Sander Berkvens: genomineerde Klasseprijs 2017

Artikel

Op 18 december maken we in Gent de winnaars van Vlaamse Scriptieprijs en van de deelprijzen bekend. In aanloop naar de uitreiking stellen we de kandidaten aan de hand van vijf vragen aan u voor. Vandaag: Sander Berkvens - genomineerd voor de Klasseprijs. 

SanderSANDER BERKVENS

Bachelor in het lager onderwijs – Karel de Grote-Hogeschool

Scriptie "M/V/X op school?! Een praktijkonderzoek naar de implementatie van genderdiversiteit met aandacht voor het transgenderthema binnen het lager onderwijs, uitgevoerd in Sint-Ludgardisschool Antwerpen-Stad"

Sander Berkvens ging via een praktijkonderzoek in een Antwerpse lagere school kijken in welke mate en hoe genderdiversiteit en het transgenderthema aan bod komen. Vanuit die ervaringen ontwikkelde hij een brochure met concrete tips waarmee lagere scholen het thema kunnen aansnijden. Lees meer “Mag het wat (gender)diverser?”

Met de hulp van lezers en kritische stemmen slaagde ik erin om de puzzel stukje per stukje te leggen.

Waarom koos je voor dit scriptieonderwerp? 
Ik kwam een eerste maal in contact met het transgenderthema via de transitie van iemand uit mijn nabije omgeving. Drie jaar lang deelde ik een huis met deze persoon, waardoor ik de transitie van dichtbij mocht meemaken. Het verloop en de bijhorende gevoelens boeiden me, maar deden gelijktijdig vele vragen rijzen. Gedurende de opleiding tot leraar begon ik steeds meer in vraag te stellen hoe ons onderwijs omgaat met dit soort situaties. Informele gesprekken met transgenders leerden me dat hier weinig aandacht voor is, zeker op de basisschool. Ik nam het heft in eigen handen en voerde zelf een onderzoek. 

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?
Naast de vanzelfsprekende euforie tijdens het drukwerk, is het schrijven van het resultaten- en discussiegedeelte me bijgebleven. Stukje bij beetje slaagde ik er in om met hulp van lezers en kritische stemmen de puzzel te leggen.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek? 
De start was voor mij het moeilijkst. Zoals mijn voorwoord doet vermoeden, was een scriptieonderzoek een zware opdracht. Mijn faalangst leidde oorspronkelijk tot uitstelgedrag. De start, inclusief het afbakenen van het onderzoek, vormden voor mij de moeilijkste opdracht.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?
Onze huidige genderopvattingen kunnen de ontwikkeling van personen die twijfelen over hun genderidentiteit belemmeren. Het is belangrijk om als school een veilig klimaat te creëren waarbij we ons niet enkel richten op leerinhouden, maar minstens evenveel aandacht schenken aan het welzijn van kinderen. Voldoende kennis en sensibilisering rond het (trans)genderthema lijken noodzakelijk om ook deze doelgroep te includeren. De scriptie kan een eerste opstap vormen. Scholen worden aangemoedigd om een visie te ontwerpen en leerkrachten vinden concrete tips om minder (gender)stereotiep te werken.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?
Momenteel werk ik als zorgleerkracht in de derde graad van het Sint-Lievenscollege Antwerpen (basisschool). Met veel plezier mag ik mij dagelijks focussen op het welzijn van onze leerlingen. Vanaf januari 2018 word ik meester van het vierde leerjaar.