Publicaties

Scriptie vzw ijvert ervoor om scripties bekendheid te geven bij het grote publiek. Niet zelden verschijnen gelauwerde scripties in boekvorm. Een overzicht.

Geweld tegen politieambtenaren (verbaal of fysiek) kan ingrijpende gevolgen hebben voor de persoonlijke leefomstandigheden en de werkomgeving van het slachtoffer. Al te vaak wordt hieraan voorbijgegaan. Het thema wordt immers als delicaat ervaren in een machocultuur die traditioneel met de politie geassocieerd wordt. Op basis van literatuur en diepte-interviews bij lokale politieambtenaren in Vlaamse centrumsteden onderzoekt Vanessa Laureys wat de gevolgen zijn van dit geweld, en hoe de slachtoffers ermee omgaan (de copingstrategieën). Niet alleen biedt dit werk voor de betrokken politieambtenaren praktische handvatten. Ook voor de beleidsverantwoordelijken geeft het een voor de Belgische context unieke beschrijving, met concrete aanbevelingen. 

Via haar deelname aan de Vlaamse Scriptieprijs 2013 haalde het werk van Vanessa Laureys de pers. Laureys won in 2014 de Scriptieprijs van het Centrum voor Politiestudies. 
 

De eerste wereldoorlog bracht massale verarming en chronische hongersnood. Maar wat betekende dit voor de sociale politiek en de interne Belgische machtsverhoudingen? Dit boek focust op de internationale reddingsactie die het bezette land van rantsoenen en uitkeringen voorzag. Het schetst de betrokkenheid van Belgiës grootste zakenbank bij de operatie en ontrafelt de vele drama's tussen diplomaten, industriëlen en Amerikaanse filantropen. Hoe slaagden zij erin jarenlang voedsel te verschepen naar België en het te verdelen tot in de kleinste dorpen? Sloopte de eerste grootscheepse humanitaire actie ooit de muren tussen het publieke en het private, tussen mannen en vrouwen? Of bestendigde de liefdadigheidspolitiek de bestaande ongelijkheid?

Giselle Nath won met dit onderzoek de Vlaamse Scriptieprijs 2013. 
 

Dit boek wil de fascinerende gelaagdheid blootleggen van het ontwerp-, bouw- en afwerkingsproces van de Albertina. Door opgelopen vertragingen werden uiteindelijk verschillende visies vertolkt rond de ‘geschikte’ ontwerpstijl voor een nationale bibliotheek. Op basis van uitvoerig archiefwerk gekoppeld aan gesprekken met ontwerpers, biedt deze uitgave de eerste diepgravende analyse van de ontstaans- en bouwgeschiedenis van dit markante architectuurcomplex.

De auteur mocht met dit onderzoek reeds de Vlaamse Scriptieprijs 2009 en de Nederlandse KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw onderzoekstalent in ontvangst nemen.
 

Retentie versus de war for talent schetst de problematiek van de schaarste op de arbeidsmarkt, voornamelijk vanuit het oogpunt van organisaties die hun talent reeds in huis hebben gehaald. De masterscriptie waarmee Sandra Steegmans in 2009 naar de Vlaamse Scriptieprijs dingde vormt de basis voor dit boek. Steegmans schetst hoe een onderneming een strategisch retentiebeleid kan uitwerken om te voorkomen dat de concurrentie aan de haal gaat met talentvolle werknemers.   
 

  • Joey De Keyser, 2010
    Vreemde ogen (een kijk op de Zuidelijke Nederlanden) {De Bezige Bij Antwerpen}

Meekijkend over de schouder van unieke getuigen biedt Vreemde ogen een onthullende kijk op twee cruciale eeuwen die de val van Antwerpen (1585) voorafgingen. Een panorama van de Zuid-Nederlandse samenleving ontrolt zich.

Vreemde ogen is het debuut van historicus Joey De Keyser (1985). Het boek is gebaseerd op zijn bekroonde licentiaatsthesis, waarmee hij in 2007 deelnam aan de Vlaamse Scriptieprijs. Vreemde ogen toont hoe de mens anno 2010 niet fundamenteel is veranderd. Ook vandaag wordt de perceptie van het vreemde sterk gekleurd door clichés en emoties. Vijfhonderd jaar geleden was dat niet anders.
 

In heel Europa doken er eind negentiende eeuw feestpaleizen op die luisterden naar namen als Eden-Theater, Eldorado, Scala of Olympia. Elke stad had haar Moulin Rouge. Het publiek kreeg er zeer uiteenlopende variétéprogramma's te zien onder het motto 'voor elk wat wils'. Al drinkend en rokend werden er avonden gevuld met zang, dans en tal van circus- en foorattracties.

Evelien Jonckheere is doctoranda-assistente Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze werkt aan een theaterhistorische studie van het variété. Hiermee bouwt ze voort op haar scriptie die in 2007 met de Vlaamse Scriptieprijs werd bekroond.
 

De Franse krant Le Vélo, drijvende kracht achter de wielerwedstrijden van het eerste uur, haalt in 1901 de Afro-Amerikaanse wielrenner Marshall 'Major' Taylor naar Europa als 'redder van de wielersport'. Taylor, die furore heeft gemaakt met een onorthodoxe rijstel en in eigen land bijna onverslaanbaar is, moet het afhakende publiek weer en masse naar de wielerbaan lokken. En dat lukt.

Jan Boesman studeerde vergelijkende cultuurwetenschap en journalistiek. Zijn onderzoek naar rassenkwesties in de wielersport werd bekroond met de Vlaamse Scriptieprijs.
 

De betekenis van Karel Van Wijnendaele voor de wielersport in Vlaanderen kan moeilijk worden overschat. in 1912 riep Van Wijnendaele de sportkrant 'Sportwereld' in het leven. Een jaar later pakte hij uit met de Ronde van Vlaanderen. Wielrennen was de motor van zijn leven. Hij was journalist, wedstrijdorganisator, radiocommentator, bondsleider, selectieheer, mentor, manager, biechtvader...

Frederik Backelandt studeerde in 2004 af als historicus aan de Universiteit Gent en won met zijn eindwerk de Vlaamse Scriptieprijs. Hij werkte samen met Rik Vanwallegehem en artick Cornillie aan Koarle! 
 

Ze waren met zes, allemaal lang en smal, het ene al wat groter dan het andere: de huishoudjournalen van Livina de Beer. Gedurende bijna een halve eeuw nam zij plichtsbewust de ganzenveer ter hand om alle uitgaven van haar huishouden te noteren. Op basis van deze uitzonderlijke bronnen onderzocht Koen De Vlieger-De Wilde het dienstpersoneel, de consumptie en de materiële leefwereld van een achttiende-eeuwse adellijke familie.

Koen De Vlieger-De Wilde studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn eindverhandeling over de adellijke levensstijl van de familie de Bergeyck werd bekroond met de Vlaamse Scriptieprijs.
 

De christelijke arbeidersbeweging zette tussen 1992 en 2001 zowat al haar bedrijven in de uitverkoop. Zowel de buroticaverdeler Samko, het reisbureau Ultra Montes, de uitgeverij en drukkerij Het Volk en Sofadi... en dankzij een miljardendeal met Dexia ook de Bacob-bank en De Volksverzekering. Zowat 8.000 werknemers moesten het warme ACW-nest ruilen voor de wereld van het grootkapitaal. Meer dan 900.000 coöperatieve aandeelhouders stonden erbij en keken ernaar. Ook in de media was de stilte oorverdovend.

Didier Verbruggen is lic. oudheidkunde en kan. wijsbegeerte. Hij werkte in de privé-sector en als NGO-coöperant. In 2004 behaalde hij een diploma journalistiek aan de Lessius Hogeschool. Zijn eindwerk leverde hem een nominatie voor de Vlaamse Scriptieprijs op. Die scriptie ligt aan de basis van dit boek.
 

In dit boek worden perspectieven op de geschiedenis van israël aan een kritisch onderzoek onderworpen. Een aan tal joods-Israëlische historici, algemeen 'de New Historians' genoemd, worden hierbij centraal geplaatst. Deze historici bieden een genuanceerde kijk op Israël en kunnen eveneens een belangrijke bron van inzicht vormen in de huidige problematiek van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Lander Corluy is licenciaat in de moraalwetenschappen (Universiteit Gent). Met dit boek werd hij genomineerd voor de scriptieprijs van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.