitstap naar De Haan, trekt ze op onderzoek uit. Waar ligt de terughoudendheid bij ouders om hun kinderen mee te sturen? Hoe staan de leerlingen daartegenover? En wat ervaren de leraren?

Lees meer: “Meerdaags: allesbehalve alledaags”


Ruben Luyten Muzikale integratie in andere lessen en de invloed ervan op kinderen
Ruben Luyten (Bachelor lager onderwijs – Odisee Hogeschool)

Wat als muziek op school niet beperkt zou worden tot dat blokje muziekles? Wetenschappelijk onderzoek toonde reeds aan dat muziek een positieve invloed heeft op ons brein. Overtuigd van de meerwaarde die muziek kan bieden in de ontwikkeling van kinderen werkte Ruben Luyten een aantal methodes uit voor leerkrachten om muziek doorheen hun lessenpakket te integreren.  

Lees meer: “Muzikale integratie in andere lessen en de invloed ervan op kinderen in de lagere school”


JasperIntiem Burgerschap
Jasper De Cnuydt (Master in de Pedagogische Wetenschappen – Universiteit Gent)

Via de analyse van een online forum en aan de hand van interviews met holebi-jongeren schetst Jasper De Cnuydt een beeld van hun ervaringen in onze “heteronormatieve samenleving”. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd bij de opvoeding, maar ook in ons onderwijs om te verzekeren dat elke jongere de kans krijgt zichzelf te ontdekken en te ontplooien.  

Lees meer “De roze muis in de massa

 


Eveline Beeldend werken ASSnders bekeken
Eveline Bassez (Bachelor in het kleuteronderwijs – Arteveldehogeschool Gent)

In haar scriptie reikt Eveline Bassez kleuterleerkrachten tips en handvaten aan om beeldend te werken met kinderen met een autismespectrumstoornis.


Sander M/V/X op school?! Een praktijkonderzoek naar de implementatie van genderdiversiteit met aandacht voor het transgenderthema binnen het lager onderwijs, uitgevoerd in Sint-Ludgardisschool Antwerpen-Stad
Sander Berkvens (Bachelor in het lager onderwijs – Karel de Grote-Hogeschool)

Sander Berkvens ging via een praktijkonderzoek in een Antwerpse lagere school kijken in welke mate en hoe genderdiversiteit en het transgenderthema aan bod komen. Vanuit die ervaringen ontwikkelde hij een brochure met concrete tips waarmee lagere scholen het thema kunnen aansnijden.

Lees meer “Mag het wat (gender)diverser?”

 Ontknoping op 18 december 
Klasse geeft de naam van de winnaar van de Klasseprijs vrij op de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs op 18 december in de Minardschouwburg in Gent. Klasse beloont de winnaar met een reischeque ter waarde van €500 en het winnende eindwerk krijgt redactionele aandacht via de kanalen van Klasse. Wie de uitreiking graag wil bijwonen, kan zich inschrijven via www.scriptieprijs.be/uitreiking

Share this on: