Politieke schandalen halen vaker de kranten

Scriptie

De jongste jaren halen meer en meer politieke schandalen de Vlaamse kranten, zo blijkt uit de masterproef van Jimmy Driesen (KU Leuven). 

De tijd dat schandalen beperkt bleven tot sappige verhalen over bekende mediafiguren is duidelijk voorbij. Ook onze politici ontsnappen er niet langer aan. Meer zelfs, zij staan steeds vaker centraal bij ophefmakende onthullingen. “Daar waar politici vroeger onaantastbaar leken te zijn en buiten schot bleven in de pers, worden ook zij tegenwoordig betrokken in de jacht op een goed verhaal”, zo stelt Driesen, master in de bedrijfscommunicatie.

Tabloidisering 
In zijn scriptie bestudeerde Driesen alle politieke schandalen die tussen 2002 en 2012 in Vlaanderen de kwaliteitskrant 'De Standaard' en de populaire krant 'Het Laatste Nieuws' haalden. Als er gedurende drie of meer dagen over een politieke misstap werd bericht, registreerde hij dit als een politiek schandaal. Driesen telde in totaal 28 dergelijke schandalen (zie timeline onderaan het artikel). Zijn studie toont aan dat politieke schandalen steeds vaker worden opgepikt door de Vlaamse kranten. Driesen: “Vanaf 2008 is er een opvallende trendbreuk waar te nemen: vóór 2008 haalden er jaarlijks één tot twee schandalen de krant, na 2008 was dat aantal maar liefst verdubbeld.” Daarnaast merkte Driesen op dat kranten meer en meer op het privéleven van politieke figuren inzoomen. “Voor 2008 schopten slechts drie persoonlijke misstappen van politici het tot schandaal in de pers. Tussen 2008 en 2012 liep dat aantal op tot acht.” Die vaststellingen wijzen er volgens Driesen op dat de Vlaamse kranten een proces van tabloidisering ondergaan. Dat houdt in dat zij meer aandacht schenken aan zacht nieuws, zoals human interestverhalen en sensationele nieuwsfeiten. “Die verschuiving is merkbaar bij zowel kwaliteitskranten als voor populaire kranten, die zich van nature al op zacht nieuws richten”, aldus Driesen.

Over de taalgrens
De onderzoeker wierp ook een blik over de taalgrens door de berichtgeving uit twee Franstalige kranten te bestuderen. Hij focuste daarbij op 2010-2012, de periode waarin het aantal ‘politieke’ schandalen in de Vlaamse pers fors was toegenomen. In Franstalig België vond Driesen in die periode slechts één politiek schandaal in de kranten terug tegenover elf schandalen in Vlaanderen. “De Vlaamse media deinzen er minder voor terug om het privéleven van politici in de openbaarheid te brengen. In dat opzicht leunen de Vlaamse kranten aan bij de Angelsaksische journalistieke cultuur, die sterk gericht is op persoonlijke verhalen. De Franstalige kranten volgen eerder het Franse model, dat een pak terughoudender is wat het privéleven van politici betreft”, besluit Driesen.

Klik op de timeline om de 28 politieke schandalen die Driesen opspoorde te bekijken:

Timeline Jimmy Driesen