Kinderen van kleuterbegeleiders hebben een grotere actieve woordenschat

Artikel

Kinderen druk bezig in de klas“Het aanleren van een basiswoordenschat is één van de belangrijkste doelen in de kleuterschool”, zegt logopediste Gitte Truijen (Thomas More Hogeschool). Kleuterleiders weten dus als geen ander hoe taal en communicatie bij kleuters te stimuleren. Spreken kinderen van kleuterleiders dan beter dan leeftijdsgenootjes? 

Kleuterbegeleiders moeten jonge kinderen in de kleuterklas te helpen ontwikkelen, waarbij een sterke nadruk ligt op de taalontwikkeling. In hun opleiding krijgen zij dan ook vakken als ‘taalvaardigheid’ en ‘communicatieve vaardigheden’. Hierdoor weten kleuterleiders als geen ander hoe ze taal en communicatie bij kleuters kunnen stimuleren. Gitte Truijen, bachelor in de logopedie aan de Thomas More Hogeschool, ging in haar scriptie na of het taalgebruik van kinderen van kleuterleiders verschilt van andere kleuters. Om dat na te gaan bestudeerde Truijen de actieve woordenschat, woorden die het kind zelf gebruikt van twee groepen kleuters, gemiddeld zo’n 3,5 jaar oud. De ene groep bestond uit 44 kinderen waarvan de moeder kleuterjuf was, de andere uit 44 kinderen van niet-leerkrachten waarvan minstens één ouder een diploma hoger onderwijs had.

Overheid
Truijen merkte daarbij op dat kinderen van kleuterbegeleiders duidelijk een grotere actieve woordenschat hebben dan kinderen van niet-leerkrachten. Truijen: “Dit is belangrijke informatie voor de overheid. Zij zou de rol van de kleuterbegeleiders in de maatschappij moeten vergroten. Zo zouden zij bijvoorbeeld deel kunnen uitmaken van opvoedingscursussen. Hiermee zouden (toekomstige) ouders dan op een adequate manier met hun kind(eren) leren communiceren.”

Meerwaarde
Daarnaast lijkt een samenwerking tussen kleuterbegeleiders en logopedisten volgens Truijen een goed idee: “Logopedisten kunnen hen bijvoorbeeld tips geven over hoe ze kunnen omgaan met kinderen die last hebben van een taalstoornis. Tenslotte kunnen de resultaten uit het onderzoek ook bekeken worden als een positieve noot voor het M-decreet. Het doel van dit decreet is zoveel mogelijk kinderen les te laten volgen in het gewone onderwijs. Een samenwerking tussen logopedisten en kleuterleiders zou hiertoe kunnen bijdragen.”


Dit artikel verscheen in Metro en werd gepubliceerd in de Vlaamse ScriptieKrant.

De integrale thesis, onder begeleiding van C. Cornette, vind je terug in de Scriptiebank.

Lees de scriptie hier