Stéphane Heusequin: genomineerd voor de Vlaamse Scriptieprijs

Artikel

Op 18 december maken we in Gent de winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs bekend. In aanloop naar de uitreiking stellen we de kandidaten aan de hand van vijf vragen aan u voor. Vandaag: Stéphane Heusequin, genomineerde van de Vlaamse Scriptieprijs. 

stephane STEPHANE HEUSEQUIN

Master in de Rechten - Universiteit Gent

Scriptie "De vrijheid om te discrimineren? Een rechtsvergelijkende en rechtsfilosofische analyse van antidiscriminatiewetgeving in België en Nederland"

"Het te ruim invullen van het begrip discriminatie kan ervoor zorgen dat werkelijke discriminatie compleet gebagatelliseerd wordt", stelt Stéphane Heusequin. Via een rechtsvergelijkend en -filosofisch onderzoek breekt hij een lans voor een restrictieve invulling van het discriminatiebegrip, met 'menselijke waardigheid' en 'vrijheid' als onderliggende grondslagen.

Wat meer twijfel, doordachtheid en zelfrelativering kunnen de wereld redden, geloof ik soms.

Waarom koos je voor dit scriptieonderwerp?   
Twee redenen. Discriminatie is eerst en vooral een zeer actueel en controversieel thema, net zoals het instrument - discriminatierecht - dat door de maatschappij wordt ingezet om het te bestrijden. Met mijn thesis wenste ik deze thematiek vanuit een kritische invalshoek te benaderen en vooral op te roepen tot meer nuancering in het debat, die vandaag zelden aanwezig is.

Daarnaast heb ik steeds een brede interesse gehad in andere wetenschappelijke disciplines, zoals filosofie, psychologie en economie. Daarom wist ik al vanaf het begin dat ik mij niet wou beperken tot een louter juridisch-technisch onderzoek. Via mijn promotor ben ik op discriminatierecht gevallen, dat zich uitstekend leende voor dit opzet en waarin ik mij eens volledig 'kon laten gaan'. De keuze was vlug gemaakt.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?    
Het indienen.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?  
De typefout die ik ontdekte nadat ik het had ingediend.   

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?    
Wat ik vooral heb trachten te doen, is de complexiteit van het fenomeen 'discriminatie' aantonen. Momenteel is er in het debat over discriminatierecht helaas te veel polarisering en te weinig nuancering. Er zijn degenen voor wie discriminatierecht allemaal overdreven politiek correct gedoe is, en dan zijn er anderen voor wie het niet ver genoeg kan gaan.

Ik heb in mijn thesis de gulden middenweg tussen voor- en tegenstanders van discriminatierecht gezocht. Het 'vernieuwende' is dat ik, in tegenstelling tot de meeste auteurs, non-discriminatie niet vanuit een 'gelijkheidsideaal' benader, maar dat ik 'vrijheid' en 'menselijke waardigheid' als alternatieve grondslagen gebruik.

Het hoofdopzet was om een degelijk onderbouwd en alternatief licht te werpen op het immer controversiële thema discriminatierecht en daarbij mensen tot denken en twijfelen aan te zetten. Wat meer twijfel, doordachtheid en zelfrelativering kunnen de wereld redden, geloof ik soms. Ik hoop dat ik met mijn thesis mijn steentje heb kunnen bijdragen in deze vluchtige, Trumpiaanse tijden vol catchy one-liners.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?    
Ik ben enkele maanden geleden mijn stage als advocaat begonnen bij Advantius in Kortrijk. De ontkoppeling van het academische wereldje naar de praktijk is ontzettend groot. Maar ik ben superblij met wat ik nu doe; plots werk ik met échte zaken en met échte mensen, van vlees en bloed. Het is een zware job, maar volgens mij één van de mooiste die er bestaat.

Share this on: