mtech+

mtech+

mtech+

Mtech+ is het loopbaanfonds uit de sector van de metaal- en technologische industrie. Mtech+ wil bijdragen aan kwaliteitsvolle loopbanen en werkzekerheid voor alle werknemers in deze sector en aan de competitiviteit en wendbaarheid van ondernemingen. Ze ondersteunen initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers, werkbaar werk en een inclusief loopbaanbeleid. Ook werken ze samen met het onderwijs voor competentievorming en studie- en beroepsoriëntering van leerlingen en studenten.
www.mtechplus.be