Preventiebeleid inzake extremisme in Vlaanderen niet op punt

Scriptie

Mislukte aanslag Brussel Centraal

We leven in woelige tijden. Met de recent mislukte aanslag in Brussel Centraal blijft de angst voor nieuwe aanslagen bestaan. Er is wel een preventiebeleid, maar volgens ex-student Criminologie en Conflict and Development Michiel Praet (UGent) is er nog ruimte voor verbetering.

Na verschillende terroristische aanslagen namen internationale media het Belgisch beleid tegen extremisme op de korrel. Enkele daders werden namelijk gelinkt aan Molenbeek. Er was toen sprake van een ‘falend Belgisch beleid’ en men vroeg zich af of men deze drama’s had kunnen vermijden.

Verenigd Koninkrijk
Michiel Praet onderzocht hoe het Vlaams beleid extremisme beter kan aanpakken: “Ik heb het beleid via een literatuurstudie en interviews vergeleken met dat van het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het Verenigd Koninkrijk is een voortrekker op gebied van preventie tegen extremisme en Nederland heeft een sterke allesomvattende aanpak.”

Wat blijkt uit zijn analyse: op tal van domeinen zijn er volgens Praet nog altijd verbeterpunten. “Wat opviel tijdens het onderzoek was de versnippering op nationaal niveau. De overheid zou een Nationale Coördinator Contra-Extremisme (NCCE) moeten tewerkstellen om alles in goede banen te leiden.” Op lokaal niveau zou er meer geld moeten vrijgemaakt worden voor doelgerichte interventie en intensievere wijkwerking door de politie. Tussen de verschillende niveaus zou er bovendien een betere informatie-uitwisseling moeten zijn. Lokale actoren moeten op hun niveau meer aan het wederzijds vertrouwen werken. Vooral bij de politie, de sociale werkers en de onderwijswereld is dit een probleem.

Islamconsulenten zouden voorbeelden kunnen aanreiken hoe een ideologie ook geweldloos kan zijn en verzoenbaar is met de democratische rechtsstaat

Op ideologisch gebied kunnen personen die aanzien genieten bij moslimjongeren een actieve rol spelen. Zij zouden jongeren geloofwaardige alternatieven kunnen aanreiken zodat zij niet meteen door extremistische propaganda verleid worden. Daarnaast moet men de voedingsbodem voor extremisme aanpakken. Zo moet de overheid er bijvoorbeeld alles aan doen om elke vorm van discriminatie en racisme hard aan te pakken.

Deradicaliseringsprogramma
Het deradicaliseringsprogramma voor afgezonderde gedetineerden met een extremismeprofiel moet op punt gezet worden. Tijdens de detentieperiode moet de gevangenen intensief begeleid worden. Hierbij moet er ruimte zijn voor een dialoog over de islam. Praet: “Islamconsulenten zouden hen voorbeelden kunnen aanreiken over hoe een ideologie ook geweldloos kan zijn en verzoenbaar is met de democratische rechtsstaat.”


Dit artikel verscheen eerder in Metro.

Michiel Praet schreef zijn scriptie onder begeleiding van prof. dr. Sami Zemni.  

Lees de scriptie van Michiel Praet

Metro-artikel Michiel Praet Vlaams preventiebeleid extremisme